Nitro Sign: Controlespoor

0:00 / 0:00
Videotutorial
Nitro Sign: Controlespoor

Naast het bekijken van de geschiedenis van een document kan een gedetailleerd controlespoor van alle activiteiten in verband met een document worden gedownload van Nitro Sign. De mogelijkheid om een audit trail te downloaden biedt gebruikers een schoon en beschrijvend document met alle documentinformatie, actieve gebruikers en documentgeschiedenis.