Productinformatie
Alles wat u moet weten over de producten van Nitro - van productupdates en downloads tot gebruikershandleidingen en versieopmerkingen.

Handelsmerkregels & Richtlijnen

1. Kennisgevingen inzake auteursrecht

Op al het externe en interne gedrukte en online materiaal moet, waar van toepassing, het eigendom van Nitro's auteursrecht worden vermeld in het volgende formaat:

"Copyright © 2021 Nitro Software, Inc. Alle rechten voorbehouden. Nitro en het Nitro-logo, Nitro Pro, Nitro Productivity Suite, Nitro Cloud, Nitro Admin, Nitro Analytics, Nitro VIP Access, Nitro PDF, Nitro Sign, Nitro Works, eSigning for All, Productivity Unleashed en QuickSign zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Nitro Software, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere landen."

2. Handelsmerken

Voor elk gebruik van de handelsmerken van Nitro door werknemers van Nitro of door derden met wie Nitro samenwerkt, moet de status van de handelsmerken van Nitro correct worden aangegeven door het juiste symbool (® of ™) te gebruiken, zodat het eigendom van Nitro van bepaalde merken nauwkeurig wordt weergegeven.

Dit is belangrijk omdat, hoewel het TM-symbool kan worden gebruikt op elk merk dat als merk wordt gebruikt, het een strafbaar feit is om valselijk voor te stellen dat een merk is geregistreerd als dat niet het geval is, en het gebruik van het ®-symbool zonder registratie zou een dergelijke valse voorstelling van zaken zijn waarvoor sancties gelden.

Hieronder vindt u specifieke gebruiksrichtlijnen:

Gebruik het symbool ® alleen voor geregistreerde merken.

Gebruik het ™-symbool voor andere (niet-geregistreerde) handelsmerken of voor lopende aanvragen.

Met betrekking tot brieven, memo's, persberichten, white papers, reclame, dia's, video en andere multimediapresentaties:

Alle handelsmerken van Nitro op de juiste wijze aanduiden (met ® of ™); en

In het geval van grafische presentaties moet het relevante handelsmerksymbool op elke pagina en dia worden vermeld.

In nieuwsbrieven, tijdschriften en publicaties met meerdere artikelen:

Vermeld alle handelsmerken van Nitro correct (met ® of ™) op de eerste plaats in het document, in de koppen en op de eerste plaats in elk artikel waarin ze worden gebruikt.

In brochures, jaar-/kwartaalverslagen, boeken, technische documentatie en andere gebonden documenten:

Vermeld alle handelsmerken van Nitro correct (met ® of ™) bij de eerste vermelding in het document, in de koppen en bij de eerste vermelding in de tekst.

Geef handelsmerken in alle grafieken of diagrammen op de juiste wijze aan (met ® of ™).

Op alle verpakkingen moet het relevante merksymbool (met ® of ™) in elke verwijzing worden gebruikt.

De handelsmerken van Nitro mogen bij gebruik op geen enkele wijze worden gewijzigd en moeten precies zo worden weergegeven als ze zijn geregistreerd.

3. Uitzondering - Verwijzingen naar de bedrijfsnaam

Wanneer het woord Nitro wordt gebruikt voor ons bedrijf, Nitro Software, Inc., in plaats van als een merk van producten of diensten, veranderen de regels voor correct gebruik enigszins. In tegenstelling tot handelsmerken zijn bedrijfsnamen eigennamen; ze kunnen in de bezittelijke vorm worden gebruikt en hoeven niet te worden gevolgd door een soortnaam. Verwijzingen naar Nitro als bedrijf hoeven niet vergezeld te gaan van het symbool ™ of ®.

Bijvoorbeeld:

Correct: Nitro biedt nu onbeperkte e-handtekeningen voor alle klanten.

Onjuist: Nitro® biedt nu onbeperkte e-handtekeningen voor alle klanten.

4. Eigendomsverklaring

U mag het merk Nitro niet gebruiken op een manier die het eigendom van een ander bedrijf doet gelden, hetzij door het merk Nitro op te nemen in hun eigen product- of servicenamen, handelsmerken, logo's, bedrijfsnamen of domeinnamen, hetzij door een handelsmerk of domeinnaam te laten registreren voor een term die het merk Nitro omvat.

Er moet toestemming van ons worden verkregen om handelsmerken van Nitro voor deze of andere doeleinden te gebruiken.

5. Nitro Logo Gebruik

Het is niet toegestaan om zonder licentie gebruik te maken van de handelsmerken van Nitro, waaronder de logo's. Voor elk gebruik door derden van de handelsmerken van Nitro is een specifieke licentie of schriftelijke toestemming van Nitro voor het beoogde doel vereist.

6. Geen handelsmerk bieden

Tenzij uitdrukkelijk toegestaan in een overeenkomst tussen een derde partij en Nitro, mag een derde partij niet bieden op een handelsmerk van Nitro (of een variant of uitbreiding daarvan) als trefwoord in een zoekmachine, noch mogen zij handelsmerken van Nitro gebruiken in een advertentiecampagne, inclusief in Google AdWords-campagnes, zonder uitdrukkelijke toestemming van ons, en u zult uw uiterste best doen om dit te voorkomen.

7. Geen aantasting

U mag een handelsmerk van Nitro niet op een kleinerende of vernederende manier gebruiken, of op een manier die de reputatie en goodwill van Nitro aantast.

8. Nitro Woordmerken

De woordmerken van Nitro moeten, waar van toepassing, volgens bovenstaande richtlijnen worden weergegeven zoals hieronder beschreven:

Nitro Pro™

Nitro Cloud®

Nitro Productivity Suite™

Nitro Admin™

Nitro Analytics™

Nitro VIP Access™

Nitro PDF®

Nitro Sign™

Nitro Works™

eSigning for All™

Productivity Unleashed™

QuickSign®

9. Partnerlogo's & Woordmerken

Apple, Mac, macOS, iPad, iPhone, iPadOS, iOS en Safari zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Apple Inc. in de VS en andere landen.

Microsoft, Windows, Internet Explorer, OneDrive, SharePoint, PowerAutomate en Microsoft Word zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.

Google, Chrome, Chrome OS, Google Drive en Google Docs zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Google LLC in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Adobe, Reader en Flash zijn geregistreerde handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Salesforce, AppExchange en andere zijn handelsmerken van salesforce.com, inc., en worden hier met toestemming gebruikt.

Box is een geregistreerd handelsmerk van Box Inc in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Zapier is een geregistreerd handelsmerk van Zapier Inc in de Verenigde Staten en/of andere landen.