Gebruikershandleiding
Nitro PDF Pro
Digitale handtekeningen en certificaten

Digitale handtekeningen - Inhoudsopgave

Een digitale handtekening is veel krachtiger dan een traditionele handtekening op papier. Hiermee kunt u aantonen dat een persoon een bepaald document op een bepaald tijdstip heeft ondertekend en kunt u ervoor zorgen dat er niet met de inhoud van het document is geknoeid nadat het is ondertekend. Bovendien laat de versiegeschiedenis van het document de ontvangers zien wanneer een document is ondertekend en wanneer er wijzigingen zijn aangebracht. Deze revisiegeschiedenis wordt gecodeerd en opgeslagen in de PDF, en kan worden bekeken in het deelvenster Handtekeningen.

Om een PDF-document digitaal te ondertekenen, hebt u een digitale ID nodig. Om de handtekening van een andere persoon te verifiëren, moet u eerst uw digitale ID's delen en elkaar toevoegen aan uw lijst Vertrouwde contacten.

Zie voor meer informatie over digitale handtekeningen:

Zie voor verwante informatie:

Tags
Nitro PDF Pro