Advies bij het opstellen en ondertekenen van een overeenkomst van opdracht

De verleiding van commissie ligt in het hart van de moderne verkoopindustrie. Er zijn tenslotte maar weinig prikkels die de verkoop stimuleren zoals de mogelijkheid van een indrukwekkende geldelijke beloning. Dat gezegd hebbende, provisieregelingen kunnen riskant zijn voor zowel bedrijven als verkopers. Zonder een duidelijk contract kunnen er conflicten ontstaan over wanneer en hoe commissie wordt verstrekt. Volg deze suggesties om het risico te minimaliseren bij het opstellen en ondertekenen van een commissieovereenkomst:

Sjabloon downloaden
PDF-sjabloon - sjabloon voor commissieovereenkomst

Een sjabloon voor een commissieovereenkomst gebruiken

Een gedetailleerde sjabloon biedt een blauwdruk om u door het proces voor het opstellen van een contract te leiden. Dit stroomlijnt het proces, zodat u zich kunt concentreren op het ondertekenen van het contract in plaats van dat u zich zorgen hoeft te maken over de vraag of opgenomen bepalingen toegestaan of afdwingbaar zijn. Sjablonen kunnen indien nodig worden aangepast om de unieke realiteit van uw benadering van opdrachten weer te geven.

Bekijk zorgvuldig verschillende sjablonen voor commissieovereenkomsten voordat u verder gaat. Weerspiegelen deze uw intenties voor verkoopcommissies? Als deze overeenkomst eenmaal is aangepast met de juiste namen, data en commissietarieven, voelt u zich dan op uw gemak om te ondertekenen?

Definieer het type werknemer en de commissiestructuur

Hoe u omgaat met commissieovereenkomsten hangt grotendeels af van het feit of uw personeel voornamelijk bestaat uit uurloonmedewerkers, zzp'ers of verkopers met exclusieve rechten. Deze arbeidsstatus kan van invloed zijn op de provisiestructuur. De volgende regelingen komen vooral veel voor:

  • Basis salaris. Volgens deze populaire benadering krijgen werknemers een gegarandeerd loon, zelfs als ze niet verkopen. Er kan extra commissie worden verstrekt boven dit basissalaris, zoals bepaald in het contract.
  • Rechte commissie. Vaak worden professionals pas betaald als ze de verkoop hebben afgerond. Deze optie houdt vaak een hogere commissie in in plaats van een basissalaris.
  • Bruto winstmarge. Deze benadering houdt rekening met kosten die verband houden met het verkoopproces. Een bepaald percentage van het eindproduct vormt het loon van de verkoper. 

Nadat u de beloningsstructuur voor elke verkoper heeft bepaald, geeft u een gedetailleerde uitleg over hoe de commissie precies wordt bepaald - en onder welke omstandigheden deze kan worden verdiend. Er mag nooit een vraag zijn over welke rol commissie speelt in de vergoeding van de verkoper.

Maak een lijst van alle activiteiten die commissieloon opleveren

Bij sommige banen zijn alleen specifieke taken gekoppeld aan provisie, terwijl andere worden gedekt door uurloon. Een commissieovereenkomst moet beide soorten activiteiten gedetailleerd beschrijven en specificeren wanneer, precies, verkopers commissie kunnen verwachten. Aandacht voor detail is cruciaal voor deze sectie, omdat dit de kans op verwarring of conflicten later minimaliseert.

Definieer het commissiepercentage

Zodra u heeft bepaald hoe commissie wordt verdiend, markeert u het werkelijke commissiepercentage dat wordt verstrekt bij het doen van een verkoop. Vergeet niet de vergelijking op te nemen die wordt gebruikt om de verkoopbedragen te bepalen waarop commissies zijn gebaseerd.

Identificeer mogelijke bonussen boven en buiten de commissie

Sommige commissieovereenkomsten benadrukken het potentieel voor extra bonussen die kunnen worden verdiend bij het behalen van specifieke resultaten. Vaak worden commissietarieven aangeboden in een gelaagde structuur, waarbij het tarief aanzienlijk stijgt naarmate professionals hogere verkoopvolumes behalen. Hoe dan ook, alle extra vormen van vergoedingen moeten goed worden beschreven in de opdrachtovereenkomst.

Beëindigingsprocedures uitleggen

Wat gebeurt er als uw relatie met een bepaalde verkoper eindigt? Zullen doorlopende commissies worden verstrekt op basis van de verkopen die deze persoon heeft gedaan terwijl hij in dienst was? Dit is een veelvoorkomend probleem wanneer verkoop voortdurend onderhoud of services omvat. Om verwarring te voorkomen, moet u duidelijk aangeven hoe dergelijke toekomstige commissies zullen worden afgehandeld.

Neem een vertrouwelijkheidsclausule op, indien relevant

Sommige commissieovereenkomsten bevatten vertrouwelijkheidsclausules, die aangeven wanneer en hoe bepaalde informatie kan worden bekendgemaakt als onderdeel van het verkoopproces. Als in de commissieovereenkomst vertrouwelijkheidsproblemen worden genoemd, moet in het document ook worden uitgelegd hoe de openbaarmaking van bedrijfseigen informatie zal worden behandeld als deze plaatsvindt nadat de commissieovereenkomst is beëindigd.

Zorg er bij het afronden van elke commissieovereenkomst voor dat eventuele toevoegingen schriftelijk worden uiteengezet. Mondelinge afspraken die niet binnen de reikwijdte van het contract zijn gemaakt, zijn mogelijk niet afdwingbaar. Controleer tijdens het ondertekeningsproces of alle betrokken partijen het document op alle aangegeven locaties hebben ondertekend.

Uitgerust met een gedetailleerd sjabloon voor een commissieovereenkomst, zult u zich zeker voelen over betalingsregelingen terwijl u verder gaat. Kijk naar Nitro Sign om het proces te stroomlijnen en waardevolle gemoedsrust te bieden.

Sjabloon downloaden

Relevante sjablonen

PDF-sjabloon - sjabloon voor vertrouwelijkheidsovereenkomst
Bent u op zoek naar een sjabloon voor een vertrouwelijkheidsovereenkomst die u voor uw bedrijf kunt gebruiken? We hebben een sjabloon klaar om vandaag nog te worden aangepast aan uw behoeften.
PDF-sjabloon - sjabloon voor arbitrageovereenkomst
Op zoek naar een arbitrageovereenkomst voor uw bedrijf? We hebben een sjabloon klaar om vandaag nog te worden aangepast aan uw behoeften.
PDF-sjabloon - sjabloon huwelijkse voorwaarden
Op zoek naar een huwelijkse voorwaarden voor uw bedrijf? We hebben een sjabloon klaar om vandaag nog te worden aangepast aan uw behoeften.
Elektronische handtekeningen
Een leider in e-handtekeningen
Nitro Sign erkend als leider in het 2022 GigaOm Radar Report for eSignatures. Lees meer over GigaOm's evaluatie en analyse van de beste eSignature-leveranciers in de categorie.