Digitale handtekeningen
Digitale handtekeningen en certificaten
April 21, 2021 06:50 AM
Met Nitro Pro kunt u mensen aan uw Trusted Contacts toevoegen door hun openbare sleutelcertificaat handmatig te importeren, of u kunt uw openbare sleutel en hun openbare sleutel tegelijkertijd delen met de functie Request Contacts. U moet de openbare sleutel van een contactpersoon in Vertrouwde contacten hebben om PDF-bestanden die zij digitaal hebben ondertekend, te kunnen valideren.
Digitale handtekeningen en certificaten
April 21, 2021 06:45 AM
Een Digitale ID is een beveiligingspas waarmee u een digitale identiteit kunt aanmaken, of een document kunt bekijken dat gecodeerd is om onbevoegde toegang te voorkomen. U kunt verschillende Digitale ID's aanmaken voor verschillende taken. U kunt bijvoorbeeld een digitale ID hebben voor het openen van boekhoudkundige documenten, en een andere voor het openen van technische rapporten.
Digitale handtekeningen en certificaten
April 14, 2021 03:39 PM
Digitale handtekeningen zijn als papieren handtekeningen, maar beter omdat ze gecodeerde informatie bevatten zodat u hun echtheid kunt controleren. U kunt een document digitaal ondertekenen om de identiteit van de auteur veilig vast te leggen en om te controleren of de inhoud niet is gewijzigd. Digitale handtekeningen in een PDF-document kunnen tekst weergeven, of een afbeelding zoals een foto of een afbeelding van uw handgeschreven handtekening.
Digitale handtekeningen en certificaten
April 14, 2021 03:34 PM
Een digitale handtekening is veel krachtiger dan een traditionele handtekening op papier. Hiermee kunt u aantonen dat een persoon een bepaald document op een bepaald tijdstip heeft ondertekend en kunt u ervoor zorgen dat er niet met de inhoud van het document is geknoeid nadat het is ondertekend. Bovendien laat de versiegeschiedenis van het document de ontvangers zien wanneer een document is ondertekend en wanneer er wijzigingen zijn aangebracht. Deze revisiegeschiedenis wordt gecodeerd en opgeslagen in de PDF, en kan worden bekeken in het deelvenster Handtekeningen.
Digitale handtekeningen en certificaten
April 14, 2021 12:34 AM
Digitale tijdstempels markeren een PDF-handtekening met de tijd en datum als bewijs van integriteit. Een tijdstempel geeft aan dat de inhoud van het document op een bepaald moment bestond en ongewijzigd is. Voor extra veiligheid kunnen digitale handtekeningen een tijdstempel van een onafhankelijke, vertrouwde autoriteit bevatten. Nitro Pro kan een tijdstempelserver gebruiken om ervoor te zorgen dat de tijdstempel nauwkeurig en veilig is, aangezien de systeemklok door een gebruiker kan worden gewijzigd.
Digitale handtekeningen en certificaten
April 14, 2021 12:32 AM
Een digitale identiteitskaart lijkt veel op papieren identificatie zoals een paspoort. Het kan bewijzen wie u bent en u speciale rechten geven om bepaalde dingen te doen. In Nitro Pro kunt u met uw digitale ID uw PDF-bestanden fraudebestendig maken, en u speciale toegang geven tot bestanden van gebruikers die uw digitale ID hebben goedgekeurd. Wanneer u een document beveiligt, kunt u de toegangs- en gebruiksrechten per gebruiker wijzigen.
Digitale handtekeningen en certificaten
April 13, 2021 11:59 PM
U kunt digitale handtekeningen aanpassen om informatie die u wilt delen zichtbaar te maken, en ook om uw fysieke handtekening, een bedrijfslogo of een andere afbeelding weer te geven die u naast uw handtekening wilt laten verschijnen. U kunt het uiterlijk van uw handtekening bewerken op het moment dat u een document ondertekent, of op elk ander moment.
Digitale handtekeningen en certificaten
April 09, 2021 01:20 AM
Als auteur van een document verklaart u, wanneer u het certificeert, de inhoud ervan en bepaalt u wat er (eventueel) mee kan worden gedaan met behoud van de gecertificeerde status. Als er wijzigingen in het document worden aangebracht die u niet hebt toegestaan, wordt het document ongeldig gemaakt en wordt de certificering ingetrokken.
Digitale handtekeningen en certificaten
April 07, 2021 08:40 PM
Handtekeningen worden gevalideerd wanneer een document wordt geopend, en vervolgens automatisch opnieuw gevalideerd wanneer iemand het document wijzigt. Het deelvenster Handtekeningen toont alle handtekeningen in het PDF-document, toont hun geldigheidsstatus en geeft een samenvatting van elke handtekening.