Dankbetuigingen

Auteursrechten en licenties

PDFpen bevat objective-c-jwt-simple, waarin staat dat we het volgende opnemen:

Auteursrecht en toestemmingsverklaring

Copyright (c) 2015 Nathan Ducrey

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the “Software”), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

De bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmingsmelding zullen worden opgenomen in alle kopieën of substantiële delen van de Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR Copyright 2003-2020 SmileOnMyMac LLC, dba Smile HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

PDFpen bevat MGTemplateEngine-code van Matt Gemmell

Licentieovereenkomst voor broncode geleverd door Matt Gemmell

Deze software wordt aan u geleverd door Matt Gemmell als tegenprestatie voor uw instemming met de volgende voorwaarden, en uw gebruik, installatie, wijziging of herdistributie van deze software betekent acceptatie van deze voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, gebruik, installeer, wijzig of verspreid deze software dan niet.

Als tegenprestatie voor uw akkoord om u te houden aan de volgende voorwaarden, en onder voorbehoud van deze voorwaarden, verleent Matt Gemmell u een persoonlijke, niet-exclusieve licentie om de software te gebruiken, reproduceren, wijzigen en herdistribueren, met of zonder aanpassingen, in bron- en/of of binaire vormen; op voorwaarde dat als u de software in zijn geheel en zonder aanpassingen herdistribueert, u deze kennisgeving en de volgende tekst en disclaimers moet behouden bij al dergelijke herdistributies van de software, en dat in alle gevallen de toekenning van Matt Gemmell als de oorspronkelijke auteur van de broncode worden opgenomen in al dergelijke resulterende softwareproducten of distributies.

Noch de naam, handelsmerken, servicemerken of logo's van Matt Gemmell of Instinctive Code mogen worden gebruikt om producten die zijn afgeleid van de software te onderschrijven of te promoten zonder specifieke voorafgaande schriftelijke toestemming van Matt Gemmell. Behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze kennisgeving, worden geen andere rechten of licenties, expliciet of impliciet, verleend door Matt Gemmell hierin, met inbegrip van maar niet beperkt tot octrooirechten waarop mogelijk inbreuk wordt gemaakt door uw afgeleide werken of door andere werken waarin de software mogelijk is opgenomen.

De software wordt geleverd door Matt Gemmell op een "AS IS"-basis. MATT GEMMELL EN INSTINCTIVE CODE GEVEN GEEN GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN NIET-INBREUK, VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK EN DE WERKING DAARVAN, ALLEEN OF IN COMBINATIE MET UW PRODUCTEN.

IN GEEN GEVAL ZAL MATT GEMMELL OF INSTINCTIVE CODE AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERKRIJGING VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN; VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST; OF BEDRIJFSONDERBREKING) DIE VOORTVLOEIT UIT ENIGE UITBREIDING VAN HET GEBRUIK, DE REPRODUCTIE, DE WIJZIGING EN/OF DE DISTRIBUTIE VAN DE SOFTWARE, WELKE OORZAAK ER OOK OORZAAK IS EN HETZIJ OP GROND VAN DE CONTRACTIE, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS ALS MATT GEMMELL OF INSTINCTIVE CODE OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

PDFpen includes libcurl, which stipulates we include the following:

Auteursrecht en toestemmingsverklaring

Copyright (c) 1996 – 2002, Daniel Stenberg, daniel@haxx.se.

Alle rechten voorbehouden.

Hierbij wordt toestemming verleend voor het gebruiken, kopiëren, wijzigen en distribueren van deze software voor welk doel dan ook, met of zonder vergoeding, op voorwaarde dat de bovenstaande copyrightvermelding en deze toestemmingsvermelding in alle kopieën voorkomen.

De software wordt geleverd "as is", zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-schending van rechten van derden. In geen geval zullen de auteurs of houders van auteursrechten aansprakelijk zijn voor enige claim, schade of andere aansprakelijkheid, hetzij in een actie van contract, onrechtmatige daad of anderszins, die voortvloeit uit, voortvloeit uit of verband houdt met de software of het gebruik of andere transacties in de software.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization of the copyright holder.

PDFpen bevat PDF-gegevensstructuren, waarop het auteursrecht berust bij AdobeSystems Incorporated.

Deze structuren worden met toestemming gebruikt, zoals uiteengezet in sectie 1 . 4 van "PDF Reference (derde editie)" door AdobeSystems Incorporated (ISBN 0 - 201 - 75839 - 3 ).

PDFpen bevat BDAlias, waarin staat dat we het volgende opnemen:

Copyright © 2001 - 2002 , bDistributed.com, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Herdistributie en gebruik in bron- en binaire vorm, met of zonder aanpassingen, is toegestaan mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of bDistributed.com, Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

This software is provided by the copyright holders and contributors “as is” and any express or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed. In no event shall the regents or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage.

PDFpen includes software by Dave Batton, which requires attribution and is licensed as follows:

http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/

PDFpen omvat expat, wat inhoudt dat we het volgende opnemen:

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd andClark Cooper Copyright (c) 2001, 2002 Expat maintainers.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the”Software”), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

De bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmingsmelding zullen worden opgenomen in alle kopieën of substantiële delen van de Software.

The software is provided “as is”, without warranty of any kind, express or implied, including but not limited to the warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and noninfringement. In no event shall the authors or copyright holders be liable for any claim, damages or other liability, whether in an action of contract, tort or otherwise, arising from, out of or in connection with the software or the use or other dealings in the software.

PDFpen includes software by Apache Thrift Copyright 2006-2009 TheApache Software Foundation, et al.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the “License”); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

PDFpen includes the Sparkle framework Copyright (c) 2006 AndyMatuschak

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the”Software”), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

De bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmingsmelding zullen worden opgenomen in alle kopieën of substantiële delen van de Software.

The software is provided “as is”, without warranty of any kind, express or implied, including but not limited to the warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and noninfringement. In no event shall the authors or copyright holders be liable for any claim, damages or other liability, whether in an action of contract, tort or otherwise, arising from, out of or in connection with the software or the use or other dealings in the software.

PDFpen includes object code and links to the Nuance OmniPageCapture SDK Copyright (c) 1995-2008, Nuance Communications, Inc.

The JPEG image read and write capability of the Nuance OmniPage CaptureSDK is based on the work of the Independent JPEG Group.

The Portable Network Graphics (PNG) image file read and write capability of the Nuance OmniPage Capture SDK is based, in part, on the work ofColosseum Builders, Inc.

The Portable Network Graphics (PNG) image file read and write capability of the Nuance OmniPage Capture SDK is based, in part, on the PNGReference Library (libpng).

The Portable Network Graphics (PNG) image and the PDF file read and write capability of the Nuance OmniPage Capture SDK is based, in part, on the zlib Compression Library.

The PDF read capability of the Nuance OmniPage Capture SDK is based, in part, on the work of the FreeType team.

De lees- en schrijfmogelijkheid voor JPEG 2000 -afbeeldingen van de Nuance OmniPageCapture SDK is ontwikkeld met behulp van de Kakadu-software.

De taalwoordenboekondersteuning van de Nuance OmniPage Capture SDK is deels afkomstig van Proximity. De Proximity-woordenboeken © 2000 , alle rechten voorbehouden Proximity Technology, Inc.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/).

This product includes cryptographic software written by Eric Young(eay@cryptsoft.com).

This product includes software written by Tim Hudson(tjh@cryptsoft.com).

XML reading is based partly on the Xerces and Xqilla libraries.

— PDFpen bevat FsprgEmbeddedStore Copyright (c) 2010 FastSpring, LLC

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the”Software”), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

De bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmingsmelding zullen worden opgenomen in alle kopieën of substantiële delen van de Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR Copyright 2003-2020 SmileOnMyMac LLC, dba Smile HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

PDFpen includes BlocksKit Copyright (c) 2011-2012 ZacharyWaldowski, Alexsander Akers, and the BlocksKit Contributors.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the”Software”), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

De bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmingsmelding zullen worden opgenomen in alle kopieën of substantiële delen van de Software.

The software is provided “as is”, without warranty of any kind, express or implied, including but not limited to the warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and noninfringement. In no event shall the authors or copyright holders be liable for any claim, damages or other liability, whether in an action of contract, tort or otherwise, arising from, out of or in connection with the software or the use or other dealings in the software.

All of the code included in BlocksKit is licensed either under BSD orMIT, or is otherwise in the public domain. You can use BlocksKit in any project, public or private, with or without attribution.

PDFpen includes NSAlert-SynchronousSheet Copyright (c) 2011,Incredible Bee Ltd. All rights reserved.

Herdistributie en gebruik in bron- en binaire vorm, met of zonder aanpassingen, is toegestaan mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

– Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. – Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. – Neither the name of the Incredible Bee Ltd. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE Copyright 2003-2020 SmileOnMyMac LLC, dba Smile HOLDERS AND CONTRIBUTORS “ASIS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL INCREDIBLE BEE LTD.BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OFTHE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.