De beste manieren om een sjabloon voor een overeenkomst van opdracht te gebruiken

Bent u op zoek naar een overeenkomst van opdracht voor uw bedrijf? Wij hebben een sjabloon dat vandaag nog aan uw behoeften kan worden aangepast.

Sjabloon downloaden
PDF-sjabloon - sjabloon huurovereenkomst

Het concept van onafhankelijk contracteren is veel diverser dan veel mensen beseffen. Vaak zijn deze aannemers slechts korte tijd nodig. Bij de uitvoering van de gevraagde diensten lopen zij en de klanten die hen inhuren echter een aantal belangrijke risico's. Deze kunnen omvatten:

 • Het missen van de deadline voor de gevraagde voltooiing van het werk
 • Niet betalen volgens de gespecificeerde factuur
 • Vertrouwelijke informatie delen

Een overeenkomst van opdracht kan alle partijen beschermen door de omvang van de diensten, de verwachte betaling en opties voor het oplossen van mogelijke geschillen vast te leggen. Om dit document - en de noodzaak van een sjabloon voor een overeenkomst van opdracht - te verduidelijken, hebben wij een gids ontwikkeld waarin het volgende wordt benadrukt:

 • Basisgegevens die moeten worden opgenomen in een overeenkomst voor werk in loondienst
 • Aanvullende clausules die nuttig kunnen zijn
 • Te vermijden fouten

Basisgegevens die moeten worden opgenomen in een overeenkomst voor werk in loondienst

Geen twee korte-termijncontracten zien er precies hetzelfde uit, en daarom zal elke overeenkomst voor werk op contractbasis een beetje anders zijn. Toch kunt u deze basisbeginselen in elk sjabloon en voltooid document verwachten:

 • Beschrijving van alle geleverde diensten. Deze rubriek moet gedetailleerd zijn. Welke diensten zal de aanbieder precies uitvoeren? Wat mag de klant verwachten van het voltooide product?
 • Compensatiegegevens. In het contract moet worden uitgelegd hoe de dienstverlener zal worden gecompenseerd. Afhankelijk van de situatie kan dit gedeelte het bedrag bevatten dat de dienstverlener kan verwachten te ontvangen, evenals details over het factureringsproces.
 • Eigendom van het eindproduct. Zorg ervoor dat u duidelijk maakt dat, zodra de dienst is voltooid, de klant alle rechten op het eindproduct bezit. 
 • Vertrouwelijkheid. Bij het werken met aannemers moeten klanten vaak vertrouwelijke informatie delen die zij liever privé houden. Een geheimhoudingsclausule kan het risico verkleinen dat dergelijke informatie zonder toestemming wordt gedeeld.

Aanvullende clausules die nuttig kunnen zijn

Afhankelijk van de individuele omstandigheden kunnen extra clausules nodig zijn om volledige bescherming te garanderen. Overweeg het volgende toe te voegen aan uw overeenkomst van opdracht:

 • Beëindiging. Onder welke omstandigheden kan de overeenkomst van opdracht worden beëindigd? Hoe verloopt de betaling in geval van beëindiging? Als er eigendomsinformatie bij betrokken is, zorg er dan voor dat deze clausule aangeeft of materialen of voltooide producten aan de klant moeten worden geretourneerd.
 • Data van de overeenkomst. De duur van de overeenkomst kan worden beperkt als er een specifieke datum is waarop de diensten moeten zijn voltooid. Deze clausule kan ook aangeven dat de overeenkomst in werking treedt op de dag van ondertekening.
 • Mogelijkheden tot wijziging. Indien de overeenkomst op een bepaald moment gewijzigd moet worden, moeten de procedures voor het aanbrengen van wijzigingen worden uitgelegd. Doorgaans stemmen beide partijen schriftelijk in met de voorgestelde wijzigingen.

Te vermijden fouten

Documenten die grondig lijken, bevatten vaak belangrijke fouten die zowel de opdrachtgever als de aannemer in gevaar kunnen brengen. Vermijd deze vermijdbare fouten wanneer u verder gaat met uw sjabloon voor een overeenkomst van opdracht:

 • Vaag taalgebruik. Van de dienstbeschrijvingen tot details over de vergoeding, elk onderdeel van de overeenkomst voor werk in opdracht moet specifieke gegevens bevatten, zodat er later geen ruimte is voor interpretatie. Deze aanpak kan de kans op geschillen drastisch verkleinen. Denk eraan dat sjablonen kunnen en moeten worden aangepast
 • Aanwijzingen voor een werknemer-werkgeverrelatie. Overeenkomsten voor werk in loondienst moeten overduidelijk maken dat de persoon die de diensten verleent, optreedt als onafhankelijke aannemer en niet als werknemer. Vaak wordt in overeenkomsten voor werk in opdracht ook uitgelegd dat de dienstverleners niet van plan zijn om partnerschappen of andere soorten fiduciaire relaties aan te gaan.

De overeenkomst voor werk in loondienst laten ondertekenen

Zodra uw contract compleet is, is het tijd om de laatste stap te zetten en het te laten ondertekenen. Zorg ervoor dat u het contract en al degenen die het ondertekenen, veiligstelt. Dit proces is zowel eenvoudiger als veiliger als het wordt voltooid viaNitro Sign. Start uwgratis proefperiode en ontdek hoe deze service werkt en waarom deze zo nuttig is.

Sjabloon downloaden

Relevante sjablonen

PDF sjabloon - software ontwikkelingsovereenkomst sjabloon
Op zoek naar een overeenkomst inzake intellectuele eigendom voor uw bedrijf? Wij hebben een sjabloon dat vandaag nog aan uw behoeften kan worden aangepast.
PDF-sjabloon - model tuinarchitectuurcontract
Op zoek naar een sjabloon voor een hovenierscontract voor uw bedrijf? Wij hebben een sjabloon dat vandaag nog aan uw behoeften kan worden aangepast.
PDF sjabloon - aanbiedingsbrief sjabloon
Op zoek naar een sjabloon voor een aanbiedingsbrief voor uw bedrijf? Wij hebben een sjabloon dat vandaag nog aan uw behoeften kan worden aangepast.