Gebruikershandleiding
Nitro PDF Pro Windows

Afdrukken naar Nitro PDF Creator

Als u een toepassing gebruikt die bestanden kan afdrukken, kunt u die toepassing ook gebruiken om PDF-documenten te maken. Nitro PDF Creator is inbegrepen in Nitro Pro, en is een virtuele printer waarmee u een PDF-bestand kunt maken vanuit elke toepassing die kan afdrukken. Nitro PDF Creator is klaar voor gebruik, zonder enige configuratie, en wordt automatisch geïnstalleerd in uw Windows printerbeheer.

 

Een document afdrukken in Nitro PDF Creator

  1. Open het document dat u wilt converteren in zijn auteursprogramma. Bijvoorbeeld een Word-document in Microsoft Word, of online inhoud in uw webbrowser.
  2. De meeste toepassingen hebben een opdracht Afdrukken in het menu Bestand. Selecteer het, of druk op Ctrl+P.
  3. Kies in de printerlijst Nitro PDF Creator door er eenmaal op te klikken: Het dialoogvenster PDF maken wordt geopend.
  4. Klik op Maken
Bestand Afdrukken.gif

Tip: Als u uw document aan een bestaand PDF-bestand wilt toevoegen, slaat u het nieuwe PDF-bestand op in dezelfde map en met dezelfde bestandsnaam als het oorspronkelijke PDF-document. Nitro PDF Creator vraagt u of u het aan het begin van het uitgaande bestand wilt invoegen, het aan het einde wilt toevoegen, het oorspronkelijke bestand wilt overschrijven of wilt annuleren.

 

De documenteigenschappen instellen

Wanneer u een PDF-document maakt door een bestand af te drukken met Nitro PDF Creator, kunt u eigenschappen van het PDF-document opgeven.

  1. Klik in het dialoogvenster Afdrukken op Printereigenschappen. Het dialoogvenster Nitro PDF Creator Properties verschijnt.
  2. Geef de documenteigenschappen op en klik op OK om terug te keren naar het dialoogvenster Afdrukken.
Eigenschappen afdrukken.png

Tip: Om de documenteigenschappen in Nitro Pro te bekijken, klikt u in het menu Bestand op Documenteigenschappen.

Voor meer informatie over de eigenschappen van PDF-documenten, zie Het dialoogvenster Afdrukvoorkeuren van Nitro PDF Creator in Nitro PDF Creator Voorkeuren.