Gebruikershandleiding
Nitro PDF Pro Windows

Tekst in een PDF toevoegen of bewerken

Nitro Pro bevat hulpmiddelen waarmee u nieuwe tekst aan een PDF-document kunt toevoegen of last-minute correcties en updates kunt aanbrengen, zonder dat u de bronbestanden opnieuw hoeft te openen in het authoringprogramma.

Met het hulpmiddel Type Text kunt u overal in een PDF-document tekst toevoegen, zelfs als het geen interactieve velden heeft. U hebt volledige controle over de tekstkleur, het lettertype en de tekstgrootte. Als u bijvoorbeeld een PDF-formulier verkrijgt dat is gemaakt van een fotokopie of scan van een papieren formulier, hoeft u het formulier niet af te drukken en vervolgens informatie op het papier te schrijven. In plaats daarvan kunt u het hulpmiddel Type Text gebruiken om tekst in te voeren als annotatie op het formulier.

Met het gereedschap Bewerken kunt u bestaande tekstblokken bijwerken en verplaatsen als een alinea binnen een bounding-box, en hoeft u alinea's niet te beheren als een verzameling afzonderlijke regels. Wanneer u tekst bewerkt of de bounding-box verkleint tijdens het bewerken, vloeit de tekst
op natuurlijke wijze over op aangrenzende regels.

Tip: Text re-flow wordt ondersteund in paragrafen, en behandelt deze als afzonderlijke objecten. Om een alinea te verplaatsen, gebruikt u het gereedschap Bewerken.

Nitro Pro bevat hulpmiddelen waarmee u tekst aan elke pagina in uw document kunt toevoegen in de vorm van kop- en voetteksten, en Bates-nummers voor een unieke paginanummering. Voor meer informatie, zie Kop- en voetteksten & Bates nummers.

Let op: Als u van plan bent veel kleine of meerdere grote tekstcorrecties in een document aan te brengen, raden wij u aan terug te gaan naar het bronbestand en daar de wijzigingen aan te brengen. Dit geeft een nauwkeurigere controle over de exacte lay-out en het uiterlijk, en er kan een mogelijkheid zijn om de correcties te automatiseren om tijd te besparen. U kunt ook PDF converteren naar Microsoft Word of PDF converteren naar Rich Text gebruiken om een bewerkbaar DOC- of RTF-bestand te maken.
 

Tekst toevoegen:

 1. Op het tabblad Home, in de groep Tools klikt u op Type tekst.
  Type Tekst Lint.png
 2. Om tekst te typen, klikt u op de pagina waar u tekst wilt invoegen
 3. Op het tabblad Format gebruikt u de tekstopties om het uiterlijk van de tekst in te stellen, zoals het lettertype en de grootte.
  Type Text Start 2.png
 4. Voer uw tekst in en druk op Escape of klik op Voltooien wanneer u klaar bent.
 5. Als de spellingscontrole een fout aangeeft, klik dan met de rechtermuisknop op de tekst om een suggestie te zien of om de taal van de spellingscontrole te wijzigen.

TIP: Wanneer u tekst typt, wordt deze standaard ingevoegd op de annotatielaag. Om tekst in te voegen op de inhoudslaag, Ctrl-klikt u op de pagina waar u tekst wilt invoegen. Zie Annotatielaag en inhoudslaag voor meer informatie.
 

Type Tekst Slimme Uitlijning

Indien ingeschakeld, biedt Slimme uitlijning visuele markeringen waarmee u nieuwe tekst gemakkelijk kunt uitlijnen met andere zinnen, aantekeningen of afbeeldingen op de pagina voordat u begint te typen. Met het gereedschap Tekst typen geselecteerd, springt de cursor naar de horizontale of verticale hulplijnen, afhankelijk van waar u uw muis plaatst.

Smart Alignment in-/uitschakelen

 1. Op het tabblad Home klikt u op Type tekst.
 2. Klik op de documentpagina om te beginnen met typen, het tabblad Format verschijnt.
 3. In de groep Uitlijning vinkt u Slimme uitlijning aan om uitlijning mogelijk te maken.
  Type Tekst Alighnment.png
 4. Schakel Smart Alignment uit om de uitlijning uit te schakelen.

 

Tekst bewerken

 1. Klik op de knop Bewerken aan de linkerkant van het lint.
  Bewerken.png
 2. Dubbelklik op de tekst en plaats de cursor op de gewenste locatie. U kunt nu ook tekst bewerken. Het kader past zich onder het typen aan de getypte tekst aan
 3. Als u tekst markeert met uw muis, verschijnt de zwevende werkbalk waarmee u het lettertype, het hoofdlettergebruik, de kleur en de grootte van de tekst kunt wijzigen. Als u klaar bent met het bewerken van de tekst, drukt u op Escape, klikt u elders op de pagina, of klikt u op Voltooien.
  Tekst bewerken.gif
 4. Als de spellingscontrole een fout aangeeft, klik dan met de rechtermuisknop op de tekst om een suggestie te zien of om de taal van de spellingscontrole te wijzigen.

Let op: Als u een teken invoert met een lettertype dat niet is geïnstalleerd, probeert Nitro Pro automatisch een lettertype met een vergelijkbaar uiterlijk te selecteren. U kunt merken dat de naam van het lettertype verandert terwijl u tekst bewerkt.

Als Nitro Pro geen gerelateerd lettertype kan bepalen, gebruikt het een algemeen lettertype. Wij raden u aan te controleren of de geselecteerde lettertypen er hetzelfde uitzien, en zo nodig een ander lettertype toe te passen. Zie voor meer informatie Embedded fonts.
 

Tekst verplaatsen

Om tekst te verplaatsen, klikt u met het gereedschap Bewerken op een alinea of kop om deze te selecteren, en doet u een van de volgende handelingen:

 1. Sleep de bounding-box naar een nieuwe locatie
 2. Gebruik de pijltjestoetsen op uw toetsenbord om de bounding-box in kleine stappen te verschuiven.
  Tekst Verplaatsen.png

 

Een alinea of afbeelding verwijderen

 1. Klik er eenmaal op om het lichtblauwe kader voor de tekst of afbeelding te tonen.
 2. Druk op Verwijderen , of klik met de rechtermuisknop op de tekst en selecteer Verwijderen in het menu.
  Tekst verwijderen.png

 

Tekst afvlakken

Het verplaatsen van tekst van de annotatielaag naar de inhoudslaag staat bekend als het afvlakken van tekst.

Om tekst af te vlakken, doet u een van de volgende dingen:

 • Om een geselecteerde tekstannotatie over te brengen naar de inhoudslaag, klikt u met de rechtermuisknop op de tekstannotatie en selecteert u Selectie afvlakken in het menu.
 • Om alle tekst van de annotatielaag over te brengen naar de inhoudslaag, klikt u met de rechtermuisknop op een tekstannotatie en selecteert u in het menu Alle afvlakken.
  Afvlakken.png
 • Om alle annotaties van de annotatielaag later af te vlakken naar de inhoudslaag, en het PDF-bestand in één stap op te slaan, kiest u in het menu Bestand, Opslaan als, en vervolgens Afgevlakte PDF. Dit maakt alle annotaties plat, inclusief formuliervelden, plaknotities, links en andere markup-annotaties.

Zie Annotatielaag en inhoudslaag voor meer informatie.