Gebruikershandleiding
Nitro Admin
Accountbeheer

Rekeninggegevens bijwerken

Als algemeen beheerder kunt u uw accountgegevens bekijken en bijwerken vanuit het portaal Nitro Admin.

Om de gegevens van uw rekening bij te werken:

  1. Inloggen op de Nitro Admin Portal
  2. Selecteer Instellingen in het linker navigatiedeelvenster en navigeer naar het tabblad Account.
  3. Klik op de knop Profiel bewerken
    Nitro Admin - Account bijwerken.png
  4. Werk de velden Account Name of Team Contact bij en klik op Save Changes.
    Nitro Admin - Account bijwerken 2.png
Tags
Nitro Admin