Advies bij het gebruik van een sjabloon voor afstand van rechten

De federale wetgeving geeft bouwvakkers het recht om een pandrecht op een eigendom te vestigen totdat zij de volledige betaling voor hun werk hebben ontvangen. Dit is een belangrijke bescherming voor deze bedrijven, vooral wanneer zij werken aan een pand dat de eigenaar wil verkopen. Zodra het werk is uitgevoerd en betaald, moet de eigenaar er echter voor zorgen dat het retentierecht correct wordt vrijgegeven, en een sjabloon voor afstand van retentierecht doet precies dat.

Sjabloon downloaden
PDF-sjabloon - verklaring van afstand en vrijgave van retentierecht

In dit hoofdstuk behandelen we:


 • Onderdelen van een Lien Waiver
 • Belangrijke voorwaarden in een verklaring van afstand van retentierecht
 • Wanneer een verklaring van afstand van retentierecht gebruiken?
 • Beste praktijken voor afstand van retentierecht
 • Handtekeningen verzamelen

Onderdelen van een Lien Waiver

Een retentierecht geeft de vordering op een zaak vrij na betaling van een vergoeding voor bouwdiensten. Enkele belangrijke onderdelen die moeten worden opgenomen om een retentierechtverklaring juridisch bindend te maken, zijn onder meer:

 • Geïnd bedrag
 • Namen van de aannemer en eigenaar
 • Beschrijving van het artikel en het uitgevoerde werk
 • Locatie van de woning
 • Handtekening van beide partijen
 • Adres van beide partijen
 • Handtekening van een getuige of notaris
 • Staat en provincie waar de ontheffing is ondertekend

Belangrijke voorwaarden in een sjabloon voor afstand van rechten

Als u een sjabloon voor afstand van retentierecht aanpast, moet u ervoor zorgen dat het grondig is en geschikt voor de omvang van het werk dat op uw eigendom wordt uitgevoerd. Zorg er daarom voor dat de afstand van het retentierecht het volgende omvat:

 • Vrijgave van alle vorderingen op het voorwerp of eigendom in ruil voor het betaalde bedrag.
 • Overeenkomst dat het betalingsbedrag voldoende is om de pandrechten op het onroerend goed weg te nemen.
 • Data die overeenkomen met de data waarop het werk is voltooid.
 • Juiste handtekeningen, inclusief een notaris indien vereist in uw staat. Gebruik Nitro Sign om die handtekeningen eenvoudig en snel te verkrijgen.

Wanneer een sjabloon voor afstand van rechten gebruiken?

Elke keer dat er bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd op een onroerend goed, heeft de bouwploeg het wettelijke recht om een pandrecht op het onroerend goed te plaatsen totdat de rekening is betaald. Dit behoedt het bouwteam ervoor dat het pand wordt verkocht terwijl er nog een rekening openstaat. De kwijtschelding van pandrecht verwijdert dat pandrecht direct nadat het werk volledig is betaald. Elke keer dat u bouwwerkzaamheden aan een onroerend goed betaalt, moet u een verklaring van afstand van pandrecht laten ondertekenen om er zeker van te zijn dat u een juridisch document hebt waarin staat dat de rekening volledig is betaald. MetNitro Sign, het verzamelen van handtekeningen is eenvoudig.

Beste praktijken voor afstand van retentierecht

Wanneer u een verklaring van afstand van retentierecht verstuurt of ondertekent, gebruik dan een sjabloon om er zeker van te zijn dat het wettig en ethisch is. Zorg ervoor dat het betalingsbedrag duidelijk en nauwkeurig is. Zorg er ook voor dat het project duidelijk wordt gedocumenteerd in de ontheffing. Dit voorkomt problemen in de toekomst als de eigenaar of het bouwpersoneel een geschil heeft.

Kwijtschelding van pandrechten wordt geregeld door zowel staats- als federale wetten. Voordat u er een ondertekent, moet u ervoor zorgen dat u de voorschriften van uw staat volgt. Sommige staten vereisen bijvoorbeeld notariële handtekeningen, andere niet. Als uw verklaring van afstand niet voldoet aan de voorschriften van uw staat, is deze niet rechtsgeldig.

Verzamelen van handtekeningen op een sjabloon voor afstand van rechten

Voordat een retentierechtverklaring bindend is, moet deze naar behoren worden ondertekend door het bouwbedrijf, de eigenaar en een getuige of notaris. Gebruik Nitro Sign om deze documenten sneller te verzenden en de nodige handtekeningen te verzamelen in een veilige, online omgeving. U kunt Nitro Sign gratis proberen om te zien hoe eenvoudig het proces is.

Sjabloon downloaden

Relevante sjablonen

PDF-sjabloon - hippa-vrijwaringsformulier
Op zoek naar een voorbeeldmemorandum voor uw bedrijf? Wij hebben een sjabloon dat vandaag nog aan uw behoeften kan worden aangepast.
PDF-sjabloon - hippa-vrijwaringsformulier
Op zoek naar een sjabloon voor een hippa-vrijwaringsformulier voor uw bedrijf? Wij hebben een sjabloon dat vandaag nog aan uw behoeften kan worden aangepast.
PDF-sjabloon - sjabloon huurcontract restaurant
Op zoek naar een restaurant lease voor uw bedrijf? Wij hebben een sjabloon dat vandaag nog aan uw behoeften kan worden aangepast.