Canada

Overzicht

Wat moet ik weten over eSignature-wetgeving in Canada?

Elektronische handtekeningen in Canada vallen onder federale en provinciale regelgeving. In 2004 is de Personal Information Protection and Electronic Documents Act (PIPEDA) van kracht geworden, waarin staat dat een elektronische handtekening kan voldoen aan alle ondertekeningsbehoeften die zijn opgelegd door federale wetten.

De Uniform Electronic Commerce Act (UECA) voorziet in een modelwetgeving inzake elektronische handtekeningen voor alle provincies en territoria in Canada, met uitzondering van Quebec. Alberta, British Columbia en Ontario hebben allemaal wetgeving aangenomen op basis van het UECA-model:

 • "Alberta Act": Wet op elektronische transacties (2001) 
 • "Ontario Act": Wet op de elektronische handel (2000) 
 • "BC-wet": wet op elektronische transacties (2001) 

Quebec heeft zijn eigen eSignature-wetten gecreëerd in de wet tot vaststelling van een wettelijk kader voor informatietechnologie, ook wel bekend als de "Quebec Act".

Hoe wordt een elektronische handtekening gedefinieerd?

PIPEDA definieert een elektronische handtekening als een "handtekening die bestaat uit een of meer letters, tekens, cijfers of andere symbolen in digitale vorm opgenomen in, gehecht aan of geassocieerd met een elektronisch document."

PIPEDA maakt ook onderscheid tussen "elektronische handtekeningen" en "beveiligde elektronische handtekeningen". Een veilige elektronische handtekening is een soort digitale handtekening die specifieke technologieën of processen toepast door regelgeving, inclusief een reeks opeenvolgende bewerkingen die moeten worden voltooid om de handtekening als veilig te kwalificeren. Dit type handtekening biedt extra bescherming en moet worden toegepast in de volgende gebruikssituaties:

 • Documenten die worden gebruikt als bewijs of bewijs 
 • Zegels 
 • Originele documenten 
 • Verklaringen onder ede afgelegd 
 • Uitspraken die de waarheid verklaren  
 • Getuige handtekeningen 

Volgens de wet van Alberta en Ontario is een elektronische handtekening "elektronische informatie die een persoon maakt of aanneemt om een record te ondertekenen en die zich in, gehecht aan of geassocieerd met de record bevindt". Evenzo definieert de BC Act het als "informatie in elektronische vorm die een persoon heeft gemaakt of aangenomen om een record te ondertekenen en die zich in, gehecht aan of geassocieerd met de record bevindt."

Naast het voldoen aan de Canadese wettelijke vereisten, moeten elektronische handtekeningen voldoen aan de volgende richtlijnen om volledig afdwingbaar te zijn:

 • Controleer of de persoon die het document ondertekent volledig is geverifieerd 
 • Toon intentie van de ondertekenaar 
 • Zorg ervoor dat het document beschermd is tegen verdere wijzigingen 

Wat zijn enkele voorbeelden van use-cases voor e-handtekeningen?

In Canada zijn elektronische handtekeningen het equivalent van een handgeschreven handtekening, zolang aan alle noodzakelijke wet- en regelgeving wordt voldaan. Hier zijn voorbeelden van documenten die over het algemeen elektronisch kunnen worden ondertekend.

 • Financiën: toestemmingsformulieren, makelaarscontracten, leningaanvragen, jaarrekeningen, belastingformulieren, rekeningopeningen, jaarrekeningen, transactiegeschillen en verzekeringsdocumenten. 
 • Human Resources: Arbeidscontracten, papierwerk bij indiensttreding, geheimhoudingsovereenkomsten, bedrijfsbeleid, aanbiedingsbrieven en ontslagovereenkomsten. 
 • Verkoop: Orderbevestigingen, facturen, verkoopovereenkomsten, offertes, offertes, serviceovereenkomsten, partnercontracten en algemene voorwaarden. 
 • Onroerend goed: Koopcontracten, contractbijlagen, agentuurovereenkomsten, taxaties, openbaarmakingen, huur- en leaseovereenkomsten, hypotheekdocumenten en titels en akten. 
 • Juridisch: volmachtovereenkomsten, nalevingsdocumenten, vertrouwelijkheidsovereenkomsten, rapporten van klanten en belanghebbenden, opdrachtbrieven en overeenkomsten voor voortzetting van de praktijk. 

Zijn er uitzonderingen waar elektronische handtekeningen kunnen worden toegepast?

Volgens de Canadese wet moeten bepaalde documenten worden ondertekend met een natte handtekening. Enkele voorbeelden zijn:

 • Testamenten en codicils 
 • Trusts gecreëerd door testamenten 
 • Daden 
 • Gerechtelijke documenten 
 • Documenten over echtscheiding, adoptie en familierecht 

Insights

Contacteer ons vandaag nog
Lees meer over onze veilige, conforme eSign-oplossingen en welk abonnement het beste bij u past.