Gebruikershandleiding
Nitro Sign

Aangepaste eSigning-volgorde instellen

Wanneer een handtekeningverzoek meerdere ontvangers heeft, worden alle ontvangers standaard tegelijkertijd op de hoogte gebracht van het verzoek en kunnen de ontvangers in willekeurige volgorde tekenen.

Als het document echter in een bepaalde volgorde moet worden gezien en ondertekend, biedt Nitro Sign de mogelijkheid om de volgorde in te stellen waarin de ontvanger het document moet ondertekenen.

Een eSigning-opdracht instellen en uitvoeren in Nitro Sign

1. Start een verzoek tot ondertekening
2. Voeg twee of meer ontvangers/ondertekenaars toe aan het verzoek
3. Schakel in het paneel Ondertekenaars het vakje Set Signing Order
4 in. Herschik de ondertekenaars in de gewenste volgorde door de naam van een ontvanger te selecteren en naar de juiste positie te slepen.

handhaving-ontwerporder-1.jpeg

5. Controleer of de volgorde van ondertekening correct is door de genummerde positie naast de naam van de ontvanger te controleren.

handhaving-ontwerporder-2.jpeg

6. Voltooi de workflow zoals beschreven onder Een verzoek om handtekening voorbereiden en verzenden.

Tags
Verzenden voor ondertekening