Belangrijkste overwegingen bij het gebruik van een Nanny-contractsjabloon

Op zoek naar een aanpasbare sjabloonsjabloon voor een oppascontract om te gebruiken voor uw bedrijf met klanten? We hebben een sjabloon klaar om vandaag nog te worden aangepast aan uw behoeften.

Sjabloon downloaden
PDF-sjabloon - oppascontractsjabloon

Nannies zijn meer dan alleen kinderopvang: het zijn vrienden, beschermers, vertrouwelingen...zelfs chauffeurs. Ze voelen zich vaak familieleden, maar ze verdienen de bescherming die alleen een gedetailleerd contract kan bieden.

Een oppascontractsjabloon effent het pad naar een geweldige relatie tussen oppas, ouders en, natuurlijk, kinderen.

In deze gids leggen we uit wat er in een typisch oppascontract zit - en hoe een oppascontractsjabloon dit proces kan stroomlijnen. We behandelen het volgende:

 • Basisgegevens
 • Aanvullende clausules om te overwegen
 • Fouten om te vermijden

Basisdetails in een Nanny-contractsjabloon

Nanny-contracten kunnen er drastisch anders uitzien op basis van het aantal kinderen, de geleverde diensten en het schema van het gezin. Meestal bevat een oppascontractsjabloon echter deze basisgegevens:

 • Namen van de ouders, kinderen en oppas. Dit gedeelte is eenvoudig: vermeld de naam van de oppas, evenals de namen van alle kinderen die worden opgevangen en de ouders van die kinderen. Het contract kan ook de geboortedata van de kinderen vermelden.
 • Adressen waar de nanny zorg zal verlenen. Veel kindermeisjes werken in de huizen van de gezinnen die ze dienen. Wanneer ouders echter gescheiden of gescheiden zijn, moeten kindermeisjes mogelijk op meerdere locaties zorg verlenen. Bij twijfel dienen in het contract alle adressen te worden vermeld waarop diensten zullen worden verleend.
 • Werkuren. Het definiëren van schema's kan moeilijk zijn, omdat werkuren kunnen veranderen op basis van de veranderende behoeften van zowel het gezin als de oppas. Toch moet dit gedeelte specifiek zijn. Leg uit op welke dagen en tijden de oppas beschikbaar zal zijn om op kinderen te passen. Zorg ervoor dat u de mogelijkheid van wijzigingen vermeldt, evenals het vermogen van de oppas om al dan niet met het gezin te reizen.
 • Betaalvoorwaarden. Hoe en wanneer wordt de oppas betaald? Zorg ervoor dat u de betalingsperiode vermeldt en of het salaris van de oppas per uur of per dag wordt bepaald. Deze sectie moet ook betrekking hebben op overwerkregelingen, evenals de status van de oppas als onafhankelijke contractant. 

Extra clausules die het waard zijn om toe te voegen

Aanpassing is een cruciaal onderdeel van elk oppascontractsjabloon, aangezien de regelingen aanzienlijk zullen variëren op basis van de behoeften van het gezin en de voorkeuren van de ouders. De volgende clausules kunnen verwarring beperken, zodat zowel oppas als ouders op de hoogte zijn van hun rechten en plichten:

 • Taken. Als werkverantwoordelijkheden niet specifiek in hun contracten worden benadrukt, lopen kindermeisjes het risico te worden gevraagd om ongewenste taken uit te voeren die buiten de kinderopvang vallen. Evenzo kunnen ouders verrast zijn te ontdekken dat kindermeisjes niet bereid zijn om bepaalde banen te voltooien. Om alle twijfel weg te nemen, verduidelijk alle verantwoordelijkheden. Wees niet bang om specifiek te worden. Voorbeelden hiervan zijn vervoer naar activiteiten, het bereiden van maaltijden, de was of het bijhouden van een dagboek van de gebeurtenissen van die dag.
 • Huisregels. Ouders rekenen op kindermeisjes om de huisregels te handhaven. Dit is echter niet mogelijk als kindermeisjes niet op de hoogte zijn van het basisbeleid. Om verwarring te voorkomen, vermeldt u deze in het oppascontract. Deze uitgebreide sectie kan alles omvatten, van de noodzaak van vaccinatie tot voorkeuren met betrekking tot schermtijd. 
 • Voordelen. Vermeld eventuele voordelen die de oppas kan ontvangen naast de vergoeding die in het document wordt beschreven. Ouders kunnen bijvoorbeeld kindermeisjes vergoeden voor maaltijden of parkeren. Het contract moet verplichten dat deze kosten worden geregistreerd. Oppascontracten kunnen ook specificeren of betaald verlof wordt verstrekt.

Veelvoorkomende fouten die het waard zijn om te vermijden

De volgende fouten in oppascontracten komen helaas vaak voor, maar met een beetje inzicht kunnen ze gemakkelijk worden vermeden.

 • Vertrouwen op mondelinge afspraken. De vaak informele aard van oppas-ouderrelaties maakt het gemakkelijk om per ongeluk belangrijke voorwaarden uit schriftelijke overeenkomsten weg te laten. Deze cruciale fout kan leiden tot grote geschillen op de weg. Om latere fiasco's te voorkomen, neemt u alle details - hoe klein ze ook lijken - op in het oppascontract.
 • Geen contracten herzien of bijwerken. Terwijl sommige kindermeisjes maar een paar maanden bij gezinnen blijven, werken velen op lange termijn. Naarmate schema's veranderen en kinderen ouder worden, kunnen contractaanpassingen nodig zijn. 
 • Contractzekerheid verwaarlozen. Naast het onderzoeken van de details in elk contract, is het belangrijk om te overwegen hoe het document is ondertekend. Veel gezinnen en kindermeisjes doen deze stap liever online. Dit kan een goede optie zijn, maar het is belangrijk om rekening te houden met beveiliging. Nitro Sign lost deze problemen op door een veilige en gemakkelijke oplossing te bieden. Dit zorgt voor meer rust voor alle betrokken partijen. 

Het oppascontract laten ondertekenen

Nu je begrijpt wat een oppascontract moet bevatten en hoe het moet worden uitgevoerd, is het tijd om de volgende stap te zetten. Als je een handige en veilige eSign-workflow nodig hebt, ga dan aan de slag met een gratis proefversie van Nitro Sign .

Sjabloon downloaden

Relevante sjablonen

PDF-sjabloon - contractsjabloon voor evenementenplanner
Op zoek naar een intellectuele eigendomsovereenkomst voor uw bedrijf? We hebben een sjabloon klaar om vandaag nog te worden aangepast aan uw behoeften.
PDF-sjabloon - sjabloon voor vertrekovereenkomst
Als u een werknemer ontslaat en zich zorgen maakt over toekomstige juridische stappen, kunt u gebruik maken van een beëindigingsovereenkomst. We hebben een eenvoudig te gebruiken sjabloon klaar om vandaag te bewerken en te gebruiken.
PDF-sjabloon - contractsjabloon voor merkambassadeurs
Op zoek naar een contractsjabloon voor een merkambassadeur om voor uw bedrijf te gebruiken? We hebben een sjabloon klaar om vandaag nog te worden aangepast aan uw behoeften.
Elektronische handtekeningen
Een leider in e-handtekeningen
Nitro Sign erkend als leider in het 2022 GigaOm Radar Report for eSignatures. Lees meer over GigaOm's evaluatie en analyse van de beste eSignature-leveranciers in de categorie.