Voorwaarden en beleid

Productspecifieke voorwaarden Salesforce Connector

Een kopie downloaden

DEZE PRODUCTSPECIFIEKE VOORWAARDEN SALESFORCE CONNECTOR ZIJN OPGENOMEN IN DE OVEREENKOMST WAARONDER NITRO HEEFT TOEGESTAAN DE DIENSTEN TE LEVEREN. EN ZIJN VAN TOEPASSING ALS U U HEBT AANGEMELD VOOR DE SALESFORCE CONNECTOR (ZOALS GEDEFINIEERD IN SECTIE 1 HIERONDER) ZOALS BESCHREVEN IN HET BESTELFORMULIER DAT OOK OMVAT DE SERVICEVOORWAARDEN VOOR NITRO SIGN PREMIUM EN NITRO IDENTITY HUB.

BEZOEK ONZE ALGEMENE PRODUCTSPECIFIEKE VOORWAARDEN PAGINA ALS U OP ZOEK ZOEKT NAAR ANDERE PRODUCTSPECIFIEKE VOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP ANDERE SPECIFIEKE NITRO-DIENSTEN.

1 . Definities

Termen met een hoofdletter die in deze Productspecifieke Voorwaarden Salesforce Connector worden gebruikt en die hierin niet afzonderlijk worden gedefinieerd, hebben hun respectievelijke betekenis die aan dergelijke termen wordt toegeschreven in de Nitro Servicevoorwaarden voor Nitro Sign Premium en Nitro Identity Hub. Zoals gebruikt in deze Productspecifieke voorwaarden Salesforce Connector, hebben de volgende termen de volgende betekenis:

'Salesforce Connector' heeft de betekenis die wordt gegeven in Paragraaf 2.1;

2. Salesforce-connector

2.1.  Nitro heeft een connector ontwikkeld (“Salesforce Connector”) waarmee klanten hun Salesforce-omgeving kunnen verbinden met Nitro Sign Premium. Naast de Servicevoorwaarden van Nitro zijn de voorwaarden van deze Productspecifieke Voorwaarden Salesforce Connector van toepassing bij gebruik van de Salesforce Connector. Door het Bestelformulier (of enig ander deel van de Overeenkomst) te ondertekenen waarin wordt verwezen naar de Salesforce Connector als onderdeel van de Services, gaat de Klant akkoord met deze Productspecifieke Voorwaarden Salesforce Connector.

2.2.  De Salesforce Connector is beschikbaar via de Salesforce AppExchange en mag alleen door de Klant worden gebruikt na ondertekening van het Bestelformulier (of een ander relevant deel van de Overeenkomst) waarin naar de Salesforce Connector wordt verwezen als onderdeel van de Services. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is het de verantwoordelijkheid van de Klant om de Salesforce Connector te configureren. De Salesforce Connector wordt gehost door Salesforce en de Klant erkent dat Nitro geen invloed heeft op de beschikbaarheid van de Salesforce Connector.

2.3.  De Klant erkent en stemt ermee in dat de reikwijdte van deze Productspecifieke Voorwaarden Salesforce Connector beperkt is tot de Salesforce Connector die eigendom is van Nitro en dat de Klant zich rechtstreeks bij Salesforce moet abonneren op andere Salesforce-services om te kunnen profiteren van een werkende integratie. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant om te zorgen voor een correct abonnement op de relevante Salesforce-services.

2.4.  Voor het gebruik door de Klant van de Salesforce Connector zijn aanvullende kosten verbonden, zoals uiteengezet in het relevante Bestelformulier (of enig ander relevant onderdeel van de Overeenkomst). Alle kosten met betrekking tot de Salesforce Connector kunnen gedurende de looptijd van de Overeenkomst worden aangepast als een dergelijke prijsaanpassing gebaseerd is op objectieve (externe) doeleinden. Nitro zal de Klant in dat geval vooraf informeren over eventuele prijsaanpassingen die van toepassing zijn op de vergoedingen die Nitro aan de Klant factureert. Indien de Klant niet akkoord gaat met een dergelijke prijsaanpassing, heeft de Klant het recht om het gebruik van de Salesforce Connector te deactiveren door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Nitro binnen een periode van dertig (30) dagen nadat een dergelijke kennisgeving van de prijsaanpassing op de hoogte is gesteld. naar klant. Een dergelijke deactivering heeft in geen geval invloed op het bestaan van de Overeenkomst als zodanig (die volledig van kracht blijft).

2.5.  Nitro behoudt zich het recht voor om deze Productspecifieke Voorwaarden van Salesforce op elk moment te wijzigen door de Klant hiervan op de hoogte te stellen. Een dergelijke wijziging kan bijvoorbeeld vereist zijn als gevolg van wijzigingen en/of updates die door Salesforce worden gepusht of als gevolg van wijzigingen in de regelgeving. Indien de Klant bezwaar maakt tegen de toepasselijkheid van dergelijke nieuwe bijgewerkte Productspecifieke Voorwaarden Salesforce Connector, zal de Klant het gebruik van de Salesforce Connector onmiddellijk staken en Nitro schriftelijk op de hoogte stellen binnen dertig (30) dagen nadat Nitro de Klant op de hoogte heeft gesteld van de bijgewerkte Productspecifieke voorwaarden Salesforce Connector. Nitro heeft in dat geval het recht om de Salesforce Connector te deactiveren zonder enige aansprakelijkheid voor Nitro (indien van toepassing).

3. Steun

3.1. In het geval dat zich een Incident (zoals gedefinieerd in de Service Level Agreement van Nitro) voordoet met betrekking tot de Salesforce Connector, kan de Klant contact opnemen met de supportdesk van Nitro volgens de procedure die is uiteengezet in de Service Level Agreement van Nitro. Nitro zal optreden als het enige aanspreekpunt van de Klant voor de ondersteuning van de Salesforce Connector. De klant neemt niet rechtstreeks contact op met Salesforce. Afhankelijk van de omstandigheden kan een derde partij echter rechtstreeks met de Klant communiceren.

4. Beëindiging

4.1. Aangezien Nitro afhankelijk is van externe leveranciers voor de levering van de Salesforce Connector, behoudt Nitro zich het recht voor om de Salesforce Connector op elk moment te deactiveren (en deze Productspecifieke Voorwaarden Salesforce Connector te beëindigen) na schriftelijke kennisgeving aan de Klant als een dergelijke deactivering of beëindiging noodzakelijk wordt geacht (bijvoorbeeld in het geval dat de samenwerking tussen Nitro en een dergelijke externe aanbieder wordt beëindigd of in het geval dat de externe aanbieder de ondersteuning van de Salesforce Connector beëindigt). Nitro is niet aansprakelijk voor enige schade in geval van een dergelijke deactivering of beëindiging, maar zal de Klant echter (pro rata) alle gebruikskosten terugbetalen die vooraf zijn betaald (indien van toepassing) voor de Salesforce Connector door de Klant aan Nitro met betrekking tot de periode na de ingangsdatum. datum van deactivering waarvoor Klant heeft betaald voor de Salesforce Connector, maar gedurende welke deze vanwege een dergelijke deactivering niet langer beschikbaar was.

5. Verwerking van klantgegevens

5.1. Om de integratie tussen de Salesforce-omgeving van de Klant en Nitro Sign Premium te garanderen, geeft de Klant Nitro de opdracht om Klantgegevens uit te wisselen met Salesforce. Klantgegevens worden via de Salesforce Connector gedeeld tussen de Nitro Sign Premium-omgeving van de Klant en de Salesforce-omgeving van de Klant, wat impliceert dat Klantgegevens worden overgedragen en verwerkt buiten de Salesforce-omgeving van de Klant. In dit opzicht kunnen Klantgegevens worden verwerkt door Nitro en zijn Subverwerkers. De Klant erkent en gaat ermee akkoord dat Salesforce niet verantwoordelijk is voor de privacy, veiligheid of integriteit van Klantgegevens die buiten de Salesforce-omgeving van de Klant worden verwerkt.

6. Proefabonnement

6.1. Klant kan kiezen voor een proefaccount om de Salesforce Connector te testen en evalueren. Proefaccounts worden maximaal dertig (30) dagen beschikbaar gesteld, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Wanneer de Klant zich abonneert op een proefaccount, worden zijn registratiegegevens gedeeld met Salesforce, die dergelijke gegevens zal verwerken zoals uiteengezet in het privacybeleid van Salesforce, beschikbaar via www.salesforce.com.

7. Betrouwbaarheid

7.1. Om twijfel te voorkomen, en zonder afbreuk te doen aan enige specifieke (uitgebreidere) beperking van de aansprakelijkheid van Nitro zoals uiteengezet in deze Productspecifieke Voorwaarden Salesforce Connector, is de Sectie met betrekking tot de beperking van aansprakelijkheid in de Servicevoorwaarden van Nitro ook van toepassing op deze Productspecifieke voorwaarden Salesforce Connector en de diensten die beschikbaar worden gesteld op grond van de Productspecifieke Voorwaarden Salesforce Connector.

[EINDE PRODUCTSPECIFIEKE VOORWAARDEN SALESFORCE CONNECTOR]

Een kopie downloaden