De beste manieren om een Work for Hire-overeenkomstsjabloon te gebruiken

Op zoek naar een werk voor verhuur overeenkomst voor uw bedrijf? We hebben een sjabloon klaar om vandaag nog te worden aangepast aan uw behoeften.

Sjabloon downloaden
PDF-sjabloon - sjabloon voor werk voor huurovereenkomst

Het concept van zelfstandig contracteren is veel diverser dan veel mensen zich realiseren. Vaak zijn deze aannemers maar voor een korte periode nodig. Bij het voltooien van de gevraagde services lopen zowel zij als de klanten die ze inhuren verschillende belangrijke risico's. Deze kunnen zijn:

 • De deadline voor de gevraagde voltooiing van de taak missen
 • Niet betalen volgens de gespecificeerde factuur
 • Vertrouwelijke informatie delen

Een werk voor huurovereenkomst kan alle partijen beschermen door de reikwijdte van de diensten, de verwachte betaling en opties voor het oplossen van mogelijke geschillen te schetsen. Om dit document te verduidelijken - en de noodzaak van een werk voor huurovereenkomstsjabloon - hebben we een gids ontwikkeld die het volgende benadrukt:

 • Basisgegevens om op te nemen in een Work for Hire-overeenkomst
 • Aanvullende clausules die nuttig kunnen zijn
 • Fouten om te vermijden

Basisgegevens om op te nemen in een Work for Hire-overeenkomst

Geen twee kortlopende contractbanen zien er precies hetzelfde uit, en als zodanig zal elke arbeidsovereenkomst een beetje anders zijn. Toch kunnen deze basisprincipes worden verwacht in elke sjabloon en elk voltooid document:

 • Beschrijving van alle geleverde diensten. Dit gedeelte moet gedetailleerd zijn. Welke diensten gaat de aanbieder precies invullen? Wat mag de opdrachtgever verwachten van het opgeleverde product?
 • Compensatiegegevens. In het contract moet worden uitgelegd hoe de dienstverlener wordt vergoed. Afhankelijk van de situatie kan dit gedeelte het bedrag bevatten dat de provider kan verwachten te betalen, evenals details over het factureringsproces.
 • Eigendom van het eindproduct. Zorg ervoor dat u duidelijk maakt dat, zodra de service is voltooid, de klant alle rechten op het eindproduct bezit. 
 • Vertrouwelijkheid. Bij het werken met aannemers moeten klanten vaak bedrijfseigen informatie delen die ze liever privé houden. Een vertrouwelijkheidsclausule kan het risico verkleinen dat dergelijke informatie zonder toestemming wordt gedeeld.

Aanvullende clausules die nuttig kunnen zijn

Afhankelijk van de individuele omstandigheden kunnen extra clausules nodig zijn om volledige bescherming te garanderen. Overweeg om het volgende toe te voegen aan uw werk voor huurovereenkomst:

 • Beëindiging. Onder welke omstandigheden kan de arbeidsovereenkomst worden beëindigd? Hoe verloopt de betaling bij beëindiging? Als het om eigendomsinformatie gaat, zorg er dan voor dat deze clausule aangeeft of materialen of voltooide producten aan de klant moeten worden geretourneerd.
 • Overeenkomst data. De duur van de overeenkomst kan worden beperkt als er een bepaalde datum is waarop de diensten moeten zijn voltooid. Deze clausule kan ook aangeven dat de overeenkomst van kracht wordt op de dag van ondertekening.
 • Mogelijkheden tot wijziging. Als de overeenkomst op enig moment moet worden gewijzigd, moet deze de procedures voor het aanbrengen van wijzigingen uitleggen. Doorgaans zullen beide partijen schriftelijk instemmen met voorgestelde wijzigingen.

Fouten om te vermijden

Documenten die grondig lijken, bevatten vaak grote fouten die zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer in gevaar kunnen brengen. Vermijd deze vermijdbare fouten terwijl u verder gaat met uw werk voor huurovereenkomstsjabloon:

 • Vage taal. Van de servicebeschrijvingen tot details met betrekking tot vergoedingen, elk onderdeel van de huurovereenkomst voor werk moet details bevatten, zodat er later geen ruimte is voor interpretatie. Deze aanpak kan de kans op geschillen aanzienlijk verkleinen. Onthoud dat sjablonen kunnen en moeten worden aangepast
 • Aanwijzingen voor een werknemer-werkgever relatie. In arbeidsovereenkomsten voor inhuur moet het overduidelijk zijn dat de persoon die de diensten levert, zal optreden als een onafhankelijke contractant en niet als een werknemer. Vaak wordt in arbeidsovereenkomsten ook uitgelegd dat dienstverleners niet van plan zijn om partnerschappen of andere soorten fiduciaire relaties aan te gaan.

De Work For Hire-overeenkomst laten ondertekenen

Zodra uw contract is voltooid, is het tijd om de laatste stap te zetten en het te laten ondertekenen. Zorg ervoor dat u het contract en al degenen die het ondertekenen veilig stelt. Dit proces is zowel eenvoudiger als veiliger wanneer het wordt voltooid via Nitro Sign . Start uw gratis proefperiode om te ontdekken hoe deze service werkt en waarom deze zo nuttig is.

Sjabloon downloaden

Relevante sjablonen

PDF-sjabloon - sjabloon voor softwareontwikkelingsovereenkomst
Op zoek naar een intellectuele eigendomsovereenkomst voor uw bedrijf? We hebben een sjabloon klaar om vandaag nog te worden aangepast aan uw behoeften.
PDF-sjabloon - contractsjabloon voor landschapsarchitectuur
Bent u op zoek naar een sjabloon voor een landschapscontract voor uw bedrijf? We hebben een sjabloon klaar om vandaag nog te worden aangepast aan uw behoeften.
PDF-sjabloon - sjabloon aanbiedingsbrief
Bent u op zoek naar een sjabloon voor een aanbiedingsbrief voor uw bedrijf? We hebben een sjabloon klaar om vandaag nog te worden aangepast aan uw behoeften.
Elektronische handtekeningen
Een leider in e-handtekeningen
Nitro Sign erkend als leider in het 2022 GigaOm Radar Report for eSignatures. Lees meer over GigaOm's evaluatie en analyse van de beste eSignature-leveranciers in de categorie.