Advies bij het gebruik van een eenvoudig zakelijk contract voor uw bedrijf

Het komt vaak voor dat de eigenaar van een bedrijf een zakelijk contract nodig heeft. Het hebben van een contract dat duidelijk en begrijpelijk is, beschermt uw bedrijf en de aannemer die u inhuurt. Deze gids helpt u te begrijpen hoe u een eenvoudig zakelijk contract kunt gebruiken om de zaken duidelijk en beknopt te houden.

Sjabloon downloaden
PDF-sjabloon - eenvoudig contractsjabloon

Hieronder behandelen we:


 • Wat te dekken in een zakelijk contract?
 • Clausules die moeten worden opgenomen in een eenvoudig zakelijk contract
 • Eenvoudige best practices voor zakelijke contracten
 • Handtekeningen verzamelen
 • Links naar gerelateerde bronnen

Wat te dekken in een zakelijk contract?

In een eenvoudig zakelijk contractsjabloon hebt u deze secties nodig:

 • Omvang van diensten – In dit gedeelte wordt beschreven welke diensten de contractant voor het bedrijf zal verlenen, en dit gedeelte moet zo gedetailleerd mogelijk zijn.
 • Naamgeving van de partijen - Bij de opening van het contract zullen de betrokken partijen worden genoemd en hun adressen worden vermeld.
 • Compensatie – In deze paragraaf wordt uiteengezet welke vergoedingen worden gegeven voor het succesvol afronden van het project of contract.
 • regerend Wet - In deze sectie wordt de staat genoemd die toezicht houdt op het contract. Als de partijen zich in verschillende staten bevinden, is dit van vitaal belang, omdat staten verschillende regels hebben met betrekking tot contracten.
 • Wijzigings- en beëindigingssecties - In deze secties staat hoe de overeenkomst kan worden gewijzigd en wanneer en hoe het contract wordt beëindigd.
 • Handtekeningen – Om juridisch bindend te zijn, moet het contract handtekeningen hebben. Overweeg Nitro Sign om eenvoudig handtekeningen te verzamelen in een beveiligde online omgeving.

Clausules die moeten worden opgenomen in een eenvoudig zakelijk contract

Bij het schrijven van een eenvoudig zakelijk contract zijn er enkele clausules die moeten worden opgenomen voor uw bescherming. Enkele om te overwegen zijn deze:

 • Garantieclausule: – Het garantiebeding geeft de belofte weer dat de genoemde opdrachtnemer de werkzaamheden in de overeenkomst op de juiste wijze zal uitvoeren en zal voldoen aan de normen die gesteld worden in de gemeenschap waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
 • Disrupt Resolutie Clausule – Als er geschillen ontstaan, vertelt deze clausule de partijen hoe ze deze moeten oplossen door middel van bemiddeling of arbitrage, terwijl ook de wetten in de staat worden genoemd die op het geschil van toepassing zijn.
 • Geen toewijzingsclausule - Deze clausule verbiedt het toewijzen van de voorwaarden van het contract aan een andere partij, met uitzondering van erfgenamen en vertegenwoordigers, zonder schriftelijke toestemming.
 • Scheidbaarheidsclausule – Deze clausule stelt dat als een deel van het contract onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, de rest van de clausule van kracht blijft.
 • Kennisgevingsclausule - Met deze clausule bepaalt het contract dat de partijen alle wijzigingen of verzoeken met betrekking tot het contract schriftelijk moeten indienen. Een eenvoudig zakelijk contractsjabloon moet een plaats hebben om het adres te plaatsen.

Eenvoudige best practices voor zakelijke contractsjablonen

Zorg er bij het invullen van een eenvoudig zakelijk contractsjabloon voor dat alle voorwaarden en clausules duidelijk zijn. Het gebruik van een vooraf opgesteld contract kan hierbij helpen, maar vul altijd de gegevens in die nodig zijn om het begrijpelijk en duidelijk te maken. Zorg er daarnaast voor dat de diensten die worden geleverd en die onder het contract vallen, duidelijk worden beschreven.

Voordat een contract juridisch bindend is, moet het worden ondertekend. Overweeg om het contract te laten ondertekenen en bij te wonen door een notaris om er zeker van te zijn dat het volledig, juridisch bindend is. Vraag altijd de contactgegevens van de mensen die het contract ondertekenen. Gebruik Nitro Sign om het verzamelen van handtekeningen een fluitje van een cent te maken.

Links naar gerelateerde bronnen

Ga voor meer informatie over eenvoudige zakelijke contracten naar:

Eenvoudig documenten verzenden en ondertekenen met Nitro Sign

Handtekeningen zijn een essentieel onderdeel van een zakelijke contractovereenkomst. Meld u aan voor een gratis proefversie van Nitro Sign om te zien hoe eenvoudig het kan zijn om een eenvoudig zakelijk contractsjabloon te ontvangen, verzenden en ondertekenen.

Sjabloon downloaden

Relevante sjablonen

PDF-sjabloon - sjabloon voor licentieovereenkomst
Bent u op zoek naar een sjabloon voor een licentieovereenkomst die u voor uw bedrijf kunt gebruiken? We hebben een sjabloon klaar om vandaag nog te worden aangepast aan uw behoeften.
PDF-sjabloon - sjabloon voor zakelijke partnerschapsovereenkomst
Op zoek naar een intellectuele eigendomsovereenkomst voor uw bedrijf? We hebben een sjabloon klaar om vandaag nog te worden aangepast aan uw behoeften.
PDF-sjabloon - zakelijke exploitatieovereenkomst llc
Op zoek naar een zakelijke exploitatieovereenkomst voor uw bedrijf? We hebben een sjabloon klaar om vandaag nog te worden aangepast aan uw behoeften.
Elektronische handtekeningen
Een leider in e-handtekeningen
Nitro Sign erkend als leider in het 2022 GigaOm Radar Report for eSignatures. Lees meer over GigaOm's evaluatie en analyse van de beste eSignature-leveranciers in de categorie.