GEBRUIKERSBEHEER
User Management
September 20 , 2021 04 : 00 AM
Nitro Sign ondersteunt standaard Accounts, Contacten, Leads en Opportunities. Volg deze instructies om Nitro Sign aan extra objecten (aangepast) toe te voegen.
User Management
July 22, 2021 01:34 PM
Volg deze instructies om snel en eenvoudig de Nitro Sign for Salesforce-app in uw Salesforce-organisatie in te stellen.
User Management
juli-20 ,202101 :09 AM
Als u een gebruiker schorst, kan deze niet meer inloggen op Nitro en wordt de toegang tot Nitro-producten en -services geblokkeerd. Gebruikers kunnen zo lang als nodig opgeschort blijven en kunnen op elk moment worden hersteld vanuit de Nitro Admin-app.
User Management
juli-20 ,202112 :49 AM
Als globale beheerder van uw team kunt u wachtwoorden voor alle gebruikers in uw team opnieuw instellen, zoals hieronder wordt beschreven.
User Management
juli-20 ,202112 :45 AM
Alle openstaande gebruikersuitnodigingen kunnen worden beheerd via het gedeelte Uitgenodigde gebruikers in de Nitro Admin-app.
User Management
juli-20 ,202112 :43 AM
Als globale beheerder van uw team kunt u andere gebruikers uitnodigen om lid te worden van uw team via de Nitro Admin-app. U kunt ervoor kiezen om elke gebruiker eenmalig uit te nodigen, of u kunt een lijst met gebruikers batchgewijs importeren met behulp van een .csv-bestand.
User Management
juli-20 ,202112 :37 AM
Als globale beheerder van uw team kunt u de details bewerken van alle gebruikers die aan uw teamaccount zijn toegevoegd door de onderstaande stappen te volgen:
User Management
juli-20 ,202112 :31 AM
Als u een gebruiker uit uw Nitro Sign-team verwijdert, worden de gebruikersaccount en alle bijbehorende bestanden permanent verwijderd. Voordat u een gebruiker verwijdert, moet u ervoor zorgen dat u de bestanden van de gebruiker downloadt of overdraagt, aangezien deze niet kunnen worden hersteld nadat het verwijderingsproces is voltooid.
User Management
juli-20 ,202112 :28 AM
Door rollen aan uw gebruikers toe te wijzen, krijgt u extra rechten zodat ze uw team kunnen beheren.
User Management
May 03, 2021 08:26 PM
Als globale beheerder voor uw team kunt u nieuwe licenties toewijzen aan gebruikers of bestaande licenties verwijderen.