Advies bij het gebruik van een eenvoudig zakelijk contract voor uw bedrijf

Er zijn veel momenten in het bedrijfsleven waarop de eigenaar van een bedrijf een zakelijk contract nodig heeft. Een duidelijk en begrijpelijk contract beschermt uw bedrijf en de aannemer die u inhuurt. Deze gids helpt u te begrijpen hoe u een eenvoudig zakelijk contract kunt gebruiken om de zaken duidelijk en beknopt te houden.

Sjabloon downloaden
PDF sjabloon - eenvoudig contract sjabloon

Hieronder behandelen we:


 • Wat te regelen in een zakelijk contract
 • Clausules in een eenvoudig zakelijk contract
 • Best practices voor eenvoudige bedrijfscontracten
 • Handtekeningen verzamelen
 • Links naar verwante bronnen

Wat te regelen in een zakelijk contract

In een eenvoudig sjabloon voor een zakelijk contract heeft u deze secties nodig:

 • Omvang van de diensten - Dit deel beschrijft welke diensten de aannemer voor het bedrijf zal leveren, en het moet zo gedetailleerd mogelijk zijn.
 • Benaming van de partijen - Bij de opening van het contract worden de betrokken partijen en hun adressen vermeld.
 • Compensatie - In dit deel wordt uiteengezet welke vergoeding wordt gegeven voor de succesvolle voltooiing van het project of contract.
 • Regeren Wet - Hier wordt de staat genoemd die toezicht houdt op het contract. Als de partijen zich in verschillende staten bevinden, is dit van vitaal belang, omdat staten verschillende regels hebben met betrekking tot contracten.
 • Delen over wijziging en beëindiging - In deze delen staat hoe de overeenkomst kan worden gewijzigd en wanneer en hoe de overeenkomst wordt beëindigd.
 • Handtekeningen – Om wettelijk bindend te zijn, moet het contract zijn ondertekend. OverweegNitro Sign om gemakkelijk handtekeningen te verzamelen in een veilige online omgeving.

Clausules in een eenvoudig zakelijk contract

Bij het opstellen van een eenvoudig zakelijk contract zijn er enkele clausules die voor uw bescherming moeten worden opgenomen. Enkele voorbeelden zijn

 • Garantieclausule - De garantieclausule geeft de belofte aan dat de genoemde aannemer het werk in de overeenkomst op de juiste manier zal uitvoeren en zal voldoen aan de normen die zijn vastgesteld in de gemeenschap waar het werk wordt uitgevoerd.
 • Ontregelingsclausule - Als er geschillen ontstaan, vertelt deze clausule de partijen hoe zij deze moeten oplossen door middel van bemiddeling of arbitrage, waarbij ook de wetten in de staat worden genoemd die van toepassing zijn op het geschil.
 • Geen overdrachtsclausule - Deze clausule verbiedt het overdragen van de voorwaarden van het contract aan een andere partij, met uitzondering van erfgenamen en vertegenwoordigers, zonder schriftelijke toestemming.
 • Scheidbaarheidsclausule - Deze clausule bepaalt dat als een deel van het contract onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, de rest van het contract van kracht blijft.
 • Kennisgevingsclausule - Met deze clausule bepaalt het contract dat de partijen alle wijzigingen of verzoeken met betrekking tot het contract schriftelijk moeten toezenden. Een eenvoudig sjabloon voor een zakelijk contract moet een plaats hebben om het adres te vermelden.

Eenvoudig zakelijk contract sjabloon beste praktijken

Zorg er bij het invullen van een eenvoudig sjabloon voor een zakelijk contract voor dat alle voorwaarden en clausules duidelijk zijn. Het gebruik van een vooraf opgesteld contract kan hierbij helpen, maar vul altijd de nodige informatie in om het begrijpelijk en duidelijk te maken. Zorg er bovendien voor dat de geleverde en door het contract gedekte diensten duidelijk worden omschreven.

Voordat een contract juridisch bindend is, moet het worden ondertekend. Overweeg om het contract te laten ondertekenen en te laten getuigen door een notaris om er zeker van te zijn dat het volledig juridisch bindend is. Vraag altijd de contactgegevens van de mensen die het contract ondertekenen. GebruikNitro Sign om het verzamelen van handtekeningen een fluitje van een cent te maken.

Links naar verwante bronnen

Ga voor meer informatie over eenvoudige bedrijfscontracten naar:

Documenten eenvoudig verzenden en ondertekenen met Nitro Sign

Handtekeningen zijn een essentieel onderdeel van een zakelijke contractovereenkomst. Meld u aan voor eengratis proefversie van Nitro Sign om te zien hoe eenvoudig het kan zijn om een eenvoudig zakelijk contractsjabloon te ontvangen, verzenden en ondertekenen.

Sjabloon downloaden

Relevante sjablonen

PDF sjabloon - licentieovereenkomst sjabloon
Op zoek naar een sjabloon voor een licentieovereenkomst voor uw bedrijf? Wij hebben een sjabloon dat vandaag nog aan uw behoeften kan worden aangepast.
PDF-sjabloon - sjabloon zakelijke partnerschapsovereenkomst
Op zoek naar een overeenkomst inzake intellectuele eigendom voor uw bedrijf? Wij hebben een sjabloon dat vandaag nog aan uw behoeften kan worden aangepast.
PDF-sjabloon - zakelijke exploitatieovereenkomst NV
Op zoek naar een exploitatieovereenkomst voor uw bedrijf? Wij hebben een sjabloon dat vandaag nog aan uw behoeften kan worden aangepast.