Gebruikershandleiding
Nitro PDF Pro
Een PDF-bestand maken

Afdrukken naar Nitro PDF Creator

Als u een toepassing gebruikt die bestanden kan afdrukken, kunt u die toepassing ook gebruiken om PDF-documenten te maken. Nitro PDF Creator maakt deel uit van Nitro Pro en is een virtuele printer waarmee u een PDF-bestand kunt maken vanuit elke toepassing die kan afdrukken. Nitro PDF Creator is klaar voor gebruik zonder enige configuratie en wordt automatisch geïnstalleerd in uw Windows-printerbeheer.

 

Een document afdrukken naar Nitro PDF Creator

  1. Open het document dat u wilt converteren in het bijbehorende ontwerpprogramma. Bijvoorbeeld een Word-document in Microsoft Word, of online content in uw webbrowser.
  2. De meeste toepassingen hebben een Afdrukken commando in de het dossier menu. Selecteer het of druk op Ctrl+P .
  3. Kies in de printerlijst Nitro PDF Creator door er eenmaal op te klikken en dan: De PDF maken dialoogvenster wordt geopend.
  4. Klik Aanmaken
Bestand Print.gif

Tip: Om uw document aan een bestaand PDF-bestand toe te voegen, slaat u het nieuwe PDF-bestand op in dezelfde map en bestandsnaam als het originele PDF-document. Nitro PDF Creator vraagt u of u het aan het begin van het afsluitende bestand wilt invoegen, aan het einde wilt toevoegen, het originele bestand wilt overschrijven of wilt annuleren.

 

Stel de documenteigenschappen in

Wanneer u een PDF-document maakt door een bestand af te drukken met Nitro PDF Creator, kunt u eigenschappen van het PDF-document specificeren.

  1. In de Afdrukken dialoog, klik op Printereigenschappen . De Eigenschappen van Nitro PDF Creator dialoogvenster verschijnt
  2. Geef de documenteigenschappen op en klik op OK om terug te keren naar de Afdrukken dialoog.
Afdrukeigenschappen.png

Tip: om documenteigenschappen in Nitro Pro te bekijken, klikt u in het menu Bestand op Documenteigenschappen.

Voor meer informatie over PDF-documenteigenschappen, zie Het dialoogvenster Afdrukvoorkeuren van Nitro PDF Creator in Nitro PDF Creator-voorkeuren .

Tags
Nitro PDF Pro