Gebruikershandleiding
Nitro Sign
Documentbeheer

Versiebeheer van een document

In Nitro Sign kunnen nieuwe versies van documenten worden geüpload voor elk document dat niet is gedeeld of momenteel geen deel uitmaakt van een handtekeningworkflow. Eerdere versies van een document kunnen ook worden bekeken en gedownload.

Een nieuwe versie van een document uploaden

1 . Ga vanuit het Home -dashboard naar Mijn documenten in het linkermenu
2 . Kies het document waarvoor u een nieuwe versie wilt uploaden en klik op het menupictogram Snelle acties naast de documentnaam
3 . Selecteer in de resulterende vervolgkeuzelijst Nieuwe versie toevoegen en kies de gewenste versie van het document van uw lokale desktop, cloudopslagprovider of van bestaande Nitro Sign-documenten

Opmerking: deze optie is alleen beschikbaar voor documenten die NIET zijn gedeeld en die geen deel uitmaken van een workflow voor handtekeningverzoeken.
versiebeheer-een-document- 1 .jpeg

4 . U krijgt een melding dat er een nieuwe versie van uw document is geüpload

versiebeheer-een-document- 2 .jpeg

Eerdere versies van een document bekijken of downloaden

1 . Selecteer in het Home -dashboard Mijn documenten in het linkermenu
2 . Open een document waarvoor een nieuwe versie is toegevoegd (volgens de instructies in de bovenstaande sectie)
3 . Ga met het document open naar het Home -gedeelte van het lint en selecteer Versiegeschiedenis

versiebeheer-een-document- 3 .jpeg

U kunt ook op het Info -pictogram in de rechterbovenhoek klikken. Het paneel Documentdetails schuift open, zodat u op de link Versiegeschiedenis onder aan de lijst kunt klikken

versiebeheer-een-document- 4 .jpeg

4 . Het pop-upvenster Versiegeschiedenis wordt geopend met details over de verschillende versies van het document. Als u op het pictogram met de pijl omlaag naast elke versie klikt, wordt een vervolgkeuzelijst weergegeven waarmee u die specifieke versie van het document kunt bekijken , kopiëren of downloaden

versiebeheer-een-document- 5 .jpeg

Tags
Nitro Sign