Advies bij het opstellen en ondertekenen van een commissieovereenkomst

De aantrekkingskracht van commissies vormt de kern van de moderne verkoopindustrie. Er zijn immers maar weinig stimulansen die de verkoop zo aanmoedigen als de mogelijkheid van een indrukwekkende geldelijke beloning. Dit gezegd zijnde, kunnen provisieregelingen riskant zijn voor zowel bedrijven als verkopers. Zonder een duidelijk contract kunnen conflicten ontstaan over wanneer en hoe provisie wordt verstrekt. Volg deze suggesties om het risico te minimaliseren bij het opstellen en ondertekenen van een commissieovereenkomst:

Sjabloon downloaden
PDF-sjabloon - sjabloon commissieovereenkomst

Gebruik een sjabloon voor een Commissieovereenkomst

Een gedetailleerde sjabloon biedt een blauwdruk om u te begeleiden bij het opstellen van het contract. Dit stroomlijnt het proces, zodat u zich kunt concentreren op de ondertekening van het contract in plaats van u zorgen te maken over de vraag of de opgenomen bepalingen toelaatbaar of uitvoerbaar zijn. De sjablonen kunnen zo nodig worden aangepast aan de unieke realiteit van uw benadering van opdrachten.

Bekijk zorgvuldig verschillende sjablonen voor commissieovereenkomsten voordat u verder gaat. Komen deze overeen met uw bedoelingen voor verkoopcommissies? Zodra deze overeenkomst is aangepast met de juiste namen, data en commissiepercentages, voelt u zich dan comfortabel bij de ondertekening?

Werknemerstype en commissiestructuur bepalen

Hoe u te werk gaat met commissieovereenkomsten hangt grotendeels af van de vraag of uw personeel voornamelijk bestaat uit werknemers op uurbasis, onafhankelijke contractanten of verkopers met exclusieve rechten. Dit dienstverband kan van invloed zijn op de commissiestructuur. De volgende regelingen zijn bijzonder gebruikelijk:

  • Basissalaris. Bij deze populaire aanpak zijn werknemers verzekerd van loon, zelfs als ze geen omzet maken. Naast dit basissalaris kan een aanvullende commissie worden verstrekt, zoals bepaald in het contract.
  • Rechte provisie. Vaak worden professionals alleen betaald wanneer zij verkopen afronden. Deze optie omvat vaak een hogere commissie in plaats van een basissalaris.
  • Brutomarge. Deze benadering houdt rekening met de kosten van het verkoopproces. Een bepaald percentage van het eindproduct vormt het loon van de verkoper. 

Zodra u de loonstructuur voor elke verkoper hebt bepaald, geeft u een gedetailleerde uitleg over hoe de commissie precies zal worden bepaald - en onder welke omstandigheden ze kan worden verdiend. Er mag nooit twijfel bestaan over de rol van de commissie in de beloning van de verkoper.

Vermeld alle activiteiten die een provisie opleveren

Bij sommige banen gaan alleen specifieke taken gepaard met commissiebetaling, terwijl andere onder uurloon vallen. In een commissieovereenkomst moeten beide soorten activiteiten in detail worden beschreven, waarbij wordt aangegeven wanneer verkopers precies kunnen verwachten commissie te verdienen. Aandacht voor details is cruciaal voor dit onderdeel, omdat dit de kans op verwarring of conflicten later minimaliseert.

Bepaal het Commissiepercentage

Zodra u hebt bepaald hoe de commissie wordt verdiend, benadrukt u het feitelijke commissiepercentage dat wordt verstrekt bij een verkoop. Vergeet niet de vergelijking op te nemen die wordt gebruikt om de verkoopbedragen te bepalen waarop de commissies zijn gebaseerd.

Identificeer alle potentiële bonussen boven en naast de commissie

Sommige commissieovereenkomsten benadrukken de mogelijkheid van extra bonussen die kunnen worden verdiend bij het behalen van specifieke resultaten. Vaak worden provisies verstrekt in een gestaffelde structuur, waarbij het tarief aanzienlijk toeneemt naarmate professionals meer verkopen. Hoe dan ook, alle extra vormen van compensatie moeten grondig worden beschreven in de opdrachtovereenkomst.

Procedures voor beëindiging uitleggen

Wat gebeurt er wanneer uw relatie met een bepaalde verkoper eindigt? Worden er doorlopende commissies verstrekt op basis van de verkopen die deze persoon tijdens uw dienstverband heeft gedaan? Dit is een algemeen probleem wanneer de verkoop betrekking heeft op lopend onderhoud of diensten. Om verwarring te voorkomen, moet duidelijk worden aangegeven hoe dergelijke toekomstige opdrachten zullen worden behandeld.

Neem een vertrouwelijkheidsclausule op, indien relevant

Sommige commissieovereenkomsten bevatten geheimhoudingsclausules, die aangeven wanneer en hoe bepaalde informatie in het kader van het verkoopproces openbaar mag worden gemaakt. Als er in de opdrachtovereenkomst sprake is van vertrouwelijkheid, moet in het document ook worden uitgelegd hoe de openbaarmaking van vertrouwelijke informatie zal worden behandeld als deze plaatsvindt nadat de opdrachtovereenkomst is beëindigd.

Zorg er bij de afronding van elke commissieovereenkomst voor dat eventuele aanvullingen schriftelijk worden vastgelegd. Mondelinge afspraken die niet in het kader van het contract zijn gemaakt, kunnen mogelijk niet worden afgedwongen. Controleer tijdens het ondertekeningsproces of alle betrokken partijen het document op alle aangegeven plaatsen hebben ondertekend.

Uitgerust met een gedetailleerd sjabloon voor commissieovereenkomsten, zult u zich zeker voelen over de loonafspraken terwijl u verder gaat. Kijk naar Nitro Sign om het proces te stroomlijnen en waardevolle gemoedsrust te bieden.

Sjabloon downloaden

Relevante sjablonen

PDF sjabloon - vertrouwelijkheidsovereenkomst sjabloon
Op zoek naar een sjabloon voor een geheimhoudingsverklaring voor uw bedrijf? Wij hebben een sjabloon dat vandaag nog aan uw behoeften kan worden aangepast.
PDF sjabloon - arbitrageovereenkomst sjabloon
Op zoek naar een arbitrageovereenkomst voor uw bedrijf? Wij hebben een sjabloon dat vandaag nog aan uw behoeften kan worden aangepast.
PDF sjabloon - sjabloon huwelijkse voorwaarden
Op zoek naar huwelijkse voorwaarden voor uw bedrijf? Wij hebben een sjabloon dat vandaag nog aan uw behoeften kan worden aangepast.