Alles wat u moet weten over het gebruik van sjablonen voor vastgoedbeheercontracten

Op zoek naar een sjabloon voor vastgoedbeheer voor uw bedrijf? Wij hebben een sjabloon dat vandaag nog aan uw behoeften kan worden aangepast.

Sjabloon downloaden
PDF sjabloon - property management agreement template.jpg

Veel verhuurders vertrouwen op vastgoedbeheerders om namens hen het onderhoud te verzorgen. Bij het maken van afspraken met deze aanbieders moeten verhuurders vertrouwen hebben in zowel de kosten als de kwaliteit van de diensten. Een contract voor vastgoedbeheer biedt de broodnodige gemoedsrust en zorgt ervoor dat zowel de verhuurder als de huurders de zorg en aandacht krijgen die ze verdienen.

Met zoveel contracten te behandelen, verwaarlozen zelfs de meest detailgerichte verhuurders soms de overeenkomsten voor vastgoedbeheer. Als deze niet grondig zijn, kunnen alle betrokken partijen gevaar lopen. Daarin schuilt de waarde van de sjabloon voor vastgoedbeheer, die een nuttige (en aanpasbare) blauwdruk vormt die verhuurders kunnen volgen. In deze gids belichten wij wat dit sjabloon kan omvatten en hoe het kan worden aangepast.

Wat moet een contract voor vastgoedbeheer omvatten?

De inhoud van een property management contract wordt grotendeels bepaald door de aard van de relatie tussen de verhuurder en de property manager. Dit kan de omvang van de geleverde diensten omvatten - en of de beheerder contracten voor nutsvoorzieningen afsluit of werknemers inhuurt namens de verhuurder. In het algemeen moet een modelcontract voor vastgoedbeheer echter de volgende belangrijke elementen bevatten:

  • De duur van de overeenkomst. Hier moet niet alleen worden vermeld wanneer de overeenkomst in werking treedt, maar ook wanneer het oorspronkelijke einde van de looptijd zal aanbreken. In de meeste gevallen zal deze clausule ook wijzen op de mogelijkheid van verlenging, die, indien goedgekeurd, automatisch moet plaatsvinden tenzij beide partijen zijn overeengekomen de overeenkomst te beëindigen.
  • Informatie over reserves voor onvoorziene uitgaven. Om ervoor te zorgen dat onderhoudstaken tijdig worden uitgevoerd, kunnen vastgoedbeheerders middelen nodig hebben die bekend staan als reserves voor onvoorziene uitgaven. Dit geld wordt opzij gezet zodat vastgoedbeheerders onverwachte kosten gemakkelijk kunnen opvangen. Omdat de vereisten voor deze reserves in de loop der tijd kunnen variëren, kunnen de contracten informatie bevatten over hoe deze fondsen kunnen worden aangepast na periodieke herzieningen.
  • Instructies voor financiële verslagen. Contracten voor vastgoedbeheer bevatten doorgaans rapportageverplichtingen om beheerders verantwoordelijk te houden. Zo kan in deze clausule worden uitgelegd hoe vaak agenten rapporten moeten indienen - en hoe lang het voor de verhuurder mag duren voordat deze worden goedgekeurd. Sommige contracten kunnen ook melding maken van het recht van de eigenaar om deze financiële verslagen te controleren. Details zoals beperkingen op onderhoudsuitgaven kunnen ook worden vermeld. 
  • Bevoegdheid om werknemers in dienst te nemen. Afhankelijk van de omvang van de onderhoudstaken moeten vastgoedbeheerders mogelijk meerdere werknemers of aannemers inhuren. De overeenkomst inzake het beheer van onroerend goed geeft hun daartoe de bevoegdheid, hoewel de werknemers officieel als werknemers van de verhuurder kunnen worden aangemerkt.
  • Details over compensatie. Vergeet niet uit te leggen hoe vastgoedbeheerders betaald zullen worden voor hun diensten - en hoe deze betalingen zullen worden geregeld. Hoewel veel vastgoedbeheerders een maandelijkse vergoeding ontvangen, kiezen sommigen voor een bepaald percentage van de maandelijkse ontvangsten. 

Best practices voor het gebruik van een contractsjabloon voor vastgoedbeheer

Zowel verhuurders als vastgoedbeheerders kunnen kwetsbaar zijn bij het opstellen en ondertekenen van vastgoedbeheerovereenkomsten. Aandacht voor details is dan ook cruciaal. Zorg ervoor dat u deze beste praktijken in gedachten houdt wanneer u een sjabloon voor een vastgoedbeheercontract ondertekent:

  • Verduidelijk de relatie tussen de verhuurder en de vastgoedbeheerder. Het moet altijd duidelijk zijn dat de vastgoedbeheerder dient als agent voor de verhuurder, en niet als partner of werknemer. Deze verklaring moet ook vermelden dat de agent niet aansprakelijk is voor het gedrag van de verhuurder. 
  • Wees transparant over de mogelijkheid van beëindiging. Contracten voor vastgoedbeheer kunnen om verschillende redenen worden beëindigd. Elk contract moet de omstandigheden uiteenzetten waaronder beëindiging kan plaatsvinden, evenals instructies voor een vaste schadevergoeding of andere vormen van compensatie die na afloop van de overeenkomst verschuldigd zijn. 

Volgende stappen: Een contract voor vastgoedbeheer ondertekenen

Ondertekening is de laatste stap in een lang proces, maar deze essentiële taak mag niet worden verwaarloosd. Gebruik een gestroomlijnde en zeer vertrouwde oplossing zoalsNitro Signom contracten voor vastgoedbeheer en andere documenten veilig te houden. Om te ontdekken hoe dit er in actie uit zou kunnen zien,ga aan de slag met een gratis proefperiode.

Sjabloon downloaden

Relevante sjablonen

PDF sjabloon - lease to own huurcontract sjabloon.jpg
Op zoek naar een rent to own overeenkomst om te gebruiken voor uw bedrijf? Wij hebben een sjabloon dat vandaag nog aan uw behoeften kan worden aangepast.
PDF Sjabloon - onderhuur woonruimte sjabloon.jpg
Op zoek naar een onderhuurovereenkomst voor uw bedrijf? Wij hebben een sjabloon dat vandaag nog aan uw behoeften kan worden aangepast.
PDF-sjabloon - ontruimingsverklaring sjabloon.jpg
Op zoek naar een overeenkomst inzake intellectuele eigendom voor uw bedrijf? Wij hebben een sjabloon dat vandaag nog aan uw behoeften kan worden aangepast.