Wet op de elektronische handtekening in de VS
Elektronische handtekeningen zijn rechtsgeldig in de Verenigde Staten, zoals gedefinieerd in twee stukken wetgeving: de United States Electronic Signatures Act in Global and National Commerce (ESIGN) en de Uniform Electronic Transactions Act (UETA). Alle oplossingen van Nitro zijn in overeenstemming met deze twee wetten.

Wat zijn de ESIGN- en UETA-wetten?

De ESIGN Act, een federale wet die in 2000 werd aangenomen, geeft wettelijke erkenning aan elektronische handtekeningen op nationaal niveau en is van toepassing op alle Amerikaanse staten en territoria waar federale wetgeving van kracht is. Toen de ESIGN Act werd ingevoerd, hadden de meeste staten reeds UETA-staatswetgeving aangenomen, die nog steeds van toepassing is wanneer zij niet in strijd is met de ESIGN Act.

Wat is een elektronische handtekening?

Zoals gedefinieerd in de ESIGN en UETA Acts, is een elektronische handtekening "een elektronisch geluid, symbool of proces dat aan een record is gehecht of logisch daarmee is verbonden en door een persoon is uitgevoerd of aangenomen". Eenvoudig gezegd is het een elektronische vorm van een handtekening die een ondertekenaar op een document aanbrengt als bewijs van zijn intentie om te tekenen.

Zijn elektronische handtekeningen rechtsgeldig?

Ja, beide wetten geven duidelijke aanwijzingen voor de rechtsgeldigheid van elektronische handtekeningen: "Aan een akte of handtekening mag geen rechtsgevolg of uitvoerbaarheid worden ontzegd louter en alleen omdat zij in elektronische vorm is opgesteld."

Binnen de wetten zijn er vier belangrijke vereisten waaraan een elektronische handtekening moet voldoen om rechtsgeldig te zijn:

Voornemen tot ondertekening

Net als handgeschreven handtekeningen zijn elektronische handtekeningen alleen geldig als de partij van plan was de overeenkomst te ondertekenen en aan te gaan. Nitro vereist dat ondertekenaars hun handtekening op het document plaatsen en hun intentie om te tekenen expliciet bevestigen door de handtekeningen in te dienen.

Toestemming om elektronisch zaken te doen

Alle partijen bij een transactie moeten toestemming geven om het bedrijf elektronisch uit te voeren. Elke partij heeft het recht om de toestemming op elk moment in te trekken. Nitro voldoet aan deze vereiste door van ondertekenaars te eisen dat zij akkoord gaan met deze openbaarmaking voordat zij een document invullen.

Handtekening toekenning

Zoals gedefinieerd in de ESIGN en UETA Acts, is een elektronische handtekening "een elektronisch geluid, symbool of proces dat aan een record is gehecht of logisch daarmee is verbonden en door een persoon is uitgevoerd of aangenomen". Daarom moet elk systeem dat wordt gebruikt om elektronische handtekeningen vast te leggen, in staat zijn de handtekening aan het individu toe te schrijven. Nitro legt alle acties van ondertekenaars op een document vast en slaat ze op. Deze controlegeschiedenis kan worden gebruikt om de toewijzing van een handtekening aan een ondertekenaar aan te tonen.

Bewaren van gegevens

Alle partijen bij een transactie moeten hun elektronische handtekening nauwkeurig kunnen bewaren en reproduceren. Met Nitro kan elke ondertekenaar na voltooiing van de overeenkomst zijn ondertekende PDF-document downloaden.

De bovenstaande informatie wordt uitsluitend ter informatie verstrekt en wordt niet gepresenteerd en mag niet worden opgevat als juridisch advies. Nitro raadt u aan juridisch advies in te winnen om alle wettelijke vereisten voor het gebruik van elektronische handtekeningen in uw regio en processen te begrijpen.