Waar u aan moet denken bij sjablonen voor adviesovereenkomsten

Op zoek naar een sjabloon voor een algemene consultancyovereenkomst die u kunt bewerken en aanpassen voor uw project en steeds opnieuw kunt gebruiken voor uw bedrijf? Zoek niet verder. Dit document ligt voor u klaar.

Sjabloon downloaden
PDF sjabloon - consulting overeenkomst sjabloon

Hieronder behandelen we:

 • Belangrijkste onderdelen van een adviescontract
 • Belangrijke clausules in een adviescontract
 • Tips voor adviescontracten
 • Aanvullende informatiebronnen
 • Het adviescontract laten tekenen

Belangrijkste onderdelen van een adviescontract

In het hedendaagse bedrijfsleven is er veel vraag naar advieswerk. Als u een expertisegebied hebt, of dat nu SEO, onderzoek, marketing of een ander gebied is, kunt u betaald worden om die expertise te delen met bedrijven die dat nodig hebben. U moet echter een contract hebben om uzelf te beschermen wanneer u dit werk aanneemt.

Bij het opstellen van een contract voor uw bedrijf als consultant, ongeacht de omvang van het advieswerk dat u verricht, moeten de voorwaarden van de overeenkomst duidelijk zijn. Met een duidelijk contract weten u en de bedrijven die u bedient allebei wat er wordt verwacht, zodat er onderweg geen miscommunicatie ontstaat.

Enkele details die in een consultancycontract moeten staan zijn onder andere:

 • Soort advieswerk
 • Omvang van de werkzaamheden
 • Betalingsvoorwaarden
 • Tijdschema's en termijnen
 • Contactgegevens van u en de klant
 • Duur van de overeenkomst

Belangrijke clausules in een adviescontract

Naast de bovenstaande basisinformatie moet een consultancycontract clausules bevatten die uw werk beschermen. De te overwegen clausules zijn onder meer:

 • Beëindigingsclausule - Als u of de klant besluit dat de consultingopdracht niet geschikt is, moet u de exitstrategie schetsen. Maak het eerlijk voor beide partijen, zodat uw tijd wordt gerespecteerd maar u niet vastzit aan een contract dat niet bevredigend is.
 • Clausule inzake geschillenbeslechting - Deze clausule beschrijft wat er gebeurt als u en uw cliënt een geschil hebben. Het kan uw vermogen om een rechtszaak aan te spannen beschermen, en mogelijk uw juridische kosten ten laste laten komen van uw cliënt als deze contractbreuk pleegt.
 • Incidentele kosten - Als uw advieswerk reizen of reiskosten met zich meebrengt, voeg dan een clausule toe die regelt hoe deze worden gefactureerd en betaald.
 • Wijzigingsclausule - Voeg een clausule toe over hoe wijzigingen in het project en de reikwijdte ervan moeten worden behandeld. Consulting is vloeibaar werk, en het kan na verloop van tijd veranderen, dus geef uzelf de mogelijkheid om die verandering door te voeren.
 • Clausule inzake intellectuele eigendom - Consulting werk genereert intellectueel eigendom, en uw contract moet vaststellen wat dat eigendom is en hoe het kan worden gebruikt via uw relatie met de klant. Als u uw intellectuele eigendom wilt behouden, vermeld dan duidelijk de voorwaarden in dit deel van uw contract.

Tips voor adviescontracten

Voordat u een sjabloon voor een adviesovereenkomst naar een potentiële of bestaande klant stuurt, moet u rekening houden met deze belangrijke tips.

 • Wees specifiek. Advieswerk is van nature vaag. Wees zo specifiek mogelijk over de details van wat u gaat aanbieden. Dit voorkomt conflicten en biedt de juiste bescherming voor uw bedrijf.
 • Controleer de wetten van uw staat voordat u uw contract afsluit. De meeste consultants werken als onafhankelijke contractanten, dus zorg ervoor dat de voorwaarden van uw contract de juiste wetten voor dit type werknemer volgen.
 • Neem een tijdschema voor nieuwe onderhandelingen. Zelfs in adviesovereenkomsten die goed werken, kan het voorkomen dat u de voorwaarden opnieuw wilt bespreken.
 • Maak in het contract duidelijk hoe u zult weten of u succes hebt geboekt. Dit kan blijken uit de doelstellingen en verantwoordelijkheden van het project. Vergeet niet dat uw advieswerk niet betekent dat uw klant succesvol is, dus u moet ervoor zorgen dat uw doelstellingen duidelijk zijn.
 • Laat het ondertekenen. U kunt gebruiken om al uw contracten of belangrijke documenten met gemak te laten ondertekenen op .

Aanvullende informatiebronnen

Voor meer informatie over consultancycontracten kunt u deze bronnen raadplegen:

Het adviescontract laten tekenen

Als u eenmaal een contract hebt, is de laatste stap om het juridisch bindend te maken de ondertekening ervan. Met Nitro kunt u eenvoudig online handtekeningen verzamelen. Pas uw adviesovereenkomst sjabloon aan aan uw adviesbedrijf en stuur het naar uw klant. Met eSigning verdwijnen de workflowbarrières en krijgt u uw ondertekende contract in enkele minuten terug. Ontdek deze mogelijkheden met uw gratis proefversie van Nitro.

Sjabloon downloaden

Relevante sjablonen

PDF sjabloon - agentschapsovereenkomst sjabloon
Op zoek naar een overeenkomst inzake intellectuele eigendom voor uw bedrijf? Wij hebben een sjabloon dat vandaag nog aan uw behoeften kan worden aangepast.
PDF sjabloon - aannemersovereenkomst sjabloon
Op zoek naar een sjabloon voor een aannemersovereenkomst voor uw bedrijf? Wij hebben een sjabloon dat vandaag nog aan uw behoeften kan worden aangepast.
PDF sjabloon - freelance contract sjabloon
Op zoek naar een sjabloon voor freelancecontracten voor uw bedrijf? Wij hebben een sjabloon dat vandaag nog aan uw behoeften kan worden aangepast.