Wet elektronische handtekening EU
Elektronische handtekeningen zijn rechtsgeldig in de EU, zoals gedefinieerd in de verordening betreffende elektronische identificatie, authenticatie en vertrouwensdiensten (eIDAS). De oplossingen van Nitro voldoen aan deze wetgeving.

Wat is de eIDAS-verordening?

In de Europese Unie worden elektronische handtekeningen wettelijk erkend door Verordening (EU) nr. 910 / 2014 , beter bekend als de eIDAS-verordening. De eIDAS-verordening is op 1 juli 2016 in werking getreden en vervangt de e-handtekeningrichtlijn ( 1999 / 93 /EG). Het is verplicht voor alle EU-lidstaten en heeft voorrang op bestaande, tegenstrijdige nationale wetten.

Wat is een elektronische handtekening?

In de eIDAS-verordening worden drie soorten elektronische handtekeningen gedefinieerd:

Standaard elektronische handtekening (SES)

De verordening definieert een standaard elektronische handtekening als "gegevens in elektronische vorm die bij andere gegevens in elektronische vorm zijn gevoegd of logisch daarmee zijn geassocieerd en die door een ondertekenaar worden gebruikt om te ondertekenen".

Eenvoudig gezegd is het een elektronische vorm van een handtekening die een ondertekenaar op een document aanbrengt als bewijs van zijn intentie om te tekenen.

Geavanceerde elektronische handtekening (AES)

Een geavanceerde elektronische handtekening is een standaard elektronische handtekening die aan de volgende vereisten voldoet:

  • Het is uniek verbonden met de ondertekenaar
  • Het is in staat om de ondertekenaar te identificeren
  • De handtekening wordt aangemaakt met behulp van gegevens voor het aanmaken van elektronische handtekeningen die de ondertekenaar met een hoge mate van vertrouwen onder eigen beheer kan gebruiken.
  • Het is zodanig gekoppeld aan de ondertekende gegevens dat elke latere wijziging in de gegevens detecteerbaar is

Gekwalificeerde elektronische handtekening (QES)

Een gekwalificeerde elektronische handtekening is een geavanceerde elektronische handtekening die is gemaakt door een gekwalificeerd apparaat voor het aanmaken van elektronische handtekeningen en is gebaseerd op een gekwalificeerd certificaat voor elektronische handtekeningen.

Een gekwalificeerd certificaat is een certificaat uitgegeven door een trust service provider (TSP) die op de EU Trusted List (ETL) staat. Elke EU-lidstaat kan TSP's toevoegen aan de ETL door te certificeren dat ze voldoen aan de strikte voorschriften die zijn uiteengezet in de eIDAS-verordening.

Zijn elektronische handtekeningen rechtsgeldig?

De eIDAS-verordening bepaalt: "Aan een elektronische handtekening mag geen rechtsgeldigheid worden ontzegd en zij mag niet als bewijsmiddel in gerechtelijke procedures worden geweigerd louter op grond van het feit dat zij in elektronische vorm is gesteld".

De eIDAS-verordening specificeert niet wanneer elk type elektronische handtekening vereist of verboden is. Deze beperkingen worden door elke EU-lidstaat als onderdeel van de nationale wetgeving geregeld. In de praktijk zijn wettelijke beperkingen die een type elektronische handtekening voorkomen of vereisen uiterst ongebruikelijk.

Daarom zijn standaard elektronische handtekeningen rechtsgeldig voor de overgrote meerderheid van de ondertekeningstransacties onder de EU-wetgeving.

Nitro's oplossingen

Met Nitro Sign kunt u eenvoudig transacties aanvragen en verzenden met behulp van Standaard Elektronische Handtekeningen, en met Nitro Pro kunt u documenten digitaal ondertekenen en certificeren. Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar sales@gonitro.com.

De bovenstaande informatie wordt uitsluitend ter informatie verstrekt en wordt niet gepresenteerd en mag niet worden opgevat als juridisch advies. Nitro raadt u aan juridisch advies in te winnen om alle wettelijke vereisten voor het gebruik van elektronische handtekeningen in uw regio en processen te begrijpen.