Gebruikershandleiding
Nitro Admin
Single Sign-On (SSO)

Eenmalige aanmelding instellen voor Azure AD

Single Sign-On (SSO) geeft uw gebruikers toegang tot Nitro's producten door verificatie via uw Identity Provider (IdP). Nitro ondersteunt SSO met elke SAML 2.0-compatibele IdP.

Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar voor klanten met een Nitro Productivity Suite Enterprise-abonnement.

Voorwaarden:

  1. Uw account moet een geverifieerd domein hebben om SSO te kunnen instellen en inschakelen. Lees dit artikel voor instructies over het verifiëren van uw domein.
  2. U hebt de volgende informatie van uw IdP nodig:
    - Sign In URL
    - X.509 ondertekeningscertificaat.

SAML SSO instellen voor Microsoft Azure AD

1. Inloggen bij Microsoft Azure

2. Ga naar Azure AD

sso-azure-1.png

3. Selecteer Bedrijfstoepassingen

4. Klik op Nieuwe toepassing

5. Zoeken naar Nitro

sso-azure-2.png

6. Selecteer Nitro Productivity Suite

sso-azure-3.png

7. Open dit artikel over Azure AD SSO integratie met Nitro in een ander tabblad.

8. Klik op Toevoegen en ga verder met de bovenstaande instructies.

9. Nadat u de installatie op Azure hebt voltooid, schakelt u Enable Single Sign-On in op Enabled.

Tags
Nitro Admin