Voorwaarden en beleid

Productspecifieke voorwaarden Nordic Identity Schemes

Download een exemplaar

DEZE PRODUCTSPECIFIEKE VOORWAARDEN NORDIC IDENTITY SCHEMES ZIJN OPGENOMEN IN DE OVEREENKOMST WAARONDER NITRO HEEFT TOEGESTAAN DE DIENSTEN TE LEVEREN. EN ZIJN VAN TOEPASSING ALS U U HEBT AANGEMELD VOOR DE NORDIC IDENTITY SCHEMES (ZOALS GEDEFINIEERD IN SECTIE 1 HIERONDER) ZOALS BESCHREVEN IN HET BESTELFORMULIER DIE OOK DE SERVICEVOORWAARDEN VOOR NITRO SIGN PREMIUM EN NITRO IDENTITY HUB BEVAT.

BEZOEK ONZE ALGEMENE PRODUCTSPECIFIEKE VOORWAARDEN PAGINA ALS U OP ZOEK ZOEKT NAAR ANDERE PRODUCTSPECIFIEKE VOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP ANDERE SPECIFIEKE NITRO-DIENSTEN.

1.  DEFINITIES

Termen met een hoofdletter die in deze Productspecifieke Voorwaarden Nordic Identity Schemes worden gebruikt en die hierin niet afzonderlijk worden gedefinieerd, hebben hun respectievelijke betekenis die aan dergelijke termen wordt toegeschreven in de Nitro Servicevoorwaarden voor Nitro Sign Premium en Nitro Identity Hub. Zoals gebruikt in deze productspecifieke voorwaarden van Nordic Identity Schemes, hebben de volgende termen de volgende betekenis:

'Nordic Identity Schemes' heeft de betekenis die wordt gegeven in Sectie 2.1.

2.   NORDISCHE IDENTITEITSSCHEMA'S  

2.1. Met inachtneming van de bepalingen van deze Productspecifieke Voorwaarden Nordic Identity Schemes en de Nitro Servicevoorwaarden kunnen de volgende identiteitsdiensten (afzonderlijk een “Nordic Identity Scheme” en samen de “Nordic Identity Schemes”) op verzoek van de Klant beschikbaar worden gesteld met als doel: om ondertekenaars binnen Nitro Sign Premium te identificeren:  

a) Fins trustnetwerk
b) Noorse bank-ID
c) Zweedse bank-ID
d) MitID

De klant beslist of een of meer van de hierboven genoemde Nordic Identity Schemes binnen Nitro Sign Premium worden geactiveerd.

2.2. De Klant erkent en gaat ermee akkoord dat de Nordic Identity Schemes worden aangeboden door onafhankelijke externe leveranciers, en dat (afhankelijk van het geactiveerde Nordic Identity Scheme) specifieke voorwaarden van toepassing kunnen zijn op het gebruik van een dergelijk Nordic Identity Scheme. Afhankelijk van welke Nordic Identity Schemes zijn geactiveerd, moet de Klant mogelijk een aanvullende directe overeenkomst aangaan met de relevante identiteitsverstrekker, de toepasselijke externe aanbieder(s) of een specifieke makelaar voordat een dergelijk Nordic Identity Scheme beschikbaar kan worden gesteld.  
2.3. Het gebruik van Nordic Identity Schemes is onderworpen aan de betaling van aanvullende kosten, zoals uiteengezet in het relevante Bestelformulier (of een ander relevant deel van de Overeenkomst), of (indien van toepassing) op grond van de overeenkomst die de Klant rechtstreeks met de relevante identiteit heeft gesloten. uitgevende instelling, de toepasselijke externe aanbieder(s) of derde partijen die bemiddelen in de Nordic Identity Schemes. Dergelijke aanvullende kosten bestaan standaard uit: (i) kosten gerelateerd aan de verbinding en integratie met Nitro Sign Premium; en (ii) verschuldigde vergoedingen die rechtstreeks verband houden met het gebruik van het Nordic Identity Scheme. In het geval dat de Klant een directe overeenkomst heeft gesloten met de relevante identiteitsuitgever, een toepasselijke externe aanbieder of een specifieke makelaar, erkent de Klant dat vergoedingen mogelijk verschuldigd zijn en rechtstreeks betaald moeten worden aan de betreffende identiteitsuitgever, externe aanbieder of makelaar.

2.4.  De Nordics Identity Schemes worden gehost door de toepasselijke identiteitsverstrekkers en/of externe leveranciers en de Klant erkent dat Nitro niet in staat is de beschikbaarheid van een dergelijke gehoste omgeving te beïnvloeden.  

3.     BETROUWBAARHEID  

3.1.     Om twijfel te voorkomen, en zonder afbreuk te doen aan enige specifieke (uitgebreidere) beperking van de aansprakelijkheid van Nitro zoals uiteengezet in deze Productspecifieke Voorwaarden van Nordics Identity Schemes, is de sectie met betrekking tot de beperking van aansprakelijkheid in de Servicevoorwaarden van Nitro ook van toepassing. op Productspecifieke voorwaarden Nordics Identity Schemes en de diensten die beschikbaar worden gesteld op grond van Productspecifieke voorwaarden Nordics Identity Schemes.  

[EINDE PRODUCTSPECIFIEKE VOORWAARDEN NORDIC IDENTITY SCHEMES]

Download een exemplaar