Advies voor het gebruik van een sjabloon voor een softwareontwikkelingscontract

Op zoek naar een contract voor softwareontwikkeling voor uw bedrijf? Wij hebben een sjabloon dat vandaag nog aan uw behoeften kan worden aangepast.

Sjabloon downloaden
PDF-sjabloon - model tuinarchitectuurcontract

In het huidige elektronische tijdperk is het bijna mogelijk om een succesvol bedrijf te runnen zonder computers die gebruik maken van de juiste software. Vaak moet u daarvoor een contract sluiten met een softwareontwikkelaar om software te maken die specifiek is afgestemd op de behoeften van uw bedrijf. Met ons sjabloon voor softwareontwikkelingscontracten kunt u uw contract aanpassen aan de voorwaarden van de overeenkomst tussen de partijen.

Belangrijke overwegingen voor uw softwareontwikkelingscontract

Hieronder behandelen we:

 • Belangrijke details in uw softwareontwikkelingscontract
 • Te vermijden fouten
 • Links naar aanvullende bronnen
 • Hoe krijgt u uw contract ondertekend?

Belangrijke details in uw softwareontwikkelingscontract

Hoewel er een schijnbaar oneindig aantal bestaande softwareprogramma's beschikbaar is voor aankoop of gebruik, kan het voor elk bedrijf voordelig zijn om software te gebruiken die uniek is voor de werking van het bedrijf. Gezien de zeer technische aard van softwareontwikkeling is het van cruciaal belang dat het contract dat u ondertekent de overeenkomst tussen de partijen nauwkeurig weergeeft. Door een contract op te stellen waarin alle aspecten van uw overeenkomst in ondubbelzinnige en beknopte bewoordingen zijn opgenomen, kunt u een geschil voorkomen en bent u beschermd als er toch een geschil ontstaat.

Bij het opstellen van uw softwareontwikkelingscontract moet u de volgende details opnemen:

 • Contactgegevens van beide partijen
 • Definities van technische termen
 • Gedetailleerde omvang van de gecontracteerde diensten
 • Personeel
 • Aanvaardingsvoorwaarden
 • Eigendoms- en auteursrechten
 • Convenanten
 • Vergoedingen en betaling
 • Vertegenwoordigingen en garanties
 • Afsluitingen
 • Vrijwaringsclausule
 • Vertrouwelijkheidsclausule
 • Arbitrageclausule
 • Verzekering
 • Rechtskeuze/bevoegdheid
 • Concurrentiebeding

Te vermijden fouten in uw softwareontwikkelingscontract

Het doel van het opstellen van een softwareontwikkelingscontract is ervoor te zorgen dat de verwachtingen van beide partijen duidelijk zijn, zodat de kans op een juridisch geschil afneemt. Om de kans dat u dat doel bereikt te vergroten, moeten de volgende fouten worden vermeden bij het aanpassen van uw contract:

 • Onvoldoende details in de functiebeschrijving. De aard van een softwareontwikkelingsovereenkomst vereist dat u zoveel mogelijk details opneemt om ervoor te zorgen dat het eindproduct werkt zoals bedoeld.
 • Niet duidelijk zijn over het personeel. Als er een specifieke ontwikkelaar of groep ontwikkelaars is die u aan de software wilt laten werken, maak dat dan duidelijk.
 • Vage of ontbrekende aanvaardingsvoorwaarden. In tegenstelling tot tastbare producten kan de waarde van een softwareprogramma niet worden beoordeeld totdat het is geïnstalleerd en getest. Zorg ervoor dat u voorwaarden opneemt die redelijke tests mogelijk maken en die bepalen wat de partijen moeten doen als de software niet werkt zoals bedoeld.
 • Eigendom of intellectuele eigendomsrechten onduidelijk laten. Als u alle rechten op het eindproduct wilt hebben, is het noodzakelijk dat de voorwaarden van het contract die overeenkomst weerspiegelen. Hetzelfde geldt voor alle intellectuele eigendomsrechten.
 • Het niet opnemen van een "schadelijke code"-clausule. Om ervoor te zorgen dat de softwareontwikkelaar de software of uw bedrijf niet kan openen, uitschakelen of anderszins beschadigen zodra deze is geïnstalleerd, moet u een convenant opnemen met een "schadelijke code"-clausule.
 • Het openlaten van de vergoeding. Het is niet ongebruikelijk een uurtarief overeen te komen; het is echter het beste een tariefstructuur op te nemen die het totale aantal uren beperkt of die vereist dat bepaalde benchmarks worden bereikt voordat betalingen worden gedaan. Het is ook belangrijk om bijkomende of onvoorziene kosten aan te pakken en te specificeren wie die kosten zal dekken.
 • Het niet eisen van een garantie. Maak duidelijk dat de softwareontwikkelaar alle rechten op de software bezit, zodat u er zeker van bent dat u de software vrij en duidelijk in eigendom krijgt en dat deze gedurende een redelijke periode volgens de vereiste specificaties zal presteren.
 • Ontbrekende of onvolledige beëindigingsclausule. Onder welke voorwaarden kunnen beide partijen het contract beëindigen? Als het contract door een partij wordt beëindigd, wat gebeurt er dan met de software en welke vergoedingen zijn aan welke partij verschuldigd?
 • Niet-vrijwaring van. Als er een juridisch geschil met een derde partij ontstaat over het eigendom van de software, moet het duidelijk zijn dat de ontwikkelaar de koper zal vrijwaren.
 • Het vertrouwelijke karakter van het contract vergeten. Voor het maken van een softwareprogramma voor een bedrijf zal de ontwikkelaar waarschijnlijk toegang hebben tot vertrouwelijke informatie. Zorg ervoor dat dit in het contract wordt geregeld.
 • Werkgelegenheid en verzekeringseisen. Het moet duidelijk zijn dat de softwareontwikkelaar een onafhankelijke contractant is. Als zodanig is de ontwikkelaar wettelijk verantwoordelijk voor het afsluiten van een werkloosheids-, werknemerscompensatie- en aansprakelijkheidsverzekering voor iedereen die aan het project werkt.
 • Concurrentie toestaan. Concurrentiebedingen zijn redelijke vereisten in een contract van deze aard; ze worden echter vaak weggelaten, waardoor een softwareontwikkelaar soortgelijke software voor een concurrent kan ontwikkelen.
 • Het weglaten van jurisdictietaal. De kans is groot dat de partijen zich niet fysiek in dezelfde staat bevinden. Zo ja, zorg er dan voor dat u van tevoren beslist welke staat bevoegd is als er een geschil moet worden gevoerd.

Links naar aanvullende bronnen

Hoe krijgt u uw contract ondertekend?

Een juiste uitvoering van elk contract is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de voorwaarden die in het contract zijn overeengekomen, stand houden voor de rechtbank als er een geschil ontstaat. In de digitale wereld van vandaag is de mogelijkheid om uw contract elektronisch te laten ondertekenen absoluut noodzakelijk. Zodra u uw softwareontwikkelingscontract hebt aangepast aan de overeenkomst tussen u en uw klant, kunt u het met Nitro eenvoudig en snel ter ondertekening naar uw klant sturen.Start vandaag nog uw gratis proefperiode voor Nitro.

Sjabloon downloaden

Relevante sjablonen

PDF-sjabloon - model tuinarchitectuurcontract
Op zoek naar een sjabloon voor een hovenierscontract voor uw bedrijf? Wij hebben een sjabloon dat vandaag nog aan uw behoeften kan worden aangepast.
PDF sjabloon - aanbiedingsbrief sjabloon
Op zoek naar een sjabloon voor een aanbiedingsbrief voor uw bedrijf? Wij hebben een sjabloon dat vandaag nog aan uw behoeften kan worden aangepast.
PDF sjabloon - life coaching contract sjabloon
Op zoek naar een overeenkomst inzake intellectuele eigendom voor uw bedrijf? Wij hebben een sjabloon dat vandaag nog aan uw behoeften kan worden aangepast.