Alles wat u moet weten over het gebruik van een sjabloon voor een restauranthuurovereenkomst

Elk type commercieel huurcontract heeft unieke overwegingen waarmee rekening moet worden gehouden om zowel de huurder als de verhuurder veilig te houden. Dit geldt met name voor huurcontracten voor restaurants, die ingewikkeld kunnen zijn vanwege onderhoud, klantenverkeer en zelfs gezondheids- of veiligheidsinspecties. Een huurovereenkomst voor een restaurant kan rekening houden met deze en andere zorgen om alle betrokken partijen te beschermen.

Sjabloon downloaden
PDF-sjabloon - sjabloon huurcontract restaurant

Omdat de relatie tussen de restauranthouder en de verhuurder zo complex kan zijn, zijn huurovereenkomsten vaak lang en moeilijk te begrijpen. Een sjabloon voor een restauranthuurovereenkomst kan de broodnodige begeleiding bieden, maar verwarring komt nog vaak voor. Om u te helpen, geven wij aan welke clausules absoluut essentieel zijn - en welke naar goeddunken van de verhuurder of huurder kunnen worden toegevoegd.

Basisvereisten voor een huurcontract voor een restaurant

Het is absoluut cruciaal dat een huurovereenkomst voor een restaurant in details duikt. Door alle voorwaarden van het huurcontract vast te leggen, kunnen zowel de verhuurder als de huurder de broodnodige persoonlijke, professionele en juridische bescherming krijgen. Deze basisbepalingen van de huurovereenkomst zouden moeten helpen:

  • Huurtermijn. Hoe lang duurt de huur van het restaurant? Het document moet duidelijk vermelden wanneer het huurcontract ingaat en wanneer het afloopt. 
  • Voorwaarden van gehuurde panden. Vóór de ondertekening van een huurovereenkomst moet de huurder het pand volledig inspecteren om te bepalen of de omstandigheden aanvaardbaar zijn. Zodra de huurder vertrouwd is met de omvang en de omstandigheden van het pand, zal hij ermee instemmen om het pand te accepteren zoals het is voor de doeleinden van het huurcontract. 
  • Hoe het pand zal worden gebruikt. Hoe wordt de ruimte gebruikt zodra het huurcontract ingaat? Dit moet worden toegelicht, aangezien de werking sterk kan verschillen tussen de verschillende soorten restaurants. Hier kan worden vermeld of het bedrijf catering, meeneemmaaltijden of detailhandel in non-foodproducten omvat. 
  • Huur. In deze clausule moet worden uitgelegd hoeveel de huurder aan de verhuurder zal betalen - en wanneer. Afhankelijk van de betalingsregeling kan dit worden opgesplitst in maandelijkse termijnen of op jaarbasis worden afgehandeld. Vaak bevatten huurovereenkomsten voor restaurants zowel een basistarief als procedures voor het gebruik van billijke markttarieven, indien relevant.
  • Belastingen op onroerend goed. Er kunnen verschillende regelingen worden getroffen om ervoor te zorgen dat de onroerendgoedbelasting op de gehuurde ruimte wordt betaald. Vaak is de verhuurder verantwoordelijk voor de betaling hiervan, hoewel hij in sommige situaties slechts een overeengekomen deel voor zijn rekening neemt - of hij kan de belastingen gedurende een bepaalde tijd voor zijn rekening nemen voordat hij de verplichting aan de huurder overdraagt. Welke oplossing ook wordt gekozen, deze moet duidelijk worden omschreven in de huurovereenkomst.
  • Veranderingen aan het pand. Gewoonlijk geven verhuurders er de voorkeur aan dat huurders geen belangrijke veranderingen aanbrengen aan het pand dat zij huren - tenzij zij eerst toestemming krijgen. Daarom moet in de huurovereenkomst worden uitgelegd wanneer schriftelijke toestemming nodig is. Er kan bijvoorbeeld toestemming nodig zijn om de buitenkant van het gebouw of de binnenkant van het pand te schilderen. Huurders kunnen ook worden beperkt in waar zij bewegwijzering kunnen plaatsen. 
  • Reparatie- en onderhoudsverplichtingen. Vaak worden de onderhoudstaken verdeeld tussen de commerciële huurder en de verhuurder. Geef in detail aan wanneer specifieke partijen geacht worden bepaalde soorten reparaties of onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. In de overeenkomst kan bijvoorbeeld worden uitgelegd dat de huurder verantwoordelijk is voor het onderhoud van de HVAC-systemen. Vergeet niet uit te leggen hoe en wanneer de verhuurder onderhoudstaken voor rekening van de huurder kan uitvoeren - vooral wanneer de huurder zich niet houdt aan de in de overeenkomst vastgelegde verplichtingen.

Extra clausules die het toevoegen waard zijn

Huurcontracten kunnen er per restaurant heel anders uitzien. Als zodanig moeten zowel huurders als verhuurders verwachten dat zij elke sjabloon voor een restauranthuurovereenkomst die zij gebruiken, aanpassen. In veel gevallen zullen deze clausules moeten worden toegevoegd:

  • Definities. De voorwaarden in huurovereenkomsten voor restaurants zijn soms moeilijk te begrijpen voor huurders en verhuurders. Ter verduidelijking kan een definitiegedeelte in het document worden ingebouwd. Het kan hierbij gaan om vaak verwarrende begrippen als "overmacht" of "onroerend goed."
  • Opties voor verlenging. Aangenomen dat de huurder zich houdt aan de bepalingen van de huurovereenkomst van het restaurant, wat houdt het verlengingsproces dan in? In dit onderdeel moet worden aangegeven wanneer verlenging gerechtvaardigd is en of de voorwaarden van het oorspronkelijke contract gehandhaafd blijven.
  • Boetes voor te late huur. Wat gebeurt er als de huurder de afgesproken huur niet op tijd betaalt? Vaak bevatten huurovereenkomsten voor restaurants bepalingen over boetes en andere sancties.

De huurovereenkomst laten ondertekenen

Nadat u het harde werk van het aanpassen en analyseren van uw restauranthuurovereenkomst heeft gedaan, is het tijd om de laatste stap te zetten: het document laten ondertekenen. Beveiliging is essentieel, dus het is de moeite waard om een dienst als Nitro Sign te gebruiken. Start vandaag nog uw gratis proefperiode , zodat u met een gerust hart kunt genieten.

Sjabloon downloaden

Relevante sjablonen

PDF sjabloon - contract voor diensten sjabloon
Op zoek naar een dienstencontract voor uw bedrijf? Wij hebben een sjabloon dat vandaag nog aan uw behoeften kan worden aangepast.
PDF Template - service contract template
Op zoek naar een sjabloon voor een servicecontract voor uw bedrijf? Wij hebben een sjabloon dat vandaag nog aan uw behoeften kan worden aangepast.
PDF sjabloon - commerciële huurovereenkomst sjabloon
Op zoek naar een sjabloon voor een commerciële huurovereenkomst voor uw bedrijf? Zoek niet verder. Wij hebben een sjabloon dat vandaag nog aan uw behoeften kan worden aangepast.