Advies voor mensen die vertrouwelijkheidsovereenkomsten gebruiken

Een vertrouwelijkheidsovereenkomst is een belangrijke manier om informatie te beschermen die niet mag worden gedeeld. Het kan gaan om gevoelige medische informatie, intellectuele eigendom, nieuwe ontwikkelingen waarop nog geen octrooi rust, en meer. Om uw bedrijf succesvol te houden, kan het nodig zijn gebruik te maken van dit soort overeenkomsten. Een sjabloon voor een geheimhoudingsovereenkomst kan helpen. Dit is waar u aan moet denken.

Sjabloon downloaden
PDF sjabloon - vertrouwelijkheidsovereenkomst sjabloon

Inhoudsopgave

Als u een goede sjabloon voor een geheimhoudingsovereenkomst hebt, kunt u gewoon de gegevens van uw bedrijf invullen en het soort informatie dat wordt beschermd. Dan hebt u alle vertrouwen in de rechtsbescherming die u hebt gecreëerd.

In dit artikel behandelen we:

 • Belangrijke clausules
 • Beste praktijken voor geheimhoudingsovereenkomsten
 • Tips voor een veilige overeenkomst
 • Belangrijke overwegingen
 • Verwante bronnen

Belangrijke clausules in geheimhoudingsovereenkomsten

Vertrouwelijkheidsovereenkomsten vereisen enkele specifieke clausules, om ervoor te zorgen dat het eigendom wordt beschermd. Maar u moet ook oppassen dat u niets toevoegt dat de wettelijke rechten van de andere partij bij het contract beperkt. De formulering is belangrijk, en een sjabloon voor een geheimhoudingsovereenkomst helpt de kans op onjuiste formuleringen die tot juridische risico's kunnen leiden, te verkleinen. Enkele van de belangrijkste clausules zijn:

 1. Bijzonderheden van de informatie -- Mensen moeten weten wat ze wel en niet kunnen vrijgeven, aangezien niet alle informatie die ze voor hun werk krijgen vertrouwelijk zal zijn.
 2. Verplichtingen van de partijen -- Beide partijen bij het contract hebben verplichtingen waaraan zij moeten voldoen. Het gaat niet alleen om wat de werknemer wel en niet kan, maar ook om uw bedrijf.
 3. Tijden waarop informatie bekend kan worden gemaakt -- Er zijn momenten waarop het nog steeds legaal is om vertrouwelijke informatie bekend te maken, bijvoorbeeld wanneer een werknemer wordt gedagvaard in een rechtszaak. Dit soort bekendmakingen is niet in strijd met de overeenkomst.
 4. Sancties voor het schenden van de overeenkomst -- Er moeten sancties zijn voor schending, anders is er geen bedreiging voor de werknemers die de overeenkomst schenden. Een sterk sjabloon voor een geheimhoudingsovereenkomst maakt dat voor de partijen duidelijk.

Als u ervoor zorgt dat deze clausules in uw sjabloon voor een geheimhoudingsovereenkomst zijn opgenomen en dat de details duidelijk zijn omschreven, kunt u erop vertrouwen dat uw juridische belangen worden beschermd. Hoewel u technisch gezien niet kunt controleren of iemand dat vertrouwen schendt, kunt u er wel voor zorgen dat er juridische consequenties zijn voor iemand die die keuze zou maken.

Beste praktijken voor vertrouwelijkheidsovereenkomsten

Door te kiezen voor een sjabloon voor een geheimhoudingsovereenkomst beschikt u al over de nodige juridische taal. Op die manier hoeft u zich geen zorgen te maken dat u iets hebt weggelaten, of dat u iets hebt opgenomen dat de overeenkomst nietig of ongeldig zou kunnen maken. Met zekerheid en gemoedsrust kunt u vol vertrouwen verdergaan en uw vertrouwelijkheidsovereenkomst laten ondertekenen.

Zorg er wel voor dat u alle details invult voordat u tekent en dat u alles wat gedekt moet worden goed hebt doordacht. Kortom:

 • Bewaar de boilerplate, en benadruk de dingen die zijn veranderd.
 • Breng geen wijzigingen aan in voorwaarden waarmee u al hebt ingestemd.
 • Zorg ervoor dat alles in de geheimhoudingsovereenkomst volledig is voordat u deze ter ondertekening opstuurt.

Als u een nieuwe werknemer aanneemt, moet hij/zij vrij duidelijk zijn over wat er in uw geheimhoudingsovereenkomst staat. Als er aanzienlijke verschillen zijn met wat normaal of standaard is in uw sector, is het de moeite waard hen daarvan bewust te maken voordat zij op de stippellijn tekenen.

Hoe zorgt u voor een veilige vertrouwelijkheidsovereenkomst?

Het is heel belangrijk dat uw vertrouwelijkheidsovereenkomst goed wordt ondertekend, en een belangrijk onderdeel daarvan is dat deze veilig wordt verzonden. Daarvoor kunt u Nitro Sign gebruiken voor het ondertekenen van al uw belangrijke documenten. Het is snel en gemakkelijk, en kan alle partijen bij de overeenkomst zekerheid en gemoedsrust bieden.

Belangrijke overwegingen voor een vertrouwelijkheidsovereenkomst

Tot de belangrijkste overwegingen voor een geheimhoudingsovereenkomst behoren:

 • Woorden die uw bedrijf behoeden voor juridische problemen.
 • Duidelijkheid voor iedereen die de overeenkomst ondertekent.
 • Een directe uitleg van de mogelijke gevolgen
 • Veiligheid voor alle partijen inbegrepen.

Met een sjabloon voor een geheimhoudingsovereenkomst is het gemakkelijker en handiger dan ooit om uw bedrijf te laten functioneren zoals het hoort, en te beschermen voor de toekomst. U en uw bedrijf kunnen gerust zijn, en dat geldt ook voor de werknemers die u in dienst neemt, omdat de geheimhoudingsovereenkomst duidelijk zal zijn.

Verwante informatiebronnen

Wilt u meer weten over geheimhoudingsovereenkomsten, inclusief wat er nog meer in moet staan en wanneer ze echt nodig zijn. Hier zijn enkele bronnen om te onderzoeken.

Sjabloon downloaden

Relevante sjablonen

PDF sjabloon - arbitrageovereenkomst sjabloon
Op zoek naar een arbitrageovereenkomst voor uw bedrijf? Wij hebben een sjabloon dat vandaag nog aan uw behoeften kan worden aangepast.
PDF sjabloon - geheimhoudingsovereenkomst nda sjabloon
Op zoek naar een NDA-sjabloon voor uw bedrijf? Wij hebben een sjabloon dat vandaag nog aan uw behoeften kan worden aangepast.
PDF sjabloon - sjabloon huwelijkse voorwaarden
Op zoek naar huwelijkse voorwaarden voor uw bedrijf? Wij hebben een sjabloon dat vandaag nog aan uw behoeften kan worden aangepast.