Gebruikershandleiding
Nitro Sign

Een herinnering voor e-handtekeningen verzenden

U kunt meldingen sturen naar ontvangers om hen eraan te herinneren dat zij onvervulde e-handtekeningaanvragen hebben.

Herinneringen voor e-handtekening verzenden

1. Klik op het Nitro Sign eSign-dashboard op de tegel Wachten op handtekening
2. Er wordt een vervolgkeuzelijst geopend met de drie meest recente documenten die u ter ondertekening hebt verzonden. Als het gewenste document hier verschijnt, klikt u op Herinneren en gaat u verder met stap 5

Stuur een herinnering voor e-handtekeningen/Stuur een e-handtekening Reminder_Step 2.jpg

3. Als het gewenste document niet wordt weergegeven in de dropdown, klik dan op Bekijk alle onderaan de dropdown
4. U komt in Mijn Documenten en alle documenten die ter ondertekening zijn verzonden, maar niet zijn ondertekend, worden weergegeven. Van hieruit kunt u:

  • Klik op het menupictogram Snelle acties naast de naam van het gewenste document en selecteer Herinnering verzenden in de vervolgkeuzelijst.
Stuur een herinnering voor e-handtekeningen/Stuur een e-handtekening Reminder_Step 4.jpg

  • Of dubbelklik om het gewenste document te openen, navigeer naar het tabblad Home en selecteer Herinnering verzenden.
Een herinnering voor e-handtekeningen verzenden/een e-handtekening verzenden Reminder_Step 4_Alternative.jpg

5. Er wordt een pop-up geopend met de details van de te verzenden herinnering. Pas desgewenst het onderwerp en de inhoud van het herinneringsbericht aan en klik op Verzenden.

send-an-esignature-reminder-4.jpeg

Opmerking: Er wordt een herinnering gestuurd naar alle ontvangers die het document nog niet hebben ondertekend, als er geen ondertekeningsvolgorde is ingesteld. Als er een tekenvolgorde is ingesteld, wordt er alleen een herinnering gestuurd naar de ontvanger die aan de beurt is om te tekenen.

Tags
Verzenden voor ondertekening