Productinformatie
Alles wat u moet weten over de producten van Nitro - van productupdates en downloads tot gebruikershandleidingen en versieopmerkingen.

Regels en richtlijnen voor handelsmerken

1 . Auteursrechten

Toeschrijving van Nitro's eigendom van auteursrechtelijk beschermd materiaal moet worden opgenomen in al het externe en interne gedrukte en online materiaal, indien van toepassing, in het volgende formaat:

"Copyright © 2021 Nitro Software, Inc. Alle rechten voorbehouden. Nitro en het Nitro-logo, Nitro Pro, Nitro Productivity Suite, Nitro Cloud, Nitro Admin, Nitro Analytics, Nitro VIP Access, Nitro PDF, Nitro Sign, Nitro Works, eSigning for All, Productivity Unleashed en QuickSign zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Nitro Software, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere landen."

2 . Handelsmerkkennisgevingen

Voor elk gebruik van Nitro's handelsmerken door Nitro-medewerkers of door derden waarmee Nitro samenwerkt, moet de status van Nitro's handelsmerken correct worden aangegeven door het juiste symbool (® of ™) te gebruiken om het eigendom van Nitro van bepaalde merken nauwkeurig weer te geven .

Dit is belangrijk, want hoewel het TM-symbool kan worden gebruikt op elk merk dat als handelsmerk wordt gebruikt, is het een overtreding om valselijk voor te stellen dat een handelsmerk is geregistreerd, als dat niet het geval is, en het gebruik van het ®-symbool zonder registratie zou een dergelijk vals vertegenwoordiging waarop sancties van toepassing zijn.

Hieronder vindt u specifieke gebruiksrichtlijnen:

Gebruik het ®-symbool alleen voor geregistreerde handelsmerken.

Gebruik het ™-symbool voor eventuele andere handelsmerken (niet-geregistreerd) of voor lopende aanvragen.

Met betrekking tot brieven, memo's, persberichten, whitepapers, advertenties, dia's, video en andere multimediapresentaties:

Geef alle handelsmerken van Nitro correct aan (met ® of ™); en

In het geval van presentatieafbeeldingen moet op elke pagina, dia, het betreffende handelsmerksymbool worden vermeld.

In nieuwsbrieven, tijdschriften en publicaties met meerdere artikelen:

Geef alle handelsmerken van Nitro correct aan (met ® of ™) bij de eerste keer dat ze in het document voorkomen, in de koppen en bij de eerste keer dat ze voorkomen in elk artikel waarin ze worden gebruikt.

In brochures, jaar-/kwartaalverslagen, boeken, technische documentatie en andere gebonden documenten:

Geef alle handelsmerken van Nitro correct aan (met ® of ™) bij het eerste voorkomen in het document, in koppen en bij het eerste voorkomen in tekst.

Vermeld in alle grafieken of grafieken de juiste handelsmerken (met ® of ™).

Op alle verpakkingen moet bij elke verwijzing het relevante handelsmerksymbool (met ® of ™) worden gebruikt.

De handelsmerken van Nitro mogen bij gebruik op geen enkele manier worden gewijzigd en moeten exact worden weergegeven zoals ze zijn geregistreerd.

3 . Uitzondering - Verwijzingen naar de bedrijfsnaam

Wanneer het woord Nitro wordt gebruikt om te verwijzen naar ons bedrijf, Nitro Software, Inc., in plaats van als een merk van product of diensten, dan veranderen de regels voor correct gebruik enigszins. In tegenstelling tot handelsmerken zijn bedrijfsnamen eigennamen; ze kunnen in de bezittelijke vorm worden gebruikt en hoeven niet te worden gevolgd door een algemene term. Noch het ™ noch ®-symbool hoeven verwijzingen naar Nitro als bedrijf te vergezellen.

Bijvoorbeeld:

Correct: Nitro biedt nu onbeperkte eSignatures aan voor alle klanten.

Onjuist: Nitro® biedt nu onbeperkte elektronische handtekeningen aan voor alle klanten.

4 . Eigendomsverklaring

U mag het merk Nitro niet gebruiken op een manier die het eigendom van een ander bedrijf bevestigt, hetzij door een merk Nitro op te nemen in hun eigen product- of servicenamen, handelsmerken, logo's, bedrijfsnamen of domeinnamen of door een handelsmerk of domeinnaamregistratie te zoeken voor elke term die een Nitro-merk omvat.

Er moet toestemming van ons worden verkregen om een van de handelsmerken van Nitro voor deze doeleinden of voor enig ander doel te gebruiken.

5 . Gebruik van Nitro-logo

U mag geen gebruik maken van Nitro-handelsmerken, inclusief de logo's, zonder licentie. Elk gebruik door derden van Nitro-handelsmerken vereist een specifieke licentie of schriftelijke toestemming van Nitro voor het voorgestelde doel.

6 . Geen handelsmerk bieden

Tenzij uitdrukkelijk toegestaan in een overeenkomst tussen een derde en Nitro, mag geen enkele derde partij bieden op een Nitro-handelsmerk (of een variant of extensie daarvan) als trefwoord in een zoekmachine, noch is het hen toegestaan om enig handelsmerk van Nitro te gebruiken in advertentiecampagne, inclusief in Google AdWords-campagnes, zonder uitdrukkelijke toestemming van ons, en u zult uw uiterste best doen om dit te voorkomen.

7 . Geen aanslag

U mag een Nitro-handelsmerk niet gebruiken op een minachtende of vernederende manier, of op een manier die de reputatie en goodwill van Nitro schaadt.

8 . Nitro-woordtekens

De woordhandelsmerken van Nitro moeten worden weergegeven zoals hieronder uiteengezet, indien van toepassing, volgens de bovenstaande richtlijnen:

Nitro Pro™

Nitro Cloud®

Nitro Productivity Suite™

Nitro Admin™

Nitro Analytics™

Nitro VIP Access™

Nitro PDF®

Nitro Sign™

Nitro Works™

eSigning for All™

Productivity Unleashed™

QuickSign®

9 . Partnerlogo's en woordmerken

Apple, Mac, macOS, iPad, iPhone, iPadOS, iOS en Safari zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc. in de VS en andere landen.

Microsoft, Windows, Internet Explorer, OneDrive, SharePoint, PowerAutomate en Microsoft Word zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.

Google, Chrome, Chrome OS, Google Drive en Google Docs zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Google LLC in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Adobe, Reader en Flash zijn gedeponeerde handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Salesforce, AppExchange en anderen zijn handelsmerken van salesforce.com, inc., en worden hier met toestemming gebruikt.

Box is een gedeponeerd handelsmerk van Box Inc in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Zapier is een geregistreerd handelsmerk van Zapier Inc in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Toekomst van werk

Het Nitro-productiviteitsrapport 2022

Ontdek hoe de pandemie de productiviteit, workflows en digitale initiatieven heeft veranderd, evenals de trends en technologieën die het werk in 2022 en daarbuiten vormgeven.