Gebruikershandleiding
Nitro Admin
Accountbeheer

Een teamcontact instellen

U kunt in de beheerportal van Nitro een teamcontactpersoon instellen, zodat uw gebruikers weten bij wie ze terecht kunnen voor hulp bij hun accounts en de producten van Nitro.

Een teamcontact voor uw Nitro-account instellen

  1. Inloggen op de Nitro Admin Portal
  2. Selecteer Instellingen in het linker navigatiedeelvenster en navigeer naar het tabblad Account.
  3. Klik op Profiel bewerken
    OMHOOG ACCOUNT.png
  4. Wijzig de voornaam, achternaam, e-mail of contactpersoon van de teamcontactpersoon en Wijzigingen opslaan.
    Bekijk account.png
Tags
Nitro Admin