Dingen om in gedachten te houden bij onderaannemingsovereenkomsten

Op zoek naar een onderaannemingsovereenkomst voor uw bedrijf? Wij hebben een sjabloon dat vandaag nog aan uw behoeften kan worden aangepast.

Sjabloon downloaden
PDF-sjabloon - sjabloon voor onderaannemers

Onderaannemers vormen een belangrijk onderdeel van het bouwproces. Als u een onderaannemer inhuurt of als onderaannemer werkt, moet u over een contract beschikken om uw belangen en rechten te beschermen. Deze gids vertelt u hoe u een effectief sjabloon voor een onderaannemingsovereenkomst kunt opstellen om die bescherming te waarborgen.

Hieronder behandelen we:

De details die we hieronder zullen behandelen zijn onder andere:

 • De grondbeginselen van een onderaannemingscontract
 • Unieke overwegingen voor contracten met onderaannemers
 • Contractbepalingen voor onderaannemers
 • Do's en Don'ts voor contracten met onderaannemers
 • Aanvullende informatiebronnen
 • Uw onderaannemerscontract laten ondertekenen

De grondbeginselen van een onderaannemingscontract

Onderaannemers zijn uniek omdat zij doorgaans worden ingehuurd door de hoofdaannemer die toezicht houdt op een project. Zij zijn dus verantwoordelijk tegenover zowel de aannemer als de hoofdopdrachtgever. Enkele onderdelen die een modelcontract voor onderaannemers moet bevatten zijn:

 • Omvang van de werkzaamheden
 • Termijnen en tijdschema's
 • Betalingsgegevens en verantwoordelijkheid
 • Plaats waar het werk zal plaatsvinden
 • Levering van de benodigde materialen
 • Verzekeringsdekking
 • Garantie op het werk

Unieke overwegingen voor uw sjabloon voor een overeenkomst met een onderaannemer

Contracten met onderaannemers zijn uniek omdat ze vaak worden gesloten tussen een hoofdaannemer en de onderaannemer. De hoofdaannemer werkt meestal onder een contract met de hoofdopdrachtgever. Soms kan het contract van de onderaannemer dus zowel de opdrachtgever als de hoofdaannemer noemen, en dit zorgt voor enkele unieke overwegingen.

Contractbepalingen voor onderaannemers

Elke clausule van een modelcontract voor onderaannemers moet duidelijk en begrijpelijk zijn. Hier zijn er enkele die u zult willen opnemen:

 • Vrijwaringsclausule - Deze clausule, die de wetgeving van uw staat moet volgen, beschermt de onderaannemer tegen aansprakelijkheid als het werk verlies, schade of een rechtszaak veroorzaakt. Met deze clausule stemt de inlenende entiteit ermee in de door de onderaannemer veroorzaakte verliezen op zich te nemen.
 • Arbeidskrachtenclausule - Deze clausule legt de verantwoordelijkheid voor het leveren van de nodige arbeidskrachten op de schouders van de betreffende partij, meestal de onderaannemer. Dit beschermt de aannemer tegen het zoeken naar werknemers en zorgt ervoor dat de onderaannemer de werknemers kan gebruiken die hij wenst.
 • Beëindigingsclausule - Een beëindigingsclausule vermeldt wanneer en hoe het contract door alle partijen kan worden beëindigd.
 • Betalingsclausule - Definieer duidelijk de betalingsvoorwaarden, de prijs en de procedures.
 • Change Orders Clausule - Deze clausule beschrijft hoe wijzigingen in de orderaanvragen kunnen worden aangebracht. Het is belangrijk omdat het de onderaannemer beschermt tegen plotselinge wijzigingen waarmee hij niet instemt, maar ook omdat het de aannemer een manier biedt om wijzigingen te vragen naarmate het werk vordert.
 • Verzekeringsclausule - Deze clausule vermeldt wie verantwoordelijk is voor alle toepasselijke verzekeringen, zoals aansprakelijkheids- en werknemersverzekeringen, tijdens de duur van het contract.
 • Geschillenbeslechtingsclausule - Omdat bij onderaannemingscontracten drie partijen betrokken zijn, de onderaannemer, de aannemer en de klant, kunnen geschillen gemakkelijk ontstaan. In deze clausule staat hoe ze zullen worden opgelost en of de onderaannemer al dan niet doorwerkt tijdens het geschil.

Do's en Don'ts voor een modelcontract voor onderaannemers

Houd deze tips in gedachten bij het aanpassen van een modelcontract voor onderaannemers:

 • Spiegel het contract van de onderaannemer met het contract van de aannemer/opdrachtgever. Dit voorkomt miscommunicatie.
 • Laat de termijnen niet open. Wees duidelijk over wanneer het werk klaar zal zijn en hoe uitbreidingen kunnen plaatsvinden.
 • Zorg ervoor dat het contract duidelijk vermeldt aan welke partij de onderaannemer rapporteert, of dat nu de hoofdaannemer of de klant is.
 • Maak het contract niet moeilijk te begrijpen, waardoor het moeilijk uitvoerbaar wordt.
 • Verzamel wel een handtekening van alle genoemde partijen. Overweeg om te gebruikenNitro Sign om dit veilig te doen.
 • Laat de betalingsvoorwaarden niet onduidelijk. Zorg ervoor dat de volledige omvang van het werk en de manier waarop de onderaannemer wordt betaald allebei duidelijk zijn.

Aanvullende informatiebronnen

Hier vindt u enkele bronnen om u te helpen de fijne kneepjes van onderaannemingscontracten te leren kennen:

Verzamel een handtekening op uw modelcontract voor onderaannemers

Voordat een modelcontract voor onderaannemers juridisch bindend kan zijn, moet het worden ondertekend. Nitro Sign maakt het verzenden en ondertekenen van contracten veilig en eenvoudig. Meld u aan voor een gratis proefversie om deze dienst te gebruiken voor uw sjabloon voor onderaannemers.

Sjabloon downloaden

Relevante sjablonen

PDF sjabloon - arbeidscontract sjabloon
Op zoek naar een arbeidsovereenkomst voor uw bedrijf? Wij hebben een sjabloon dat vandaag nog aan uw behoeften kan worden aangepast.
PDF sjabloon - consulting overeenkomst sjabloon
Op zoek naar een sjabloon voor een algemene consultancyovereenkomst die u kunt bewerken en aanpassen voor uw project en steeds opnieuw kunt gebruiken voor uw bedrijf? Zoek niet verder. Dit document ligt voor u klaar.
PDF sjabloon - agentschapsovereenkomst sjabloon
Op zoek naar een overeenkomst inzake intellectuele eigendom voor uw bedrijf? Wij hebben een sjabloon dat vandaag nog aan uw behoeften kan worden aangepast.