Houd rekening met deze informatie bij het gebruik van een zakelijke koopovereenkomst voor de verkoop van een bedrijf of activa

De aan- of verkoop van een onderneming is een grote financiële onderneming. Dit proces kent veel juridische aspecten en een duidelijk geschreven contract is daar een essentieel onderdeel van. Deze gids helpt u te begrijpen hoe u een sjabloon voor een zakelijke koopovereenkomst invult en ondertekent, zodat ieders belangen worden beschermd.

Sjabloon downloaden
PDF-sjabloon - sjabloon voor zakelijke koopovereenkomst

Hieronder behandelen we:


 • Wat bevat een sjabloon voor een zakelijke koopovereenkomst
 • Belangrijke clausules
 • Fouten om te vermijden
 • Aanvullende informatiebronnen
 • Het officieel maken

Wat bevat een sjabloon voor een zakelijke koopovereenkomst

Een zakelijke koopovereenkomst is een juridisch document waarin alle voorwaarden voor de verkoop van een bedrijf zijn vastgelegd. Hoewel er veel aspecten van dit contract zijn, zijn enkele belangrijke onderdelen om toe te voegen:

 • Bedrijfsinformatie - De naam, het adres, het type bedrijf en andere details over het bedrijf moeten in het contract worden opgenomen. Het contract heeft meestal een bijlage die een volledige beschrijving biedt van alle activa van het bedrijf.
 • Datum - Dit is de datum waarop de overeenkomst voor de verkoop van het bedrijf plaatsvindt.
 • Partijen - De verkoper en koper worden beide genoemd in het contract samen met hun postadressen.
 • Sluiting – De sluitingsdatum, die kan verschillen van de overeenkomstdatum, en de plaats waar de sluiting plaatsvindt, worden hier vermeld.
 • Betaling - Hier geven de koper en verkoper het bedrag aan dat voor de activa is betaald.
 • Handtekening - Om de overeenkomst bindend te maken, moet deze een wettelijk bindende handtekening hebben. Nitro Sign maakt het eenvoudig om documenten te verzenden en veilige, legale digitale handtekeningen te verzamelen.

Belangrijke clausules

Omdat zakelijke verkopen gepaard gaan met grote financiële transacties, moeten deze duidelijk zijn. Het is van vitaal belang om de juiste clausules erin te hebben. Dit zijn enkele die u kunt overwegen toe te voegen aan uw sjabloon voor zakelijke koopovereenkomsten:

 • Scheidbaarheidsclausule – Soms wordt een deel van een overeenkomst als ongeldig of onwettig beschouwd. Deze clausule zorgt ervoor dat de rest van de overeenkomst afdwingbaar blijft door toe te staan dat het probleemgedeelte wordt doorgesneden.
 • Clausule voor geschillenbeslechting - Deze clausule beschrijft hoe geschillen met betrekking tot het contract worden opgelost.
 • Toepasselijk recht Op elk verkoopcontract is het staatsrecht van toepassing. In deze sectie wordt de juiste staat vermeld.
 • Kennisgevingsclausule - Deze clausule geeft het postadres aan waar eventuele kennisgevingen met betrekking tot de overeenkomst moeten worden verzonden, en stelt dat alle verzoeken of acties schriftelijk moeten worden gedaan.
 • Verklaringen en garantiebepalingen - Zowel de verkoper als de koper moeten een clausule hebben waarin hun vertegenwoordiging en garanties worden uiteengezet. Hierin moet gedetailleerd worden beschreven wat ze weten over het bedrijf en zijn activa, inclusief eventuele titels of claims ertegen. Deze clausule heeft een plaats om aanvullende informatie in te vullen die nog niet in de sjabloon is opgenomen.

Fouten om te vermijden

Bij het invullen van een zakelijke koopovereenkomst dient u ervoor te zorgen dat alles duidelijk wordt vermeld. Fouten kunnen ertoe leiden dat honderden dollars verloren gaan bij de transactie.

Een van de belangrijkste plaatsen om wat tijd door te brengen is de beschrijving van het bedrijf en zijn activa. Gebruik indien nodig meerdere pagina's, maar neem alle bedrijfsmiddelen op. Alles wat niet in deze sectie is opgenomen, maakt wettelijk geen deel uit van de verkoop.

Zorg altijd voor handtekeningen op een zakelijke verkoopovereenkomst met een getuige. Deze transactie is gewoon te waardevol om de getuige van de handtekening over het hoofd te zien. Met Nitro Sign is het eenvoudig om die handtekeningen te krijgen, inclusief de handtekening van de getuige.

Vermijd ten slotte de fout om lokale of landelijke richtlijnen over uw zakelijke verkoopovereenkomst in de gaten te houden. De structuur van de sjabloon moet voldoen aan deze voorschriften om juridisch bindend te zijn in uw rechtsgebied.

Aanvullende informatiebronnen

Ga voor meer informatie over het verkopen van uw bedrijf naar:

Het officieel maken

Vaak worden zakelijke verkoopovereenkomsten officieel gemaakt bij het sluiten, waarbij beide partijen aanwezig kunnen zijn en het document kunnen ondertekenen onder toeziend oog van een gekwalificeerde getuige. Wanneer persoonlijke ontmoetingen echter niet mogelijk zijn, moet u nog steeds handtekeningen verzamelen. Digitale handtekeningen die veilig worden verzameld met behulp van Nitro Sign zijn een geweldige optie. Lees meer over het gebruik van Nitro Sign om uw overeenkomsten juridisch bindend te maken.

Sjabloon downloaden

Relevante sjablonen

PDF-sjabloon - eenvoudig contractsjabloon
Op zoek naar een eenvoudig contractsjabloon voor uw bedrijf? We hebben een sjabloon klaar om vandaag nog te worden aangepast aan uw behoeften.
PDF-sjabloon - sjabloon voor licentieovereenkomst
Bent u op zoek naar een sjabloon voor een licentieovereenkomst die u voor uw bedrijf kunt gebruiken? We hebben een sjabloon klaar om vandaag nog te worden aangepast aan uw behoeften.
PDF-sjabloon - sjabloon voor zakelijke partnerschapsovereenkomst
Op zoek naar een intellectuele eigendomsovereenkomst voor uw bedrijf? We hebben een sjabloon klaar om vandaag nog te worden aangepast aan uw behoeften.
Elektronische handtekeningen
Een leider in e-handtekeningen
Nitro Sign erkend als leider in het 2022 GigaOm Radar Report for eSignatures. Lees meer over GigaOm's evaluatie en analyse van de beste eSignature-leveranciers in de categorie.