Voorwaarden en beleid

Productspecifieke voorwaarden Swisscom Signing Service

Download een exemplaar

DEZE PRODUCTSPECIFIEKE VOORWAARDEN SWISSCOM ONDERTEKENINGSSERVICE ZIJN OPGENOMEN IN DE OVEREENKOMST WAARIN NITRO HEEFT TOEGESTAAN DE DIENSTEN TE LEVEREN. EN ZIJN VAN TOEPASSING ALS U U HEBT AANGEMELD VOOR DE SWISSCOM ONDERTEKENINGSSERVICE (ZOALS GEDEFINIEERD IN SECTIE 1 HIERONDER) ZOALS BESCHREVEN IN HET BESTELFORMULIER DIE OOK DE SERVICEVOORWAARDEN VOOR NITRO SIGN PREMIUM EN NITRO IDENTITY HUB BEVAT.

BEZOEK ONZE ALGEMENE PRODUCTSPECIFIEKE VOORWAARDEN PAGINA ALS U OP ZOEK ZOEKT NAAR ANDERE PRODUCTSPECIFIEKE VOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP ANDERE SPECIFIEKE NITRO-DIENSTEN.

1. DEFINITIES

Termen met een hoofdletter die in deze Productspecifieke Voorwaarden Swisscom Signing Service worden gebruikt en die hierin niet afzonderlijk worden gedefinieerd, hebben hun respectievelijke betekenis die aan dergelijke termen wordt toegeschreven in de Nitro Servicevoorwaarden voor Nitro Sign Premium en Nitro Identity Hub. Zoals gebruikt in deze Productspecifieke Voorwaarden Swisscom Signing Service, hebben de volgende termen de volgende betekenis:

 "Switscom” heeft de betekenis zoals gegeven in Sectie 2.

 “Swisscom Signing Service” heeft de betekenis zoals gegeven in Sectie 2.

2.     SWISSCOM-ONDERTEKENINGSSERVICE

2.1.     De Services van Nitro maken een verbinding mogelijk met de Swisscom Signing Service, waardoor de Klant aanvullende ondertekeningsmethoden kan gebruiken voor het ondertekenen of verzegelen van documenten (“Swiscom Signing Service”), zoals beschikbaar gesteld door Swisscom Switzerland Ltd., (geregistreerd in Zwitserland onder bedrijfs-ID CHE-101.654.423) of Swisscom IT Services Finance SE (geregistreerd in Oostenrijk onder ondernemingsnummer 378965b) (“Swisscom”) afhankelijk van de Swisscom Signing Service die door de Klant wordt gebruikt. Documentatie over de Swisscom Signing Service (bijv. servicebeschrijving, privacybeleid, enz.) wordt door Swisscom beschikbaar gesteld via https://trustservices.swisscom.com/en/downloads/.

2.2.     De Swisscom Signing Service zal binnen een redelijke termijn vanaf de ondertekeningsdatum van het relevante Bestelformulier beschikbaar worden gesteld, ingebed in de Services van Nitro (tenzij er schriftelijk een specifieke timing tussen de Partijen is overeengekomen). De aanvullende ondertekeningsmethoden (en/of andere functies) die worden aangeboden door de Swisscom Signing Service worden aangegeven in het Bestelformulier (of in enig ander deel van de Overeenkomst waarin de functionaliteiten van de Swisscom Signing Service worden beschreven). Voor het gebruik door de Klant van de Swisscom Signing Service zijn aanvullende kosten verbonden, zoals uiteengezet in het relevante Bestelformulier (of enig ander relevant onderdeel van de Overeenkomst).

2.3.     Nitro verkoopt de Swisscom Signing Service aan de Klant nadat de Klant de Overeenkomst heeft aanvaard, inclusief maar niet beperkt tot deze Productspecifieke Voorwaarden Swisscom Signing Service. Dit betekent dat het gebruik van de Swisscom Signing Service door de Klant wordt beheerst door deze Productspecifieke Voorwaarden Swisscom Signing Service en de rest van de Overeenkomst. De Swisscom Signing Service mag alleen door de Klant worden gebruikt nadat de Klant het Bestelformulier heeft ondertekend dat de Swisscom Signing Service bevat. Afhankelijk van het gebruik dat de Klant maakt van de Swisscom Signing Service, zal de Klant bovendien rechtstreeks een RA Master Agreement (of andere toepasselijke voorwaarden) moeten sluiten met Swisscom, en moet elke (eind)gebruiker van de Swisscom Signing Service mogelijk aanvullende voorwaarden van Swisscom accepteren. gebruik.

3.     VERWERKING VAN KLANTGEGEVENS

3.1.     Om de integratie te garanderen tussen de diensten van Nitro die de Swisscom Signing Service insluiten en de werking van de Swisscom Signing Service in het algemeen, geeft de Klant Nitro opdracht om Klantgegevens uit te wisselen met Swisscom voor zover nodig voor het leveren van de Swisscom Signing Service en in het algemeen voor het doel van de verantwoordelijkheden van Nitro onder de Overeenkomst.

3.2.     De Swisscom Signing Service wordt gehost door Swisscom en de klant erkent dat Nitro geen mogelijkheid heeft om de beschikbaarheid van een dergelijke gehoste omgeving te beïnvloeden.

4.     BETROUWBAARHEID

4.1.     Om twijfel te voorkomen, en zonder afbreuk te doen aan enige specifieke (uitgebreidere) beperking van Nitro's aansprakelijkheid zoals uiteengezet in deze Productspecifieke Voorwaarden Swisscom Signing Service, is de sectie met betrekking tot de beperking van aansprakelijkheid in de Nitro Servicevoorwaarden ook van toepassing. aan deze productspecifieke voorwaarden Swisscom Signing Service en de Swisscom Signing Service in het algemeen.

4.2.     De klant mag contractuele claims met betrekking tot de Swisscom Signing Service alleen rechtstreeks bij Nitro indienen en niet tegenover Swisscom.

[EINDE PRODUCTSPECIFIEKE VOORWAARDEN SWISSCOM ONDERTEKENSERVICE]

Download een exemplaar