Dingen om in gedachten te houden bij overeenkomsten met onderaannemers

Op zoek naar een onderaannemersovereenkomst voor uw bedrijf? We hebben een sjabloon klaar om vandaag nog te worden aangepast aan uw behoeften.

Sjabloon downloaden
PDF-sjabloon - sjabloon voor onderaannemersovereenkomst

Onderaannemers zijn een belangrijk onderdeel van het bouwproces. Als u een onderaannemer inhuurt of als onderaannemer werkt, moet u een contract hebben om ervoor te zorgen dat uw belangen en rechten worden beschermd. Deze gids zal u vertellen hoe u een effectief sjabloon voor een onderaannemerovereenkomst kunt maken om deze beveiligingen op zijn plaats te hebben.

Hieronder behandelen we:

De details die we hieronder zullen behandelen, zijn onder meer:

 • De basisprincipes van een onderaannemercontract
 • Unieke overwegingen voor onderaannemerscontracten
 • Contractclausules onderaannemer
 • Do's en don'ts voor onderaannemerscontracten
 • Aanvullende informatiebronnen
 • Uw onderaannemerscontract laten ondertekenen

De basisprincipes van een onderaannemercontract

Onderaannemers zijn uniek omdat ze doorgaans worden ingehuurd door de hoofdaannemer die toezicht houdt op een project. Ze zijn dus zowel verantwoordelijk voor de opdrachtnemer als voor de hoofdopdrachtgever. Enkele van de onderdelen die een contractsjabloon voor onderaannemers moet bevatten, zijn:

 • Omvang van het werk
 • Deadlines en tijdlijnen
 • Betalingsgegevens en verantwoordelijkheid
 • Locatie waar de werkzaamheden plaatsvinden
 • Levering van benodigde materialen
 • Verzekeringsdekking
 • Garantie op werk

Unieke overwegingen voor uw sjabloon voor onderaannemersovereenkomst

Contracten met onderaannemers zijn uniek omdat ze vaak tussen een algemene aannemer en de onderaannemer zijn. De hoofdaannemer werkt meestal op basis van een contract met de hoofdopdrachtgever. Soms kan het onderaannemercontract daarom zowel de klant als de hoofdaannemer noemen, en dit creëert een aantal unieke overwegingen.

Contractclausules onderaannemer

Elke clausule van een contractsjabloon voor onderaannemers moet duidelijk en begrijpelijk zijn. Hier zijn enkele die u wilt opnemen:

 • Vrijwaringsclausule - Deze clausule, die de wetten van uw staat moet volgen, zal de onderaannemer beschermen tegen aansprakelijk worden gesteld als het werk verlies, schade of een rechtszaak veroorzaakt. Met deze clausule stemt de inlenende entiteit ermee in om de verliezen veroorzaakt door de onderaannemer op te vangen.
 • Personeelsclausule - Deze clausule plaatst de verantwoordelijkheid voor het leveren van het benodigde personeel op de schouders van de juiste partij, meestal de onderaannemer. Dit beschermt de aannemer tegen het zoeken naar arbeiders en zorgt ervoor dat de onderaannemer de arbeiders kan gebruiken die hij wenst.
 • Beëindigingsclausule - Een beëindigingsclausule bepaalt wanneer en hoe het contract door alle partijen kan worden beëindigd.
 • Betalingsclausule - Definieer duidelijk de betalingsvoorwaarden, prijs en procedures.
 • Wijzigingsordersclausule - Deze clausule beschrijft hoe wijzigingen in de orderaanvragen kunnen worden aangebracht. Het is belangrijk omdat het de onderaannemer beschermt tegen plotselinge veranderingen waar hij niet mee instemt, maar ook omdat het de aannemer een manier biedt om wijzigingen aan te vragen naarmate het werk vordert.
 • Verzekeringsclausule – In deze clausule staat wie verantwoordelijk is voor eventuele toepasselijke verzekeringen, zoals aansprakelijkheids- en arbeidsongevallenverzekeringen, gedurende de looptijd van het contract.
 • Clausule voor geschillenbeslechting - Omdat bij contracten van onderaannemers drie partijen betrokken zijn, de onderaannemer, de aannemer en de klant, kunnen geschillen gemakkelijk ontstaan. In deze clausule staat hoe ze worden opgelost en of de onderaannemer tijdens het geschil blijft werken.

Do's en don'ts voor een contractsjabloon voor onderaannemers

Houd bij het aanpassen van een contractsjabloon voor onderaannemers rekening met deze tips:

 • Spiegel het contract van onderaannemer/aannemer wel met het contract van opdrachtnemer/opdrachtgever. Dit voorkomt eventuele miscommunicatie.
 • Laat de deadlines niet openstaan. Wees duidelijk over wanneer het werk klaar is en hoe verlengingen kunnen plaatsvinden.
 • Zorg ervoor dat in het contract duidelijk staat aan welke partij de onderaannemer rapporteert, of dat nu de hoofdaannemer of de opdrachtgever is.
 • Maak het contract niet moeilijk te begrijpen, waardoor het moeilijk te handhaven kan zijn.
 • Verzamel wel een handtekening van alle genoemde partijen. Overweeg het gebruik van Nitro Sign om dit veilig te doen.
 • Laat de betalingsvoorwaarden niet onduidelijk. Zorg ervoor dat de volledige omvang van het werk en de manier waarop de onderaannemer wordt betaald, beide duidelijk zijn.

Aanvullende informatiebronnen

Hier zijn enkele bronnen om u te helpen meer te weten te komen over de fijne kneepjes van onderaannemingscontracten:

Verzamel een handtekening op uw onderaannemercontractsjabloon

Voordat een contractsjabloon voor onderaannemers juridisch bindend kan zijn, moet het worden ondertekend. Nitro Sign maakt het verzenden en ondertekenen van contracten veilig, beveiligd en eenvoudig. Meld u aan voor een gratis proefperiode om deze service te gebruiken voor uw sjabloon voor onderaannemersovereenkomst.

Sjabloon downloaden

Relevante sjablonen

PDF-sjabloon - sjabloon arbeidsovereenkomst
Op zoek naar een arbeidsovereenkomst voor uw bedrijf? We hebben een sjabloon klaar om vandaag nog te worden aangepast aan uw behoeften.
PDF-sjabloon - sjabloon voor adviesovereenkomst
Bent u op zoek naar een sjabloon voor een algemene adviesovereenkomst die u kunt bewerken en aanpassen voor uw project en steeds opnieuw kunt gebruiken voor uw bedrijf? Zoek niet verder. Dit document ligt voor u klaar.
PDF-sjabloon - sjabloon voor agentuurovereenkomst
Op zoek naar een intellectuele eigendomsovereenkomst voor uw bedrijf? We hebben een sjabloon klaar om vandaag nog te worden aangepast aan uw behoeften.
Elektronische handtekeningen
Een leider in e-handtekeningen
Nitro Sign erkend als leider in het 2022 GigaOm Radar Report for eSignatures. Lees meer over GigaOm's evaluatie en analyse van de beste eSignature-leveranciers in de categorie.