Advies voor mensen die huwelijkse voorwaarden overwegen

Trouwen kan heel spannend zijn, maar het kan ook een moeilijke tijd zijn als er veel bezittingen of schulden zijn waarmee rekening moet worden gehouden. Dat is waar een sjabloon voor huwelijkse voorwaarden van pas kan komen. Met een sterke en bindende juridische overeenkomst kunnen de partijen bij een huwelijk zichzelf en hun vermogen beschermen, mocht hun huwelijk eindigen in een echtscheiding. Hier volgen enkele van de belangrijkste punten om rekening mee te houden.

Sjabloon downloaden
PDF sjabloon - sjabloon huwelijkse voorwaarden

Inhoudsopgave

Met een sterk sjabloon voor huwelijkse voorwaarden kunnen u en uw toekomstige echtgenoot ervoor zorgen dat het vermogen wordt beschermd. In sommige gevallen kan trouwen zonder een dergelijke overeenkomst ernstige financiële problemen veroorzaken voor ten minste een van de echtgenoten. Maar huwelijkse voorwaarden kunnen dat allemaal voorkomen.

In dit deel zullen we het hebben over:

 • Belangrijke huwelijkse voorwaarden
 • Beste praktijken voor huwelijkse voorwaarden
 • Tips voor een veilige overeenkomst
 • Belangrijke overwegingen voor huwelijkse voorwaarden
 • Verwante informatiebronnen

Belangrijke clausules in huwelijkse voorwaarden

Een sjabloon voor huwelijkse voorwaarden is niet helemaal hetzelfde als andere soorten overeenkomsten en contracten. Terwijl de meeste andere contracten gericht zijn op een zakelijke-klantrelatie, zijn huwelijkse voorwaarden veel persoonlijker van aard. Maar het huwelijk is ook een zakelijke beslissing, en voor mensen met een aanzienlijk vermogen wordt het belangrijk zich te beschermen. De huwelijkse voorwaarden moeten clausules bevatten voor:

 1. Gezamenlijk en afzonderlijk bezit -- De indeling van het bezit is belangrijk, en de echtgenoten moeten het erover eens worden of het bezit dat zij reeds bezitten en/of dat zij tijdens het huwelijk verwerven, al dan niet wordt gedeeld.
 2. Gezamenlijke en afzonderlijke schulden -- Hetzelfde geldt voor schulden, en hoe deze in aanmerking worden genomen als de echtgenoten besluiten te scheiden.
 3. Afstand van rechten -- Afstand doen van rechten op eigendom dat niet van hen is, maakt vaak deel uit van huwelijkse voorwaarden.
 4. Belastingen -- Wie belastingen betaalt, en of die belastingen gelijkelijk worden verdeeld, moet zorgvuldig worden overwogen.
 5. Echtelijke woning -- Een van de grootste vragen bij een echtscheiding is vaak wie het huis krijgt.
 6. Geschillen -- Als er tijdens een echtscheiding geschillen zijn, is het de moeite waard om te overwegen hoe die moeten worden behandeld.

Met dit soort clausules in uw sjabloon voor huwelijkse voorwaarden is het gemakkelijker om de details in te vullen zonder iets te vergeten. Dit soort overeenkomsten moet zorgvuldig worden behandeld om in rechte afdwingbaar te zijn, dus u wilt een sjabloon waarop u kunt vertrouwen, om uw belangen goed te beschermen.

Beste praktijken voor huwelijkse voorwaarden

Door een goed model voor huwelijkse voorwaarden te kiezen, kunnen u en uw echtgenoot alle belangrijke financiële beslissingen nemen die uw beider belangen beschermen tijdens uw huwelijk en in het geval u besluit te scheiden. U vermindert ook het risico van een omstreden echtscheiding, die stressvol en duur kan zijn. Zorg ervoor dat uw huwelijkse voorwaarden betrekking hebben op:

 • De manier waarop u eigendommen en schulden zult bezitten en verdelen.
 • De manier waarop u de voogdij over eventuele gedeelde kinderen zult regelen.
 • De rechten waarvan u zult afzien en de manier waarop u geschillen zult oplossen.

Wanneer u aan een huwelijk begint, wilt u niet aan een scheiding denken. Uzelf en uw vermogen beschermen is echter een kwestie van gezond verstand en kan uiterst belangrijk zijn voor wie veel vermogen te beschermen heeft. Een sjabloon voor huwelijkse voorwaarden maakt dat gemakkelijker.

Hoe zorgt u voor veilige huwelijkse voorwaarden?

Het is erg belangrijk om zekerheid te hebben voor uw huwelijkse voorwaarden. U wilt niet dat er iets mee gebeurt en u wilt er zeker van zijn dat het geldig is voor het geval het ooit nodig is. Beide echtgenoten moeten het ondertekenen en het moet veilig worden opgeborgen. Om dat te doen, kunt ugebruik Nitro Sign voor uw huwelijkse voorwaarden en andere belangrijke documenten. Zo hoef je je geen zorgen te maken dat je de overeenkomst kwijtraakt.

Belangrijke overwegingen bij huwelijkse voorwaarden

Een sjabloon voor huwelijkse voorwaarden is van vitaal belang wanneer u er zeker van wilt zijn dat u en uw echtgenoot u goed beschermen. Bezittingen en schulden zijn beide van belang in een huwelijk, en wanneer u huwelijkse voorwaarden opstelt, moet u daaraan denken:

 • Voeg details toe om ervoor te zorgen dat u geen activa of schulden over het hoofd ziet.
 • Specifiek zijn over afstand van rechten, kinderen, geschillen en wettelijke bevoegdheid.
 • Inclusief unieke situaties of kwesties die gewoonlijk niet in huwelijkse voorwaarden worden opgenomen. 

Met een sjabloon voor huwelijkse voorwaarden kunnen u en uw echtgenoot erop vertrouwen dat uw vermogen beschermd is.

Verwante bronnen voor informatie

Voor meer informatie over huwelijkse voorwaarden kunt u deze bronnen raadplegen.

Sjabloon downloaden

Relevante sjablonen

PDF sjabloon - vertrouwelijkheidsovereenkomst sjabloon
Op zoek naar een sjabloon voor een geheimhoudingsverklaring voor uw bedrijf? Wij hebben een sjabloon dat vandaag nog aan uw behoeften kan worden aangepast.
PDF sjabloon - arbitrageovereenkomst sjabloon
Op zoek naar een arbitrageovereenkomst voor uw bedrijf? Wij hebben een sjabloon dat vandaag nog aan uw behoeften kan worden aangepast.
PDF sjabloon - geheimhoudingsovereenkomst nda sjabloon
Op zoek naar een NDA-sjabloon voor uw bedrijf? Wij hebben een sjabloon dat vandaag nog aan uw behoeften kan worden aangepast.