Gebruikershandleiding
Nitro Admin
User Management

Reset een gebruikerswachtwoord

Als globale beheerder van uw team kunt u wachtwoorden voor alle gebruikers in uw team opnieuw instellen, zoals hieronder wordt beschreven.

1. Login to the Nitro Admin app at admin.gonitro.com
2. Select the Active Users option under the Manage Users tab in the left navigation pane
3. Search for the required user, click the "..." (Options) button at the right end of the user's row, then select Reset Password from the dropdown

reset-user-password-1.jpeg

4. In the resulting modal, click Reset to confirm that you would like to reset the user's password

reset-user-password-2.jpeg

The user will now be sent a password reset email which will allow them to set a new password for their Nitro Sign account.

5. Alternatively, click the "..." (Options) button at the right end of the user's row, select Edit User from the dropdown, and click the Reset Password button to perform the same action

reset-user-password-3.jpeg

Tags
Nitro Admin
Inhoudsbilbiotheek

End-to-end transformatie van digitale documenten

In nieuw onderzoek door GigaOm worden de functies en mogelijkheden van vooraanstaande eHandtekening en PDF-oplossingen vergeleken en onder de loep genomen.
Portions of this page translated by Google.