Wat u moet weten over het gebruik van serviceovereenkomsten met klanten

Wanneer aannemers en opdrachtgevers hun krachten bundelen om belangrijk werk af te krijgen, kunnen beide worden beschermd door serviceovereenkomsten. Dit essentiële document biedt een routekaart voor het verloop van elke klant-contractantrelatie. Aannemers zijn gerustgesteld over hun betaling, terwijl klanten erop vertrouwen dat de diensten op tijd en discreet worden uitgevoerd.

Sjabloon downloaden
PDF sjabloon - service overeenkomst sjabloon

Om duidelijk te maken waarom een sjabloon voor een dienstverleningsovereenkomst nuttig is en hoe zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers er hun voordeel mee kunnen doen, wordt in deze gids ingegaan op het volgende:

 • Basisprincipes die elke serviceovereenkomst moet bevatten
 • Extra bepalingen die de moeite waard zijn om toe te voegen aan een serviceovereenkomst
 • Beste praktijken voor het gebruik van een sjabloon voor een dienstverleningsovereenkomst

Basisprincipes die elke serviceovereenkomst moet bevatten

Als u een sjabloon voor een dienstenovereenkomst gebruikt, kunt u deze basisclausules verwachten:

 • Omvang van de diensten. Welke diensten zal de aannemer voor de klant verrichten? Deze moeten in detail worden beschreven, waarbij niets aan de vraag wordt overgelaten. Deze informatie kan worden opgenomen in een bijlage bij het document, compleet met een volledige lijst van diensten. De overeenkomst moet ook duidelijk maken waar de bedoelde diensten zullen worden uitgevoerd. 
 • Details over compensatie. In dit deel moet worden uitgelegd dat, zodra de opgesomde diensten tot tevredenheid van de klant zijn voltooid, de aannemer op een bepaald tijdstip zal worden gefactureerd en betaald. Van daaruit kan het compensatiebeding gedetailleerd aangeven hoe de betaling zal plaatsvinden, welke methoden (zoals cheque of creditcard) aanvaardbaar zijn, en waar de betalingen naartoe kunnen worden gestuurd.
 • Onafhankelijke contractantrelatie. Soms ontstaan geschillen tussen aannemers en opdrachtgevers omdat hun relatie verkeerd wordt opgevat als die van werkgever en werknemer. Dergelijke verwarring kan worden voorkomen door duidelijk uit te leggen dat de partij die de gevraagde diensten aanbiedt een onafhankelijke contractant is - en dus niet mag verwachten voordelen te ontvangen of te handelen als agent namens de cliënt. 
 • Vertrouwelijkheidsovereenkomst. Vaak is het noodzakelijk dat de opdrachtgever vertrouwelijke informatie deelt met de aannemer. Mocht dit gebeuren, dan kan een geheimhoudingsovereenkomst de intellectuele eigendom van de cliënt beschermen.

Extra bepalingen die de moeite waard zijn om toe te voegen aan een serviceovereenkomst

Een sjabloon voor een dienstverleningsovereenkomst biedt een basisblauwdruk voor opdrachtgevers en opdrachtnemers. Dit kan dan worden aangepast met een aantal aanvullende clausules, waarvan er hieronder verschillende worden genoemd:

 • Regelingen voor bevoorrading. In sommige contracten is de klant verantwoordelijk voor het leveren van de benodigdheden om het gevraagde werk uit te voeren. In andere gevallen kan het verstandig zijn dat de aannemer bepaalde benodigdheden levert. Beide partijen moeten vanaf het begin begrijpen hoe deze materialen zullen worden verkregen en behandeld. 
 • Registratie van uitgaven. Afhankelijk van de omvang van de diensten kan de aannemer uiteindelijk kosten maken die de opdrachtgever moet betalen. Deze clausule houdt rekening met deze mogelijkheid en erkent tevens de noodzaak van een gedetailleerde factuur. Bovendien kan dit onderdeel een verzoek om schriftelijke toestemming bevatten voordat aankopen boven een bepaald bedrag worden gedaan.
 • Gevolgen voor te late betalingen. In het contract moet niet alleen worden aangegeven wanneer de betaling verschuldigd is, maar ook wat er gebeurt als de klant niet op tijd betaalt. Gewoonlijk ontvangt de klant een vergoeding voor te late betaling, zoals vermeld in de dienstverleningsovereenkomst.

Beste praktijken voor het gebruik van een sjabloon voor een dienstverleningsovereenkomst

Hoe u het sjabloon voor de dienstverleningsovereenkomst aanpast, is even belangrijk als wat er precies in staat. Deze beste praktijken zullen u helpen deze bron optimaal te benutten:

 • Wees specifiek. Van de omvang van de diensten tot de vergoedingsvoorwaarden, elk deel van de dienstverleningsovereenkomst moet gedetailleerd zijn. Gebruik specifieke terminologie om de doelstellingen van deze zakelijke relatie overduidelijk te maken. Idealiter zou een neutrale derde partij het contract moeten kunnen lezen en precies moeten beschrijven welke diensten de aannemer van plan is te leveren, welke benodigdheden de opdrachtgever zal leveren en hoe de aannemer zal worden betaald.
 • Begin niet voordat het contract is ondertekend. Het nakijken en ondertekenen van de dienstverleningsovereenkomst is cruciaal voor de bescherming van zowel de opdrachtgever als de aannemer. Beide partijen moeten dan ook vermijden diensten te verlenen of zelfs apparatuur aan te schaffen voordat het contract is ondertekend.

Een serviceovereenkomst veilig ondertekenen

Een sjabloon voor een dienstverleningsovereenkomst is een goed begin om de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te schetsen - maar het ondertekeningsproces is net zo belangrijk. Zodra u vertrouwen hebt in de inhoud van de overeenkomst, kijkt u naar oplossingen zoals Nitro Sign om u over de eindstreep te helpen. Deze gestroomlijnde aanpak biedt de broodnodige zekerheid. Om te leren hoe het werkt, begin met een gratis proefversie.

Sjabloon downloaden

Relevante sjablonen

PDF sjabloon - vertrouwelijkheidsovereenkomst sjabloon
Op zoek naar een sjabloon voor een geheimhoudingsverklaring voor uw bedrijf? Wij hebben een sjabloon dat vandaag nog aan uw behoeften kan worden aangepast.
PDF sjabloon - arbitrageovereenkomst sjabloon
Op zoek naar een arbitrageovereenkomst voor uw bedrijf? Wij hebben een sjabloon dat vandaag nog aan uw behoeften kan worden aangepast.
PDF sjabloon - sjabloon huwelijkse voorwaarden
Op zoek naar huwelijkse voorwaarden voor uw bedrijf? Wij hebben een sjabloon dat vandaag nog aan uw behoeften kan worden aangepast.