Gebruikershandleiding
Nitro Sign
Verzenden voor handtekening

Een Nitro Sign-verzoek doorsturen en terugsturen

Dit onderwerp behandelt de afzender berichten sturen, wijzigingen aanvragen, doorsturen naar een andere ontvanger of een verzoek afwijzen.

Eigenaar/verzender bericht:

Met deze optie kunt u de afzender een bericht sturen met het verzoek om wijzigingen of als u opmerkingen/vragen heeft over het document.
1 . Klik op Opties en kies vervolgens Berichteigenaar .
2 . U wordt gevraagd een bericht in te voeren om naar de afzender te sturen van het document dat ze per e-mail zullen ontvangen.

Eigenaar van bericht

Wijzigingen aanvragen:

1 . Klik op Opties en kies vervolgens Wijzigingen aanvragen .
2 . U wordt gevraagd te bevestigen dat u het verzoek wilt annuleren om het document te markeren en Wijzigingen aan te vragen. Kies Wijzigingen aanvragen om door te gaan.
3 . De beoordelingstools zijn nu beschikbaar om het document te markeren en wijzigingen aan te vragen . De afzender wordt per e-mail op de hoogte gebracht en ziet deze wijzigingen.

Toewijzen aan iemand anders:

Met deze optie kunt u het ondertekeningsverzoek doorsturen naar een andere persoon.
1 . Klik op Opties en kies vervolgens Toewijzen aan iemand anders.
2 . U wordt gevraagd het e-mailadres in te voeren van de persoon aan wie u het ondertekeningsverzoek wilt doorsturen.

Toewijzen aan iemand anders

TIP: Eenmaal gedeeld, kunt u het document nog steeds bekijken en meldingen ontvangen wanneer de nieuwe ondertekenaar het document bekijkt en ondertekent. Wanneer het document compleet is, ontvangt u ook een e-mail met een kopie van het ingevulde document als bijlage.

Weigeren om te tekenen:

Met deze optie kunt u het handtekeningverzoek weigeren.
1 . Klik op Opties en kies vervolgens Weigeren om te ondertekenen .
2 . Er verschijnt een prompt met de optie Wijzigingen aanvragen of het handtekeningverzoek weigeren . Kies Weigeren om door te gaan met het annuleren van het ondertekeningsverzoek.

Een handtekeningverzoek weigeren

Tags
Nitro Sign