Overweeg deze informatie wanneer u een zakelijke koopovereenkomst gebruikt voor de verkoop van een bedrijf of activa

De verkoop of aankoop van een bedrijf is een grote financiële onderneming. Dit proces heeft veel juridische aspecten, en een duidelijk geschreven contract is daar een essentieel onderdeel van. Deze gids helpt u te begrijpen hoe u een sjabloon voor een bedrijfsaankoopovereenkomst moet invullen en ondertekenen, zodat ieders belangen worden beschermd.

Sjabloon downloaden
PDF-sjabloon - sjabloon voor zakelijke koopovereenkomst

Hieronder behandelen we:


 • Wat een sjabloon voor een bedrijfsaankoopovereenkomst inhoudt
 • Belangrijke clausules
 • Te vermijden fouten
 • Aanvullende informatiebronnen
 • Het officieel maken

Wat een sjabloon voor een bedrijfsaankoopovereenkomst inhoudt

Een zakelijke koopovereenkomst is een juridisch document waarin alle voorwaarden voor de verkoop van een bedrijf zijn vastgelegd. Hoewel er veel aspecten van dit contract zijn, zijn enkele belangrijke onderdelen om toe te voegen:

 • Bedrijfsinformatie - De naam, het adres, het type bedrijf en andere details over het bedrijf moeten in het contract worden opgenomen. Aan het contract is meestal een bijlage gehecht met een volledige beschrijving van alle activa van het bedrijf.
 • Datum - Dit is de datum waarop de overeenkomst voor de verkoop van het bedrijf plaatsvindt.
 • Partijen - Zowel de verkoper als de koper worden in het contract genoemd, samen met hun postadres.
 • Closing - De closing datum, die anders kan zijn dan de datum van de overeenkomst, en de plaats waar de closing plaatsvindt worden hier vermeld.
 • Betaling - Hier vermelden koper en verkoper het bedrag dat zij voor de activa hebben betaald.
 • Handtekening – Om de overeenkomst bindend te laten zijn, moet deze een wettelijk bindende handtekening hebben.Nitro Sign maakt het eenvoudig om documenten te verzenden en veilige, legale digitale handtekeningen te verzamelen.

Belangrijke clausules

Omdat zakelijke verkopen grote financiële transacties met zich meebrengen, moeten ze duidelijk zijn. De juiste clausules zijn van vitaal belang. Dit zijn er enkele die u zult willen overwegen toe te voegen aan uw sjabloon voor een zakelijke koopovereenkomst:

 • Scheidbaarheidsclausule - Soms wordt een deel van een overeenkomst ongeldig of onwettig geacht. Deze clausule zorgt ervoor dat de rest van de overeenkomst uitvoerbaar blijft door toe te staan dat het probleemgedeelte wordt afgesplitst.
 • Geschillenbeslechtingsclausule - Deze clausule beschrijft hoe geschillen met betrekking tot het contract worden opgelost.
 • Toepasselijk recht - Op elke koopovereenkomst is het staatsrecht van toepassing. In deze rubriek staat de juiste staat vermeld.
 • Kennisgevingsclausule - Deze clausule geeft het postadres aan waar alle kennisgevingen met betrekking tot de overeenkomst naartoe moeten worden gestuurd, en stelt dat alle verzoeken of handelingen schriftelijk moeten worden gedaan.
 • Clausules inzake vertegenwoordiging en garanties - Zowel de verkoper als de koper moeten een clausule hebben waarin hun vertegenwoordiging en garanties zijn vastgelegd. Dit moet in detail beschrijven wat zij weten over het bedrijf en zijn activa, met inbegrip van eventuele titels of vorderingen op het bedrijf. Deze clausule heeft een plaats om extra informatie in te vullen die nog niet in de sjabloon is opgenomen.

Te vermijden fouten

Bij het invullen van een zakelijke koopovereenkomst moet u ervoor zorgen dat alles duidelijk wordt vermeld. Fouten kunnen leiden tot honderden dollars verlies bij de transactie.

Een van de belangrijkste plaatsen om tijd aan te besteden is de beschrijving van het bedrijf en zijn activa. Gebruik meerdere pagina's als dat nodig is, maar vermeld alle activa die verband houden met het bedrijf. Alles wat niet in deze rubriek is opgenomen, maakt wettelijk geen deel uit van de verkoop.

Zorg altijd voor handtekeningen op een zakelijke verkoopovereenkomst met een getuige. Deze transactie is simpelweg te waardevol om het getuigen van de handtekening over het hoofd te zien. MetNitro Signis het eenvoudig om die handtekeningen te krijgen, inclusief de handtekening van de getuige.

Vermijd ten slotte de fout om te kijken naar lokale of staatsrichtlijnen over uw zakelijke koopovereenkomst. De structuur van het model moet aan deze voorschriften voldoen om in uw rechtsgebied juridisch bindend te zijn.

Aanvullende informatiebronnen

Ga voor meer informatie over de verkoop van uw bedrijf naar:

Het officieel maken

Vaak worden zakelijke verkoopovereenkomsten officieel gemaakt bij de sluiting, waar beide partijen aanwezig kunnen zijn en het document onder het toeziend oog van een bevoegde getuige kunnen ondertekenen. Als persoonlijke ontmoetingen echter niet mogelijk zijn, moet u nog steeds handtekeningen verzamelen. Digitale handtekeningen die veilig zijn verzameld met behulp van Nitro Sign zijn een geweldige optie. Meer informatie over het gebruik van Nitro Sign om uw overeenkomsten juridisch bindend te maken.

Sjabloon downloaden

Relevante sjablonen

PDF sjabloon - eenvoudig contract sjabloon
Op zoek naar een eenvoudig contractmodel voor uw bedrijf? Wij hebben een sjabloon dat vandaag nog aan uw behoeften kan worden aangepast.
PDF sjabloon - licentieovereenkomst sjabloon
Op zoek naar een sjabloon voor een licentieovereenkomst voor uw bedrijf? Wij hebben een sjabloon dat vandaag nog aan uw behoeften kan worden aangepast.
PDF-sjabloon - sjabloon zakelijke partnerschapsovereenkomst
Op zoek naar een overeenkomst inzake intellectuele eigendom voor uw bedrijf? Wij hebben een sjabloon dat vandaag nog aan uw behoeften kan worden aangepast.