Wat u in gedachten moet houden bij het gebruik van een sjabloon voor een partnerschapsovereenkomst

Het valt niet te ontkennen dat het spannend is om een bedrijf te starten, maar deze tijd kan ook vol risico's zitten. Een paar verkeerde stappen kunnen een wereld van problemen veroorzaken, vooral als u kapitaal inbrengt om uw onderneming op te starten. Bescherming is beschikbaar in de vorm van een partnerschapsovereenkomst, waarin zowel de rechten als de verantwoordelijkheden van de partners van het bedrijf worden beschreven.

Sjabloon downloaden
PDF sjabloon - algemeen partnerschap sjabloon

Weet u niet zeker hoe u te werk moet gaan? Lees verder voor de beste praktijken voor het ontwikkelen en ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst - en de redenen waarom een sjabloon voor een samenwerkingsovereenkomst een essentieel onderdeel is van dit proces.

Belangrijke clausules in partnerschapsovereenkomsten

Hoewel partnerschapsovereenkomsten sterk kunnen verschillen naargelang de sector en de relatie van de partners, moeten alle overeenkomsten de volgende clausules bevatten:

 • Naam en plaats van het partnerschap. Dit gedeelte spreekt voor zich: hoe zal de maatschap heten en waar zal zij gevestigd zijn?
 • Duur van het partnerschap. Wanneer begint de formele relatie als partners precies? Vermeld zeker ook dat het partnerschap blijft bestaan totdat beide partijen overeenkomen het te ontbinden. 
 • Voorwaarden voor aanvangskapitaal en opname. Deze clausule moet het jaar vermelden waarin het startkapitaal van de maatschap werd opgericht. Ook moet worden uitgelegd dat het kapitaal van de maatschap niet kan worden onttrokken, tenzij beide partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Kapitaalinbreng. Hoeveel kapitaal zal elke partij inbrengen in de onderneming? Leg niet alleen de aanvankelijke plannen voor het verstrekken van kapitaal uit, maar ook wat er zal gebeuren als het aanvankelijke kapitaal niet voldoende blijkt te zijn om het bedrijf winstgevend te maken. 
 • Salarissen. Meningsverschillen over het salaris vormen vaak de kern van partnerschapsconflicten, dus is het belangrijk om het salaris duidelijk te beschrijven in de eerste overeenkomst. Deze clausule kan eenvoudigweg vermelden hoeveel elke partner per week, maand of jaar zal verdienen. Bovendien moet in dit deel worden uitgelegd hoe de salarissen zullen worden afgetrokken voordat de nettowinst wordt bepaald.
 • Regelingen voor het uitkopen van de andere partner. Wat gebeurt er als iemand zich terugtrekt uit het partnerschap of overlijdt voordat het officieel wordt ontbonden? Vergeet niet de procedures te schetsen voor de wijze waarop de overblijvende partner het resterende belang van de overleden of uittredende partner kan kopen.

Beste praktijken voor partnerschapsovereenkomsten

De hierboven vermelde clausules vormen een goed uitgangspunt, maar het is belangrijk dat u voorzichtig te werk gaat wanneer u uw contract doorneemt en ondertekent. Haal het meeste uit uw sjabloon voor partnerschapsovereenkomsten door deze best practices te volgen:

 • Gebruik een sjabloon voor een partnerschapsovereenkomst. Hoewel het mogelijk is om zelf een partnerschapsovereenkomst op te stellen, wordt deze aanpak niet aanbevolen. Zonder begeleiding loopt u het risico belangrijke clausules weg te laten. Gebruik in plaats daarvan een gedetailleerd sjabloon voor partnerschapsovereenkomsten dat mogelijkheden biedt voor maatwerk. 
 • Controleer nogmaals of alle voorwaarden in uw belang zijn. Ja, partnerschappen gedijen bij samenwerking en medewerking, maar het uiteindelijke doel van de partnerschapsovereenkomst is om uzelf te beschermen. Bekijk alle clausules en voorwaarden goed, zodat u later niet voor ongewenste verrassingen komt te staan. 
 • Herzie de overeenkomst regelmatig. Hoe uw partnerschap functioneert, kan in de loop der tijd veranderen. Bepalingen die zinvol waren toen u uw partnerschapsovereenkomst aanvankelijk opstelde, zijn uiteindelijk misschien niet haalbaar. Als uw aanpak evolueert, kan uw oorspronkelijke overeenkomst niet langer relevant zijn - en dus niet langer de volledige bescherming bieden die u en uw partner nodig hebben. Om dit probleem te voorkomen, moet u uw overeenkomst regelmatig herzien en indien nodig wijzigingen aanbrengen.

Te vermijden fouten bij het opstellen van een partnerschapsovereenkomst

Zelfs als u beschikt over een uitstekend sjabloon voor partnerschapsovereenkomsten, is het gemakkelijk om fouten te maken wanneer u dit essentiële document bekijkt en ondertekent. Om toekomstige problemen te beperken, moet u deze belangrijke fouten vermijden:

 • Vertrouwen op mondelinge afspraken of updates. Laat bij twijfel alles schriftelijk vastleggen. Zoals eerder vermeld, kunnen er altijd wijzigingen worden aangebracht als u uw partnerschapsaanpak in de loop der tijd aanpast. 
 • Vaag taalgebruik. Details zijn cruciaal bij het opstellen van een partnerschapsovereenkomst. Er mag geen twijfel bestaan over wat de clausules betekenen of hoe ze de partners kunnen beïnvloeden. Data, dollarbedragen en percentages moeten allemaal worden vermeld. Laat niets aan de interpretatie over.
 • Sjablonen voor partnerschapsovereenkomsten niet aanpassen. Hoewel een gedetailleerd sjabloon een goed uitgangspunt vormt, moet het worden aangepast aan de realiteit van uw bedrijf. Als u specifieke voorkeuren hebt met betrekking tot de verdeling van winsten en verliezen, ontbindingsregelingen of andere zaken, zorg er dan voor dat u alles wat afwijkt van de formulering in het model aanpakt.

Het aangaan van een partnerschap houdt veel risico's in, maar kan ook de weg vrijmaken voor een lonende zakelijke onderneming. Bescherm uzelf met een ijzersterke partnerschapsovereenkomst. Het controleren en ondertekenen van dit essentiële document kan eenvoudig zijn wanneer u gebruik maakt van Nitro Sign.

Sjabloon downloaden

Relevante sjablonen

PDF sjabloon - contractwijziging sjabloon
Op zoek naar een sjabloon voor contractwijzigingen om te gebruiken met klanten voor uw bedrijf? Wij hebben een sjabloon dat vandaag nog aan uw behoeften kan worden aangepast.
PDF sjabloon - verkoopcontract sjabloon
Op zoek naar een sjabloon voor een verkoopcontract met klanten voor uw bedrijf? Wij hebben een sjabloon dat vandaag nog aan uw behoeften kan worden aangepast.
PDF sjabloon - commerciële huurovereenkomst sjabloon
Op zoek naar een sjabloon voor een commerciële huurovereenkomst voor uw bedrijf? Zoek niet verder. Wij hebben een sjabloon dat vandaag nog aan uw behoeften kan worden aangepast.