Gebruikershandleiding
Nitro Admin
User Management

Gebruikers uitnodigen

Als globale beheerder van uw team kunt u andere gebruikers uitnodigen om lid te worden van uw team via de Nitro Admin-app. U kunt ervoor kiezen om elke gebruiker eenmalig uit te nodigen, of u kunt een lijst met gebruikers batchgewijs importeren met behulp van een .csv-bestand.

Opmerking: alleen gebruikers met de status Global Admin kunnen gebruikers uitnodigen voor uw Nitro-account. Standaard heeft de accounteigenaar de rol Globale beheerder. 

Raadpleeg Gebruikersrollen toevoegen of verwijderen voor meer informatie over het toewijzen van gebruikers de rol Global Admin.

Volg de onderstaande stappen om gebruikers individueel aan uw team toe te voegen. U kunt ook voorbij dit gedeelte scrollen voor instructies over het bulksgewijs importeren van gebruikers met behulp van een .csv-bestand.

Individuele gebruikers aan uw team toevoegen

 1. Log in op het Nitro-beheerdersportaal
 2. Selecteer het tabblad Gebruikers in het linkernavigatievenster en klik vervolgens rechtsboven op Gebruikers uitnodigen
  Nitro-beheerder - Gebruikers uitnodigen.png
 3. Voer in de resulterende modaal de voor- en achternaam van de genodigde in (beide optioneel) en het e-mailadres (verplicht)
 4. Selecteer eventuele licenties of rollen die u aan de nieuwe gebruiker wilt toewijzen en klik op Uitnodiging verzenden. Er moet ten minste één licentie worden toegewezen aan elke uitgenodigde gebruiker
  Nitro-beheerder - Gebruikers uitnodigen.png
 5. De uitgenodigde gebruiker ontvangt een e-mail waarin hij wordt uitgenodigd om lid te worden van uw teamaccount. In dit stadium is de gebruiker beschikbaar om te beheren op het tabblad Uitgenodigd in het gedeelte Gebruikers van Nitro Admin
Nitro-beheerder - E-mail met gebruikersuitnodiging.png

7 . Wanneer de gebruiker de uitnodiging accepteert door op Lid worden van team te klikken, worden ze toegevoegd aan de lijst met actieve gebruikers in je team

Meerdere gebruikers importeren

U kunt ook meerdere gebruikers tegelijk voor uw account uitnodigen door ze uit een .csv-bestand te importeren:

 1. Log in op de Nitro-beheerdersportal
 2. Selecteer het tabblad Gebruikers in het linkernavigatievenster en klik vervolgens rechtsboven op Gebruikers importeren
  Nitro-beheerder - Gebruikers uitnodigen.png
 3. Klik in de resulterende modal op CSV-sjabloon downloaden om een voorbeeld van een .csv-bestand te downloaden
 4. Bereid het .csv-bestand voor door de voornaam, achternaam en e -mailadressen in te voeren van de mensen die u voor uw team wilt uitnodigen. Zodra het .csv-bestand gereed is, sleept u het bestand naar de modal.
Opmerking: zorg ervoor dat de koppen (rij 1 ) in de spreadsheet niet worden gewijzigd terwijl u het .csv-bestand voorbereidt om te importeren. De voor- en achternaamvelden zijn optioneel, maar het e-mailadres is verplicht.
Nitro-beheerder - Gebruikers importeren 1 .png

5 . Nadat het bestand is geüpload, selecteert u een of meer licenties die u aan de lijst met gebruikers wilt toewijzen en klikt u op Gebruikers importeren

Opmerking: er moet een licentie aan een gebruiker worden toegewezen om toegang te krijgen tot Nitro Sign.
Nitro-beheerder - Gebruikers importeren 2 .png

7 . Elk van de uitgenodigde gebruikers ontvangt een e-mailmelding waarin ze worden uitgenodigd om lid te worden van uw teamaccount

Nitro-beheerder - E-mail met gebruikersuitnodiging.png

8 . Deze lijst met uitgenodigde gebruikers kan worden bekeken door te navigeren naar het tabblad Uitgenodigd onder Gebruikers in de linkernavigatie

9 . Wanneer gebruikers de uitnodiging accepteren door te klikken op Lid worden van team in de e-mailmelding, worden ze toegevoegd aan de lijst met actieve gebruikers voor uw team

Opmerking: gebruikers die al lid zijn van een ander team, kunnen niet voor uw team worden uitgenodigd.
Tags
Nitro Admin