Nitro-blog

De nieuwe SaaS: software als strategie

strategie-1000 X666 .jpg
Karolina Grabowska PERSONEEL

De CIO van vandaag moet zich nog steeds richten op het minimaliseren van risico's, de rol moet daadkrachtiger en strategischer zijn, streven naar het bereiken van onderling verbonden bedrijfsdoelen en nieuwe technologieën op slimme manieren toepassen.

SaaS staat al lang bekend als het acroniem voor "Software as a Service" - een softwarelicentie- en leveringsmodel dat verwijst naar centraal gehoste software waarvoor een abonnement wordt betaald. Maar ik zou een andere, modernere naam voor hetzelfde acroniem willen voorstellen: "Software als strategie".

Dit concept is eerder een filosofie dan een leveringsmethode en wordt steeds populairder onder CIO's en IT-managers die ernaar streven dat softwareleveranciers een integraal onderdeel vormen van hun grotere bedrijfsstrategieën.

Volgens het nieuwste CIO Agenda-rapport van Gartner "zijn de best presterende bedrijven veel meer gericht op het ondersteunen van bedrijfsinitiatieven dan op het optimaliseren van de IT-kosten. Zij geven prioriteit aan bedrijfswaarde en dragen tegelijkertijd bij aan algemene kostenbesparende activiteiten - met andere woorden, zij gedragen zich als hoge bedrijfsleiders."

In dit tijdperk van snelle digitale transformatie evolueert de rol van CIO bij grote ondernemingen even snel. Een groeiend aantal bedrijven verwacht dat dit bureau en team technologie leveren die niet alleen het beoogde doel bereiken, maar ook andere afdelingen ondersteunen en bijdragen aan grotere ondernemingsdoelstellingen.

De CIO van IDG meldt: "Meer CIO's beschouwen zichzelf dit jaar als transformationeel of strategisch: 50 procent van de respondenten zegt zichzelf te zien als transformationeel, tegenover 45 procent vorig jaar, en 31 procent ziet zichzelf als strategisch, tegenover 27 procent vorig jaar."

De IT-manager uit het verleden stond bekend om zijn risicomijdend gedrag. Terwijl de CIO van vandaag nog steeds moet streven naar het minimaliseren van risico's, moet de rol besluitvaardiger en strategischer zijn, streven naar onderling verbonden bedrijfsdoelstellingen en nieuwe technologieën op slimme manieren toepassen.

Een manier om dat risico te beperken is om een pilot of "POC" van de software te overwegen. Moderne CIO's hechten veel waarde aan deze gratis pilots die door leveranciers worden beheerd, als een manier om IT-validatie te garanderen, gebruikersacceptatie te testen en gegevensanalyses/BI te verzamelen om de overgang naar nieuwe software te ondersteunen of te ontmoedigen. Dergelijke gegevens moeten niet alleen de bruikbaarheid van de software ondersteunen, maar ook aantonen hoe de software kan bijdragen aan de verwezenlijking van cross-functionele doelstellingen en langetermijndoelstellingen. Versnelt de software bijvoorbeeld een proces en verlaagt het tegelijkertijd de kosten? Stelt het de werknemers in staat hun werk sneller en gemakkelijker te doen en verbetert het tegelijkertijd de veiligheid? Verbetert het de productiviteit op kantoor, wat vervolgens het bedrijfsresultaat ten goede komt?

Hier bij Nitro voer ik deze strategische gesprekken dagelijks met CIO's en IT-managers van enkele van de grootste bedrijven ter wereld. Productiviteit, duurzaamheid, veiligheid en kostenbesparing zijn allemaal zaken waar senior IT-leiders in het hele land aan denken. Staan ze op die van u?

Voor meer informatie over hoe Nitro's "Software as a Strategy"-aanpak zakelijk succes oplevert, kunt u zien hoe wij JLL helpen bij het realiseren van het organisatiebrede digitale transformatie-initiatief.