Gebruikershandleiding
Nitro Sign
Integraties

Microsoft Power Automate-integratie

U kunt nu Microsoft Power Automate gebruiken om uw Nitro Sign-workflows te vereenvoudigen. Power Automate is de workflow-automatiseringstool van Microsoft, die is verbonden met honderden populaire apps, waaronder de volledige online productsuite van Microsoft. U kunt workflows tussen Nitro Sign en elk van deze apps automatiseren om de handmatige inspanning van repetitieve, alledaagse taken te elimineren.

De Nitro Sign-integratie met Microsoft Power Automate ondersteunt de volgende twee workflows:

1 . Het voltooien van een Nitro Sign-handtekeningverzoek activeert een actie in een andere toepassing. U kunt deze stroom gebruiken om ondertekende documenten automatisch op te slaan in uw cloudopslagsysteem, of teams via e-mail te waarschuwen wanneer handtekeningverzoeken zijn voltooid.

2 . Een actie in een andere toepassing zorgt ervoor dat een opgeslagen Nitro Sign-sjabloon ter ondertekening wordt verzonden . U kunt deze stroom gebruiken om automatisch standaard onboarding-documenten naar nieuwe medewerkers of NDA's naar nieuwe klanten te sturen.

Zoek naar Nitro Sign in Microsoft Power Automate om aan de slag te gaan.

Een Power Automate-stroom instellen die wordt geactiveerd wanneer een Nitro Sign-handtekeningverzoek is voltooid

1 . Wanneer u bent aangemeld bij uw Power Automate-account, selecteert u Maken in de linkerwerkbalk en vervolgens Geautomatiseerde stroom

Nitro Sign_Power Automate- 1 .jpg

2 . Geef uw stroom een naam in de stroombouwer en zoek vervolgens naar Nitro in het stroomtriggerveld. Selecteer de Nitro-trigger 'Als een handtekeningverzoek is voltooid'. Klik op Maken.

Nitro Sign_Power Automate- 2 .jpg

3 . Als het de eerste keer is dat u een Power Automate-stroom maakt die Nitro Sign bevat, wordt u gevraagd om in te loggen op uw account

Nitro Sign_Power Automate- 3 .jpg

4 . Klik op + Nieuwe stap en zoek vervolgens naar de app (bijv. SharePoint, GMail, Slack, Teams) waar je een evenement wilt activeren en vul alle velden in die vereist zijn voor deze app. U kunt automatisch een PDF-versie van het ondertekende document en/of de ondertekende document-URL doorgeven als onderdeel van uw stroom

5 . Zodra u uw stroom hebt gebouwd en opgeslagen, wordt deze geactiveerd telkens wanneer een handtekeningverzoek dat vanuit uw Nitro Sign-account is verzonden, is voltooid

Een Power Automate-stroom instellen die een Nitro Sign-sjabloon activeert die ter ondertekening wordt verzonden

1 . Wanneer u bent aangemeld bij uw Power Automate-account, selecteert u Maken in de linkerwerkbalk en vervolgens Geautomatiseerde stroom

Nitro Sign_Power Automate- 4 .jpg

2 . Geef in de flowbuilder een naam aan uw flow en zoek vervolgens naar uw gewenste trigger-app (bijv. Salesforce, Workday, SurveyMonkey) en event. Vul alle velden in die vereist zijn door deze app

3 . Klik op + Nieuwe stap en zoek naar Nitro en selecteer vervolgens de actie 'Een handtekeningverzoek verzenden met een sjabloon'

Nitro Sign_Power Automate- 5 .jpg

4 . Selecteer de sjabloon die u wilt gebruiken uit uw door Nitro Sign opgeslagen sjablonen en voer alle vereiste gegevensvelden in. U kunt hier gegevens van uw triggergebeurtenis gebruiken

Nitro Sign_Power Automate- 6 .jpg

5 . Zodra u uw stroom hebt gebouwd en opgeslagen, wordt er een handtekeningverzoek met behulp van de geselecteerde sjabloon verzonden vanaf uw Nitro Sign-account telkens wanneer aan uw triggercriteria wordt voldaan

Tags
Nitro Sign