Gebruikershandleiding
Nitro Sign
Documentproductiviteitstools

Pagina's organiseren

De tool Organiseren in Nitro Sign kan worden gebruikt om de lay-out van documenten te wijzigen en de volgorde van pagina's in een document te wijzigen.

Pagina's met documenten ordenen in Nitro Sign

1 . Selecteer in het Home -dashboard Tools in het menu aan de linkerkant en kies vervolgens Organiseren

Nitro Sign_Organize Pages- 1 .jpg

2 . Selecteer het bestand waaraan u wilt werken. U kunt een bestand kiezen van uw lokale desktop, een aangesloten cloudopslagprovider of een document dat zich al in Nitro Sign bevindt

Nitro Sign_Organize Pages- 2 .jpg

3 . Nadat u uw document hebt toegevoegd, wordt u naar het tabblad Pagina -indeling gebracht met miniatuurafbeeldingen van de pagina's van het document

Als u het gewenste document eerder aan Nitro Sign hebt toegevoegd, kunt u het ook openen vanuit Mijn documenten en het tabblad Pagina-indeling in het bovenste lint selecteren.

4 . Selecteer een pagina door erop te klikken. Om meerdere pagina's te selecteren, houdt u Ctrl/Cmd ingedrukt terwijl u op de gewenste pagina's klikt

Nitro Sign_Organize Pages- 3 .jpg

U kunt ook de optie Pagina's selecteren onder het tabblad Pagina-indeling in het bovenste lint gebruiken

Nitro Sign_Organize Pages- 4 .jpg

Pagina's van een document roteren of verwijderen in Nitro Sign

1 . Nadat u de bovenstaande stappen hebt gevolgd om de gewenste pagina's van uw document te selecteren, kunt u de geselecteerde pagina's draaien of verwijderen door de juiste actie te kiezen onder het tabblad Pagina-indeling in het bovenste lint

Nitro Sign_Organize Pages- 5 .jpg

Afzonderlijke pagina's kunnen ook worden gedraaid of verwijderd met behulp van de snelkoppelingspictogrammen die verschijnen wanneer u de muisaanwijzer over een enkele pagina beweegt

Nitro Sign_Organize Pages- 6 .jpg

Pagina's van een document opnieuw ordenen in Nitro Sign

1 . Pagina's in het document kunnen eenvoudig opnieuw worden gerangschikt door de paginaminiatuur naar de gewenste positie in de weergave Pagina-indeling te slepen en neer te zetten

Alle wijzigingen die in het document zijn aangebracht, kunnen eenvoudig ongedaan worden gemaakt met behulp van de functie Ongedaan maken of Opnieuw , te vinden onder het tabblad Pagina -indeling in het bovenste lint

Nitro Sign_Organize Pages- 7 .jpg

Pagina's van een document extraheren in Nitro Sign

1. Geselecteerde pagina's in een document kunnen ook worden uitgepakt door te kiezen voor Pagina's uitpakken, te vinden onder het tabblad Paginaopmaak in het bovenste lint.

Nitro Sign_Organize Pages- 8 .jpg

2 . De geëxtraheerde pagina's kunnen optioneel worden opgeslagen als een nieuw, afzonderlijk document door Opslaan in Nitro als nieuw document te selecteren in de modus Pagina's extraheren. Nadat u uw keuze heeft gemaakt, klikt u op Bevestigen

Nitro Sign_Organize Pages- 9 .jpg

3 . Nadat u alle gewenste wijzigingen heeft aangebracht, klikt u op Opslaan om het document bij te werken. Er worden geen wijzigingen permanent gemaakt totdat u de actie Opslaan voltooit

4 . Na het opslaan is uw uitgepakte document beschikbaar in Mijn documenten

Tags
Nitro Sign