Alles wat u moet weten over het gebruik van een restaurantleaseovereenkomstsjabloon

Elk type handelshuur heeft unieke overwegingen waarmee rekening moet worden gehouden om zowel de huurder als de verhuurder veilig te houden. Dit geldt met name voor restauranthuur, die gecompliceerd kan zijn vanwege onderhoudsproblemen, klantenverkeer en zelfs gezondheids- of veiligheidsinspecties. Een restauranthuurovereenkomst kan met deze en andere zorgen rekening houden om alle betrokken partijen te beschermen.

Sjabloon downloaden
PDF-sjabloon - sjabloon voor restaurantleasecontracten

Omdat de relatie tussen de restauranthouder en de verhuurder zo complex kan zijn, zijn huurovereenkomsten vaak lang en moeilijk te begrijpen. Een sjabloon voor een restaurantleaseovereenkomst kan de broodnodige begeleiding bieden, maar verwarring komt nog steeds vaak voor. Om u te helpen, zullen we benadrukken welke clausules absoluut essentieel zijn - en die naar goeddunken van de verhuurder of huurder kunnen worden toegevoegd.

Basisprincipes die nodig zijn voor een restaurantleaseovereenkomst

Het is absoluut cruciaal dat een restauranthuurovereenkomst in details duikt. Door alle voorwaarden van de huurovereenkomst te beschrijven, kunnen zowel de verhuurder als de huurder de broodnodige persoonlijke, professionele en juridische bescherming krijgen. Deze basishuurovereenkomstbepalingen zouden moeten helpen:

  • Leasetermijn. Hoe lang duurt de verhuur van het restaurant? Het document moet duidelijk aangeven wanneer de huurovereenkomst van kracht wordt, evenals de vervaldatum. 
  • Voorwaarden gehuurde ruimte. Voorafgaand aan het ondertekenen van een huurovereenkomst dient de huurder het pand volledig te inspecteren om te bepalen of de voorwaarden acceptabel zijn. Zodra bekendheid met de omvang en staat van het onroerend goed is vastgesteld, stemt de huurder ermee in om dit pand te accepteren zoals het is voor de doeleinden van de huurovereenkomst. 
  • Hoe het pand zal worden gebruikt. Hoe wordt de ruimte gebruikt als de huurovereenkomst begint? Dit moet worden vermeld, aangezien de activiteiten tussen verschillende soorten restaurants aanzienlijk kunnen verschillen. In deze sectie kan worden vermeld of het bedrijf betrekking heeft op catering, afhaalmaaltijden of detailhandel in non-foodproducten. 
  • Huur. Deze clausule moet uitleggen hoeveel de huurder de verhuurder zal betalen - en wanneer. Afhankelijk van betalingsregelingen kan dit worden gesplitst in maandelijkse termijnen of op jaarbasis worden afgehandeld. Vaak bevatten restaurantleaseovereenkomsten zowel een basistarief als procedures voor het gebruik van eerlijke markthuurtarieven, indien relevant.
  • Onroerende voorheffing. Er kunnen verschillende regelingen worden getroffen om ervoor te zorgen dat er onroerendgoedbelasting wordt betaald over de gehuurde ruimte. Vaak is de verhuurder verantwoordelijk voor het betalen hiervan, hoewel ze in sommige situaties mogelijk slechts een overeengekomen deel dekken - of ze kunnen de belastingen voor een bepaalde tijd afhandelen voordat ze de verplichting aan de huurder doorgeven. Welke oplossing ook wordt gekozen, deze moet duidelijk in de huurovereenkomst worden vermeld.
  • Wijzigingen aan het pand. Doorgaans geven verhuurders er de voorkeur aan dat huurders geen significante wijzigingen aanbrengen in het pand dat ze huren, tenzij ze eerst toestemming krijgen. Daartoe moet in de huurovereenkomst worden vermeld wanneer schriftelijke toestemming nodig is. Er kan bijvoorbeeld toestemming nodig zijn voor het schilderen van de buitenkant van het gebouw of het interieur van het pand. Huurders kunnen ook worden beperkt in waar ze bewegwijzering kunnen plaatsen. 
  • Reparatie- en onderhoudsverplichtingen. Vaak worden onderhoudstaken verdeeld tussen de commerciële huurder en de verhuurder. Geef in detail aan wanneer van specifieke partijen wordt verwacht dat ze bepaalde soorten reparaties of onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. In de overeenkomst kan bijvoorbeeld worden uitgelegd dat de huurder verantwoordelijk is voor het onderhoud van HVAC-systemen. Vergeet niet uit te leggen hoe en wanneer de verhuurder onderhoudstaken namens de huurder zou kunnen uitvoeren, vooral wanneer de huurder zich niet houdt aan de verplichtingen die in de overeenkomst zijn vastgelegd.

Extra clausules die het waard zijn om toe te voegen

Huurovereenkomsten kunnen er van restaurant tot restaurant dramatisch anders uitzien. Als zodanig mogen zowel huurders als verhuurders verwachten dat ze elk sjabloon voor restaurantleaseovereenkomsten dat ze gebruiken, kunnen aanpassen. In veel gevallen zullen deze clausules moeten worden toegevoegd:

  • definities. De voorwaarden in huurovereenkomsten voor restaurants zijn soms moeilijk te begrijpen voor huurders en verhuurders. Ter verduidelijking kan een definitiesectie in het document worden ingebouwd. Dit kan vaak verwarde begrippen zijn zoals 'overmacht' of 'onroerend goed'.
  • Opties om te verlengen. Ervan uitgaande dat de huurder zich houdt aan de bepalingen van de huurovereenkomst voor het restaurant, wat zal het verlengingsproces dan inhouden? In dit gedeelte moet worden gespecificeerd wanneer verlenging gerechtvaardigd is en of de voorwaarden van het oorspronkelijke contract zullen worden gehandhaafd.
  • Boetes voor te late huur. Wat gebeurt er als de huurder de afgesproken huur niet op tijd betaalt? Vaak bevatten restaurantleaseovereenkomsten bepalingen met vergoedingen voor te late betaling en andere boetes.

De huurovereenkomst laten ondertekenen

Nadat u het harde werk van het aanpassen en analyseren van uw restaurantleaseovereenkomst hebt gedaan, is het tijd om de laatste stap te zetten: het document laten ondertekenen. Beveiliging is essentieel, dus het loont de moeite om een dienst als Nitro Sign te gebruiken. Begin vandaag nog met uw gratis proefperiode , zodat u meer gemoedsrust kunt hebben.

Sjabloon downloaden

Relevante sjablonen

PDF-sjabloon - contract voor services-sjabloon
Op zoek naar een contract voor diensten voor uw bedrijf? We hebben een sjabloon klaar om vandaag nog te worden aangepast aan uw behoeften.
PDF-sjabloon - sjabloon voor servicecontracten
Bent u op zoek naar een sjabloon voor een servicecontract voor uw bedrijf? We hebben een sjabloon klaar om vandaag nog te worden aangepast aan uw behoeften.
PDF-sjabloon - sjabloon voor commerciële huurovereenkomst
Op zoek naar een sjabloon voor een commerciële leaseovereenkomst om met klanten voor uw bedrijf te gebruiken? Zoek niet verder. We hebben een sjabloon klaar om vandaag nog te worden aangepast aan uw behoeften.
Elektronische handtekeningen
Een leider in e-handtekeningen
Nitro Sign erkend als leider in het 2022 GigaOm Radar Report for eSignatures. Lees meer over GigaOm's evaluatie en analyse van de beste eSignature-leveranciers in de categorie.