Advies over boekhouding en boekhoudcontracten voor bedrijven

Op zoek naar een sjabloon voor een boekhoudcontract voor uw bedrijf? Wij hebben een sjabloon dat vandaag nog aan uw behoeften kan worden aangepast.

Sjabloon downloaden
PDF sjabloon - boekhoudkundig contract sjabloon

Als u een accountant bent die boekhoudkundige en/of boekhoudkundige diensten verleent, bent u wellicht op zoek naar een aanpasbare sjabloon voor een boekhoudcontract. Dan hebben wij precies wat u nodig hebt. Onze sjabloon voor boekhoudcontracten kan worden aangepast aan uw specifieke behoeften.

Belangrijke overwegingen voor uw boekhoudkundig contract

Hieronder behandelen we:

 • Belangrijke details voor uw boekhoudcontract
 • Toe te voegen clausules
 • Te vermijden fouten
 • Links naar aanvullende bronnen
 • Hoe krijgt u uw contract ondertekend?

Belangrijke details die in uw boekhoudcontract moeten worden opgenomen

Een nauwkeurige boekhouding en financiële administratie zijn cruciaal voor het succes van elk bedrijf. Als zodanig kunnen klanten afhankelijk zijn van uw boekhoudkundige vaardigheden en ervaring om een duidelijk beeld te geven van winsten en verliezen, evenals bij het betalen van belastingen, het aanvragen van leningen of het ontmoeten van investeerders. Een duidelijk en beknopt contract biedt bescherming voor zowel u als uw cliënten wanneer u instemt met het verlenen van boekhoudkundige diensten.

Bij het opstellen van uw contract voor boekhouding en boekhouding moet u de volgende gegevens vermelden:

 • Identificerende informatie voor beide partijen
 • Ingangsdatum en contractduur
 • Beschrijving van de uit te voeren diensten
 • Vergoedingen
 • Vertegenwoordigingen
 • Vertrouwelijkheidsclausule
 • Beëindigingsvoorwaarden
 • Wettelijke bepalingen
 • Handtekeningen

Toe te voegen clausules

Een basiscontract voor boekhouding en boekhouding dient de hierboven vermelde details te bevatten; het is echter mogelijk dat u aanvullende bepalingen in uw contract wilt opnemen. U kunt bijvoorbeeld besluiten om:

 • Clausule inzake doorlopende dienstverlening. Als u doorlopende diensten levert aan de onderneming, zoals salarisadministratie of maandelijkse aansluiting van het grootboek, kunt u een clausule opnemen waarin de voorwaarden voor doorlopende diensten worden uiteengezet, zodat de reikwijdte van uw taken en verantwoordelijkheden duidelijk is.
 • Uitsluitingsclausule. Er kunnen specifieke taken of verantwoordelijkheden zijn waarmee u niet hebt ingestemd als onderdeel van uw dienstverleningsovereenkomst. Als u bijvoorbeeld niet bent overeengekomen om namens de cliënt met de belastingdienst te communiceren, moet dit duidelijk in het contract worden vermeld.
 • Contract Deadline. Het toevoegen van een contractacceptatietermijn zorgt ervoor dat de details waarop men zich baseert bij het bespreken van de voorwaarden van het contract relevant en accuraat blijven op het moment dat het contract wordt uitgevoerd. Met Nitro Sign kunt u al uw contracten of belangrijke documenten snel en gemakkelijk laten ondertekenen!

Te vermijden fouten

Als accountant speelt u ongetwijfeld een integrale rol in de financiële gezondheid en het uiteindelijke succes van het bedrijf van uw klant. Geschillen die ontstaan over de voorwaarden van de overeenkomst tussen u en uw cliënt kunnen leiden tot kostbare geschillen voor beide partijen. Gezien het belang van een contract voor boekhouding of boekhouding, moet ervoor worden gezorgd dat bij het opstellen van het contract geen fouten worden gemaakt, zoals:

 • Geen details over de te verrichten diensten. Boekhouding en boekhouding zijn zeer gespecialiseerde diensten. Als u niet specifiek bent over de diensten die u wel en niet zult verlenen, kan dat leiden tot onzekerheid. Zorg ervoor dat u een duidelijke beschrijving geeft van de verwachtingen die beide partijen hebben met betrekking tot de te leveren diensten.
 • Er wordt niet ingegaan op de wijze waarop dossiers moeten worden aangeleverd en/of opgeslagen. Boekhoudkundige gegevens zijn vaak maanden of zelfs jaren later nodig. Om ervoor te zorgen dat uw cliënt toegang heeft tot die dossiers wanneer dat nodig is in een aanvaardbaar formaat, moet u in het contract vastleggen hoe en waar de dossiers moeten worden opgeslagen, hoe lang ze moeten worden opgeslagen en welke partij verantwoordelijk is voor de opslag ervan.
 • Niet duidelijk zijn over de factuurvoorwaarden. Omdat een boekhoudcontract betrekking kan hebben op diensten die beperkt blijven tot een specifieke opdracht of doorlopend kunnen zijn, is het belangrijk om niet alleen duidelijk te maken wat de vergoeding voor die diensten is, maar ook hoe en wanneer de vergoedingen moeten worden betaald.

Links naar aanvullende bronnen

Hoe krijgt u uw contract ondertekend?

Een juiste uitvoering van elk contract is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de voorwaarden die in het contract zijn overeengekomen, stand houden voor de rechtbank als er een geschil ontstaat. In de digitale wereld van vandaag is de mogelijkheid om uw contract elektronisch te laten ondertekenen absoluut noodzakelijk. Nadat u uw boekhoud- en boekhoudcontract heeft aangepast aan de overeenkomst tussen u en uw accountant of boekhouder, kunt u het met Nitro eenvoudig en snel ter ondertekening versturen. Start vandaag nog uw gratis proefperiode van Nitro.

Sjabloon downloaden

Relevante sjablonen

PDF sjabloon - influencer marketing contract sjabloon
Op zoek naar een sjabloon voor een influencer-marketingcontract voor uw bedrijf? Wij hebben een sjabloon dat vandaag nog aan uw behoeften kan worden aangepast.
PDF-sjabloon - sjabloon voor evenementenfotografie
Op zoek naar een sjabloon voor een contract voor evenementenfotografie voor uw bedrijf? Wij hebben een sjabloon dat vandaag nog aan uw behoeften kan worden aangepast.
PDF sjabloon - verlofsjabloon
Op zoek naar een overeenkomst inzake intellectuele eigendom voor uw bedrijf? Wij hebben een sjabloon dat vandaag nog aan uw behoeften kan worden aangepast.