Gebruikershandleiding
Nitro Sign

Pagina's organiseren

De Organize tool in Nitro Sign kan worden gebruikt om de lay-out van documenten en de volgorde van pagina's binnen een document te wijzigen.

Pagina's van documenten organiseren in Nitro Sign

1. Op het dashboard Home kiest u Tools in het linkermenu en vervolgens Organize

Nitro Sign_Organize Pages-1.jpg

2. Selecteer het bestand dat u wilt bewerken. U kunt een bestand kiezen vanaf uw lokale bureaublad, een verbonden provider van cloud-opslag of een document dat al in Nitro Sign staat.

Nitro Sign_Organize Pages-2.jpg

3. Nadat u uw document hebt toegevoegd, gaat u naar het tabblad Pagina-indeling met miniatuurafbeeldingen van de pagina's van het document.

Als u het gewenste document al eerder aan Nitro Sign hebt toegevoegd, kunt u het ook openen via Mijn documenten en het tabblad Paginaopmaak in het bovenste lint selecteren.

4. Selecteer een pagina door erop te klikken. Om meerdere pagina's te selecteren houdt u Ctrl/Cmd ingedrukt terwijl u op de gewenste pagina's klikt.

Nitro Sign_Organize Pages-3.jpg

U kunt ook de optie Pagina's selecteren gebruiken onder het tabblad Paginaopmaak in het bovenste lint.

Nitro Sign_Organize Pages-4.jpg

Pagina's van een document roteren of verwijderen in Nitro Sign

1. Nadat u de bovenstaande stappen hebt gevolgd om de gewenste pagina's van uw document te selecteren, kunt u de geselecteerde pagina's roteren of verwijderen door de juiste actie te kiezen op het tabblad Pagina-indeling in het bovenste lint.

Nitro Sign_Organize Pages-5.jpg

Afzonderlijke pagina's kunnen ook worden gedraaid of verwijderd met behulp van de snelkoppelingspictogrammen die verschijnen wanneer u met de muis over een enkele pagina beweegt.

Nitro Sign_Organize Pages-6.jpg

Pagina's van een document herschikken in Nitro Sign

1. Pagina's in het document kunnen opnieuw worden gerangschikt door de paginaminiatuur naar de gewenste positie te slepen in de weergave Page Layout .

Wijzigingen in het document kunnen gemakkelijk ongedaan worden gemaakt met de functie Ongedaan maken of Opnieuw uitvoeren , te vinden onder het tabblad Paginaopmaak in het bovenste lint.

Nitro Sign_Organize Pages-7.jpg

Pagina's van een document uitpakken in Nitro Sign

1. Geselecteerde pagina's in een document kunnen ook worden uitgepakt door te kiezen voor Pagina's uitpakken, te vinden onder het tabblad Paginaopmaak in het bovenste lint.

Nitro Sign_Organize Pages-8.jpg

2. De uitgepakte pagina's kunnen optioneel als een nieuw, afzonderlijk document worden opgeslagen door in het modale venster Pagina's uitpakken te kiezen voor Opslaan in Nitro als nieuw document . Zodra u uw keuze hebt gemaakt, klikt u op Bevestig.

Nitro Sign_Organize Pages-9.jpg

3. Zodra u alle gewenste wijzigingen hebt aangebracht, klikt u op Opslaan om het document bij te werken. De wijzigingen zijn pas definitief als u de actie Opslaan voltooit.

4. Na het opslaan is uw uitgepakte document beschikbaar op Mijn documenten.

Tags
Tools voor documentproductiviteit