Gebruikershandleiding
Nitro Admin
Gebruikersbeheer

Bulklicentietoewijzing

Als globale beheerder van uw team kunt u het licentiefilter en de bulklicentietoewijzing gebruiken om gebruikers naadloos opnieuw toe te wijzen bij de overgang naar een nieuw licentieplan tijdens upgrades of verlengingen.

Licenties bulksgewijs toewijzen aan gebruikers:

1. Log in op de Nitro Admin Portal. 

2. Selecteer Gebruikers in het linkernavigatiedeelvenster en navigeer naar het tabblad Actief.

3. Selecteer in het licentiefilter een of meer verlopen licenties, waarbij de lijst met gebruikers wordt weergegeven die naar het nieuwe licentieplan moeten worden verplaatst.

Bulk license.png

4. Klik op het selectievakje voor meervoudige selectie in de koptekst (maximaal 100 gebruikers tegelijk) en selecteer vervolgens het tabblad Gebruikers beheren, klik in het vervolgkeuzemenu op Licenties toewijzen.

Wijs license.png toe

5. Selecteer in de modale weergave of nog een licentie in de lijst met actieve licenties en klik vervolgens op de knop Licenties toewijzen om de nieuwe licentie direct te distribueren naar alle geselecteerde gebruikers.

Selecteer de licentie .png

6. Herhaal de stappen om gebruikers opnieuw toe te wijzen in batches van 100 totdat u alle gewenste licenties opnieuw hebt toegewezen.

Tags
Nitro Admin