NORMEN VOOR GEGEVENSBEVEILIGING

ISO 27001 CERTIFICERING

Connective, een Nitro Company, beheert Nitro Sign Premium, Document Generation en Identity Hub en voldoet aan de hoogste internationale (gegevens)beveiligingsnormen die door de ISO 27001-certificering zijn vastgesteld.

Beveiligde informatiesystemen

ISO/IEC 27001 is de internationale norm die een kader biedt voor Information Security Management Systems (ISMS). Het kader stelt bedrijven in staat veilige informatiesystemen te realiseren en gevoelige informatie over gegevensbeveiliging, bedrijfsinformatie en IT-systemen te documenteren. Connective, een Nitro Company, heeft het ISO/IEC 27001-certificaat ontvangen als bewijs dat zij voldoen aan de hoogste internationale (data)beveiligingsnormen die door de certificering zijn vastgesteld.
ISO-27001-Certificaat Big.png

Voordelen van ISO 27001 certificering.

Pictogram-beschermen.png
Uitmuntende gegevensbescherming
ISO 27001 helpt ons onze gegevensbeveiligingsprocessen te verbeteren en toont aan dat wij ons houden aan een erkende norm.
Pictogram-64-OngoingSupport-light.svg
Periodiek herziene maatregelen
Er zijn regelmatige evaluaties gepland om de blijvende doeltreffendheid van ons beheersysteem voor informatiebeveiliging (ISMS) te controleren.
Icon-64-Encryption-light.svg
Internationale veiligheidsnaleving
ISO 27001 is de ENIGE wereldwijde norm die organisaties helpt te voldoen aan de verschillende vereisten van een ISMS.
Man kijkt naar water
Vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid (CIA)
De normen van ISO 27001 zijn gebaseerd op 3 principes genaamd CIA, wat staat voor Vertrouwelijkheid, Integriteit en Beschikbaarheid. Wat betekent het?
Vertrouwelijkheid
Voorkomen dat informatie beschikbaar zou zijn voor onbevoegde personen en/of systemen.
Integriteit
Ervoor zorgen dat alleen bevoegde personen informatie kunnen wijzigen.
Beschikbaarheid
Ervoor zorgen dat informatie op het juiste moment en binnen de gestelde termijnen toegankelijk is voor bevoegde personen.

Elke organisatie moet ernaar streven te voldoen aan de CIA-principes met een uitgebreid kader voor informatiebeveiliging. Voor Connective, een Nitro Company, betekent dit dat we onze compliance-protocollen ter bescherming van gevoelige en persoonlijke gegevens intensief hebben verbeterd. Ons toegewijde team bewaakt, onderzoekt en controleert voortdurend de risico's en kwetsbaarheden op het gebied van informatiebeveiliging en voldoet tegelijkertijd aan de strenge wettelijke vereisten.

Wat is het belang van ISO 27001?

Icon-64-WrittenForm-light.svg
Verminderd risico
Met een ISMS verminderen wij aanzienlijk het risico dat onze gegevens of die van onze klanten worden misbruikt, onjuist zijn of niet tijdig beschikbaar zijn.
pictogram-schuddende-hand.png
Wereldwijd vertrouwen
De ISO 27001-certificering is een van de populairste informatiebeveiligingsnormen die er bestaan en wordt wereldwijd erkend. Het toont aan dat wij streven naar uitmuntendheid en dat ons ISMS is afgestemd op de beste praktijken voor informatiebeveiliging.
Pictogram-64-Focus-licht.svg
Verbeterde veiligheid
Met de certificering kunnen wij onze processen verbeteren en ervoor zorgen dat de gegevens van onze werknemers, klanten en partners goed en veilig worden beheerd.
De ISO 27001-certificering toont onze voortdurende inzet voor de bescherming van de gegevens van onze klanten en onze bedrijven.
Filip Verreth
Filip Verreth Chief Information Officer bij Connective, a Nitro Company