Gebruikershandleiding
Nitro Sign
Verzenden voor handtekening

Aangepaste volgorde voor e-ondertekening instellen

Als een handtekeningverzoek meerdere ontvangers heeft, worden standaard alle ontvangers tegelijkertijd op de hoogte gesteld van het verzoek en kunnen de ontvangers in elke gewenste volgorde ondertekenen.

Als het document echter in een specifieke volgorde moet worden gezien en ondertekend, biedt Nitro Sign de mogelijkheid om de volgorde waarin de ontvanger het document moet ondertekenen, in te stellen.

Een eSigning-volgorde instellen en afdwingen in Nitro Sign

1 . Een handtekeningverzoek starten
2 . Voeg twee of meer ontvangers/ondertekenaars toe aan het verzoek
3 . Vink in het deelvenster Ondertekenaars het vakje aan met het label Ondertekeningsvolgorde instellen
4 . Herschik de ondertekenaars zodat ze in de gewenste volgorde verschijnen door de naam van een ontvanger te selecteren en naar de juiste positie te slepen.

afdwingen-ondertekening-bevel- 1 .jpeg

5 . Controleer of de ondertekeningsvolgorde correct is door de genummerde positie naast de naam van de ontvanger te controleren.

afdwingen-ondertekening-bevel- 2 .jpeg

6 . Voltooi de workflow zoals beschreven onder Een handtekeningverzoek voorbereiden en verzenden .

Tags
Nitro Sign