EU-wet inzake elektronische handtekeningen
Elektronische handtekeningen zijn rechtsgeldig in de EU, zoals gedefinieerd in de Electronic Identification, Authentication and Trust Services (eIDAS)-verordening. Nitro-oplossingen voldoen aan deze wetgeving.

Wat is de eIDAS-verordening?

In de Europese Unie worden elektronische handtekeningen wettelijk erkend door Verordening (EU) nr. 910 / 2014 , beter bekend als de eIDAS-verordening. De eIDAS-verordening is op 1 juli 2016 in werking getreden en vervangt de e-handtekeningrichtlijn ( 1999 / 93 /EG). Het is verplicht voor alle EU-lidstaten en heeft voorrang op bestaande, tegenstrijdige nationale wetten.

Wat is een elektronische handtekening?

De eIDAS-verordening definieert drie soorten elektronische handtekeningen:

Standaard elektronische handtekening (SES)

De verordening definieert een standaard elektronische handtekening als "gegevens in elektronische vorm die zijn bijgevoegd of logisch geassocieerd zijn met andere gegevens in elektronische vorm en die door een ondertekenaar worden gebruikt om te ondertekenen."

Simpel gezegd, het is een elektronische vorm van een handtekening die een ondertekenaar op een document aanbrengt als bewijs van zijn voornemen om te ondertekenen.

Geavanceerde elektronische handtekening (AES)

Een geavanceerde elektronische handtekening is een standaard elektronische handtekening die aan de volgende vereisten voldoet:

  • Het is uniek gekoppeld aan de ondertekenaar
  • Het is in staat om de ondertekenaar te identificeren
  • Het is gemaakt met behulp van gegevens voor het aanmaken van elektronische handtekeningen die de ondertekenaar, met een hoog niveau van vertrouwen, onder eigen controle kan gebruiken
  • Het is zodanig gekoppeld aan de ondertekende gegevens dat elke latere wijziging in de gegevens detecteerbaar is

Gekwalificeerde elektronische handtekening (QES)

Een gekwalificeerde elektronische handtekening is een geavanceerde elektronische handtekening die is gemaakt door een gekwalificeerd apparaat voor het aanmaken van elektronische handtekeningen en is gebaseerd op een gekwalificeerd certificaat voor elektronische handtekeningen.

Een gekwalificeerd certificaat is een certificaat uitgegeven door een trust service provider (TSP) die op de EU Trusted List (ETL) staat. Elke EU-lidstaat kan TSP's toevoegen aan de ETL door te certificeren dat ze voldoen aan de strikte voorschriften die zijn uiteengezet in de eIDAS-verordening.

Zijn elektronische handtekeningen rechtsgeldig?

De eIDAS-verordening stelt: “Een elektronische handtekening mag de rechtskracht en toelaatbaarheid als bewijs in gerechtelijke procedures niet worden ontzegd enkel en alleen op grond van het feit dat deze in elektronische vorm is.”

De eIDAS-verordening specificeert niet wanneer elk type elektronische handtekening vereist of verboden is. Deze beperkingen worden door elke EU-lidstaat als onderdeel van de nationale wetgeving geregeld. In de praktijk zijn wettelijke beperkingen die een type elektronische handtekening voorkomen of vereisen uiterst ongebruikelijk.

Daarom zijn standaard elektronische handtekeningen rechtsgeldig voor de overgrote meerderheid van de ondertekeningstransacties onder de EU-wetgeving.

Nitro's oplossingen

Met Nitro Sign kunt u eenvoudig transacties toepassen en verzenden met behulp van standaard elektronische handtekeningen, en met Nitro Pro kunt u documenten digitaal ondertekenen en certificeren. Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar sales@gonitro.com.

De bovenstaande informatie is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en wordt niet gepresenteerd, en mag niet worden opgevat, als juridisch advies. Nitro raadt u aan een juridisch adviseur in te schakelen om de volledige wettelijke vereisten te begrijpen die van toepassing zijn op uw regio en processen voor het gebruik van elektronische handtekeningen. 

Elektronische handtekeningen
Een leider in e-handtekeningen
Nitro Sign erkend als leider in het 2022 GigaOm Radar Report for eSignatures. Lees meer over GigaOm's evaluatie en analyse van de beste eSignature-leveranciers in de categorie.