Voorwaarden en beleid

Beleid voor productbeëindiging

Reikwijdte van beleid

Het beleid voor productupdates & Sunset Policy (het "beleid") is van toepassing op de volgende producten: Nitro PDF Pro, Nitro Sign, Nitro Admin en Nitro Analytics.

De volgende producten worden stopgezet, niet langer ondersteund en uitgesloten van het toepassingsgebied van het beleid: Nitro Reader, Nitro PDF Express, PrimoPDF.

Definities

Productupdates betekent iedere combinatie van nieuwe functies, verbeteringen, correcties, beveiligingspatches, wijzigingen en/of herzieningen die zijn vrijgegeven voor gelicentieerde producten, inclusief bijbehorende documentatie.

Current Release betekent het eerste versienummer in de laatste Product Update (bijv. Nitro PDF Pro versie 14.x).

Previous Release betekent het eerste versienummer direct voorafgaand aan de huidige release (bijv. Nitro PDF Pro versie 13.x).

Stopgezette release betekent alle releases en versies behalve de huidige release en de vorige release (bijv. Nitro Pro versie 12.x en eerdere releases)

Basisondersteuning betekent dat klanten het Nitro-ondersteuningscentrum kunnen gebruiken, inclusief toegang tot de Nitro Knowledge Base, het communityforum, gebruikershandleidingen, instructievideo's en meer. Basisondersteuning biedt geen ondersteuning via e-mail/tickets.

Premium Support betekent dat klanten Basic Support en e-mail-/ticketondersteuning ontvangen, waarbij prioriteit wordt gegeven aan de eerste reactie op basis van het gekozen abonnement.

Abonnement licentieovereenkomst betekent dat een klant een abonnement op een (niet-eeuwigdurende) productlicentie heeft gekocht.

Productupdates & Sunset-beleid ('Het beleid')

Nitro biedt voortdurende productupdates aan voor de huidige versie.

Nitro kan naar eigen goeddunken productupdates leveren voor de vorige release (bijv. om een beveiligingsprobleem te verhelpen), of kan in plaats daarvan een update voor de huidige release leveren, totdat deze een beëindigde release wordt.

Nitro voorziet niet in Premium Support noch in Productupdates voor Stopgezette releases.

Klanten die via een abonnementslicentieovereenkomst kopen, hebben gedurende de looptijd van hun overeenkomst recht op productupdates en premiumondersteuning.

Klanten die Premium Support niet kopen of via een abonnementslicentieovereenkomst ontvangen Basic Support en hebben geen recht op productupdates of Premium Support.

Overstappen tussen versiefases

Wanneer een nieuwe productupdate het eerste versienummer verhoogt (bijv Nitro Pro-versie 14.x):

  • Wordt het de huidige versie;
  • De bestaande huidige versie wordt de vorige versie; en
  • De vorige versie wordt een stopgezette versie.

Rechten van Nitro op grond van het beleid

Nitro behoudt zich het recht voor om het beleid op elk gewenst moment geheel of gedeeltelijk aan te passen, uit te breiden of te herroepen.Nitro behoudt zich het recht voor om per geval uitzonderingen op het beleid te maken.

Huidige productstatus

Nitro Pro

VersieReleasedatumStatus
Nitro Pro 1418 mei 2023Huidige
Nitro Pro 1312 september 2019Vorige
Nitro Pro 12 en eerder12 juni 2018Stopgezet

Nitro Sign, Nitro Admin en Nitro Analytics

Deze producten worden aangeboden als cloudservices die alleen beschikbaar zijn via de internetbrowser. Derhalve ontvangen klanten voortdurend productupdates zonder te moeten upgraden. De huidige release is de enige ondersteunde versie en er is geen eerdere release.