Essentiële tips voor sjablonen voor contractovereenkomsten voor voedselservices

Op zoek naar een foodservice contract voor jouw bedrijf? We hebben een sjabloon klaar om vandaag nog te worden aangepast aan uw behoeften.

Sjabloon downloaden
PDF-sjabloon - contractsjabloon voor foodservices

Lekker eten vormt de basis van veel evenementen en activiteiten die voor ons vanzelfsprekend zijn. Kwaliteitsservice kan deze gelegenheden aangenamer maken, maar een verscheidenheid aan gevaren kan de veiligheid en het comfort van degenen die genieten van deze schijnbaar gemakkelijke keuken in gevaar brengen. Ondertussen werken voedselserviceproviders vaak met kleine winstmarges die kunnen instorten als klanten zich niet aan hun afspraak houden.

De oplossing? Een foodservicecontract, dat zowel aanbieders als klanten de broodnodige bescherming biedt. Hoewel essentieel, kunnen deze contracten echter moeilijk te begrijpen zijn. Ze zijn nog ingewikkelder om te ontwikkelen. We zijn hier om u te helpen met een gids die uitlegt:

  • Belangrijkste clausules om op te nemen in elk foodservicecontract
  • Te vermijden fouten bij het gebruik van een contractsjabloon voor voedselservices 

Belangrijkste clausules om op te nemen in elk foodservicecontract

Zelfs de eenvoudigste foodservicecontracten kunnen tientallen clausules bevatten. Deze kunnen worden aangepast aan de wensen van de opdrachtnemer en opdrachtgever. Meestal omvat een contractsjabloon voor vaste foodservices echter:

  • Omvang van diensten. Dit cruciale onderdeel moet de volledige omvang van de te leveren diensten grondig beschrijven. Het kan beginnen met een algemene definitie van de services voordat u in details duikt. 
  • Duidelijkheid over betalingen. In elk foodservicecontract moet worden beschreven hoe met compensatie wordt omgegaan. Bijzonderheden dienen betalingstermijnen en het te betalen bedrag te omvatten. In sommige foodservicecontracten wordt bijvoorbeeld maandelijks gefactureerd, terwijl extra services tegen een uurtarief in rekening kunnen worden gebracht.
  • Instructies voor serviceruimte. Vaak is het de verantwoordelijkheid van de klant om te zorgen voor een geschikte ruimte waarin het horecabedrijf kan opereren. Als dit het geval is, moet dit in het contract worden vermeld.
  • Consensus over menu's. Moet de klant zich vóór het evenement of de datum van de service afmelden voor het voorgestelde menu? Zorg ervoor dat u eventuele menuafspraken in het contract vastlegt. 
  • Naleving van de gezondheidsafdeling. Bij het verstrekken van voedseldiensten kunnen verschillende nalevingskwesties een rol spelen. Deze moeten in het contract worden vermeld. In het gedeelte over de gezondheidsafdeling moet worden uitgelegd hoe de naleving van de richtlijnen van de plaatselijke gezondheidsafdeling wordt gegarandeerd. Hierbij kan gedacht worden aan het afnemen van personeelsonderzoeken. 
  • Overmacht. Verschillende factoren kunnen van invloed zijn op de mogelijkheid om gevraagde voedselservices te leveren. Daarvoor is het van belang om de aanbieder te beschermen via een overmachtsclausule. Dit schetst de verschillende omstandigheden (buiten de controle van de aanbieder) die de betreffende voedseldiensten in gevaar kunnen brengen.

Te vermijden fouten bij het gebruik van een contractsjabloon voor voedselservices

Als de hierboven beschreven clausules een indicatie zijn, kunnen foodservicecontracten moeilijk op te stellen en te begrijpen zijn. Als zodanig vertrouwen veel providers en klanten op sjablonen om ze op het juiste pad te krijgen. Deze bronnen kunnen nuttig zijn, maar het potentieel voor de volgende fouten moet worden erkend:

  • Het contractsjabloon voor foodservices niet aanpassen. Hoewel een sjabloon bruikbare richtlijnen kan bieden, mag er niet alleen op worden vertrouwd om het contract te vormen. In plaats daarvan moeten aanpassingen worden gemaakt op basis van specifieke diensten, betalingsvoorwaarden, faciliteitsvereisten en andere factoren die relevant worden geacht voor de aannemer en de klant. 
  • Een vage overmachtsectie. Precieze taal is vereist in alle clausules, maar dit is vooral belangrijk bij het overwegen van overmacht. Idealiter bevat deze sectie de zinsnede "zonder beperking", evenals beschrijvingen van onverwachte omstandigheden die het voedingsservicebedrijf ervan kunnen weerhouden de taken uit te voeren die in de overeenkomst zijn beschreven. Voorbeelden hiervan zijn: volksgezondheidscrises zoals pandemieën, werkonderbrekingen zoals stakingen of openbare noodsituaties zoals opstanden.

De overeenkomst voltooien: gebruik een veilige ondertekeningsoplossing

Nu u uw contractsjabloon voor foodservices hebt aangepast en grondig hebt doorgenomen, is er nog een essentiële stap: het ondertekenen van de overeenkomst. Dit lijkt misschien eenvoudig, maar het kan mogelijk een verrassend risico met zich meebrengen. Om uw bedrijf en uw klanten te beschermen, kiest u voor een veilige eSign-oplossing zoals Nitro Sign . Neem contact met ons op voor meer informatie over uw kans op een gratis proefperiode .

Sjabloon downloaden

Relevante sjablonen

PDF-sjabloon - contractsjabloon voor kinderopvang
Op zoek naar een contractsjabloon voor kinderopvang voor uw bedrijf? We hebben een sjabloon klaar om vandaag nog te worden aangepast aan uw behoeften.
PDF-sjabloon - sjabloon voor vrachtwagenchauffeurcontract
Op zoek naar een intellectuele eigendomsovereenkomst voor uw bedrijf? We hebben een sjabloon klaar om vandaag nog te worden aangepast aan uw behoeften.
PDF-sjabloon - sjabloon voor beëindiging van services
Op zoek naar een beëindiging van diensten voor uw bedrijf? We hebben een sjabloon klaar om vandaag nog te worden aangepast aan uw behoeften.
Toekomst van werk

Het Nitro-productiviteitsrapport 2022

Ontdek hoe de pandemie de productiviteit, workflows en digitale initiatieven heeft veranderd, evenals de trends en technologieën die het werk in 2022 en daarbuiten vormgeven.