Wat u moet weten wanneer u een Hold Harmless Agreement gebruikt

In elke interactie met klanten is een zeker risico ingebouwd. Onder de vele zorgen die bedrijfsleiders op hun hoede doen zijn: de mogelijkheid om aansprakelijk te worden gesteld voor zaken waar zij geen invloed op hebben.

Sjabloon downloaden
PDF sjabloon - vrijwaringovereenkomst sjabloon

Aonschadelijkheidsovereenkomst (HHA) beperkt dit risico door ervoor te zorgen dat een bepaald bedrijf niet aansprakelijk kan worden gesteld voor mogelijke verwondingen of verliezen die optreden terwijl klanten zijn producten of diensten gebruiken.

Deze documenten, ook wel schadevergoedingscontracten genoemd, worden doorgaans ondertekend bij het begin van een zakelijke relatie - of voordat cliënten activiteiten ondernemen die een element van onvermijdelijk risico inhouden.

Hoewel HHA's ontworpen zijn om risico's te verminderen, brengen ze hun eigen gevaren met zich mee. Als deze documenten bijvoorbeeld niet grondig genoeg zijn, kunnen bedrijven toch aansprakelijk worden gesteld. Daarom hebben wij een handige gids samengesteld om u te laten weten wat een HHA kan inhouden en waarom aandacht voor details zo belangrijk is. Wij bespreken de basisprincipes van een HHA en de beste praktijken voor het gebruik van een sjabloon en het laten ondertekenen van het document.

Basisprincipes van een Hold Harmless Agreement

Omdat de gedekte activiteiten zo sterk uiteenlopen, zien HHA's er per bedrijf vaak heel anders uit. Toch moeten een paar basisprincipes worden gedekt om het bedrijf in kwestie te beschermen. Het typische sjabloon voor een vrijwaringsovereenkomst moet dus aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Identificeer de schadeloossteller en de schadeloosgestelde. Eerst en vooral moet een HHA de schadeloossteller (die verplicht is de andere partij schadeloos te stellen) en de schadeloosgestelde (die schadeloos wordt gesteld zodra het contract is ondertekend) aanwijzen. Deze clausule kan ook de locaties van de schadeloossteller en de schadeloosgestelde aangeven.
  • Bepaal de activiteiten waarvoor de schadeloosgestelde zal worden gevrijwaard. Deze rubriek moet zo specifiek mogelijk zijn om verwarring te voorkomen. Bedenk bij het invullen van deze clausule: welke bedrijfsactiviteiten brengen een ingebouwd risico met zich mee? Wanneer zou een klant kunnen proberen een bedrijf aansprakelijk te stellen als een bepaalde activiteit niet in deze rubriek wordt genoemd?
  • Verklaar beëindiging en scheidbaarheid. Hoe kan de HHA worden beëindigd of gewijzigd? Vaak wordt in deze paragraaf de rol van de schriftelijke kennisgeving bij de beëindiging of wijziging van de overeenkomst beschreven. In het document moet ook worden uitgelegd dat, indien een van de onderdelen niet uitvoerbaar wordt geacht, dit geen gevolgen mag hebben voor de andere bepalingen van het contract.

Beste praktijken voor het ondertekenen van een vrijwaringsovereenkomst

Inzicht in wat een vrijwaringsovereenkomst inhoudt is natuurlijk belangrijk, maar deze kennis doet er weinig toe als u het contract niet correct uitvoert. Houd deze beste praktijken in gedachten wanneer u het beste uit elke HHA haalt:

  • Gebruik een sjabloon voor een vrijwaringsovereenkomst. Bedrijven die hold harmless-overeenkomsten opstellen, worstelen vaak met het gebruik van duidelijke taal, wat essentieel is voor het opstellen van een ijzersterk contract. Een sjabloon voor een vrijwaringsovereenkomst geeft een richting aan, maar biedt ook mogelijkheden voor maatwerk.
  • Controleer periodiek of de genoemde activiteiten relevant zijn. Veel bedrijven verschuiven hun diensten in de loop der tijd, maar passen hun HHA's niet dienovereenkomstig aan. Als klanten vervolgens gebruik maken van nieuw aangeboden diensten, hebben zij de mogelijkheid om aansprakelijkheid te eisen. Als de HHA's echter mogelijkheden tot wijziging schetsen, kunnen deze overeenkomsten zo nodig worden gewijzigd.
  • Let op de lokale wetgeving. De geldigheid van een HHA kan van locatie tot locatie verschillen, deels omdat veel staten deze hebben geïmplementeerdanti-vrijwaringsstatuten. Deze voorschriften zijn vaak uitsluitend van toepassing op geselecteerde bedrijfstakken, zoals de bouw. Daarom is het belangrijk om van tevoren te bepalen of een gewenste HHA geldig wordt geacht in uw rechtsgebied of voor uw doeleinden.

Laatste stappen: Het contract laten ondertekenen

Nadat u uw HHA hebt gecontroleerd en dubbel gecontroleerd, is het tijd om deze te laten ondertekenen. Besteed veel aandacht aan documentbeveiliging terwijl u met klanten overlegt en deze laatste stap voltooit. Nitro biedt gemoedsrust met eeneSign-oplossing die strategisch is ontworpen om uw informatie veilig en georganiseerd te houden.Ga vandaag nog aan de slag met een gratis proefperiode.

Sjabloon downloaden

Relevante sjablonen

PDF sjabloon - vertrouwelijkheidsovereenkomst sjabloon
Op zoek naar een sjabloon voor een geheimhoudingsverklaring voor uw bedrijf? Wij hebben een sjabloon dat vandaag nog aan uw behoeften kan worden aangepast.
PDF sjabloon - arbitrageovereenkomst sjabloon
Op zoek naar een arbitrageovereenkomst voor uw bedrijf? Wij hebben een sjabloon dat vandaag nog aan uw behoeften kan worden aangepast.
PDF sjabloon - sjabloon huwelijkse voorwaarden
Op zoek naar huwelijkse voorwaarden voor uw bedrijf? Wij hebben een sjabloon dat vandaag nog aan uw behoeften kan worden aangepast.