Gebruikershandleiding
Nitro PDF Pro Windows

Kop- en voetteksten

Met het hulpmiddel Header & Footer kunt u tekst, afbeeldingen en andere PDF-bestanden invoegen op een of meer pagina's in een PDF-document. U hebt volledige controle over de positie, grootte, ondoorzichtigheid en andere eigenschappen van uw kop- en voetteksten, en u kunt ze opslaan voor hergebruik. U kunt ook kop- en voettekstprofielen importeren en exporteren om ze met anderen te delen. Koptekst- en voettekstprofielen bevatten een of meer kop- en voetteksten.

Veel voorkomende toepassingen van kop- en voetteksten zijn:

 • Dynamische tekst: Automatisch dynamische informatie invoegen zoals paginanummers, auteur, documenttitel, datum en tijd
 • Koppen: Voeg documenttitel, hoofdstukken en datuminformatie in
 • Voetteksten: Paginanummering, datum en tijdinformatie invoegen

 

Om alle beheerde kop- en voetteksten op te sommen:

 1. In het tabblad Pagina-indeling, in de groep Paginamarkeringen klikt u op Koptekst & Voettekst. Het dialoogvenster Koppen beheren & Voetteksten verschijnt.
  HF lint.png
 2. Zie het gedeelte Profiel selecteren voor een lijst met kop- en voetprofielen. Profielen kunnen meer dan één kop- en voettekst bevatten.
  HF-venster.png
 3. Om alle kop- en voetteksten in een profiel te zien, klikt u op de knop + naast het profiel.

 

Ga als volgt te werk om profielen te beheren en het menu Toepassen op document te configureren:

 1. In het tabblad Pagina-indeling , in de groep Paginamarkeringen klikt u op Koptekst & Voettekst. Het dialoogvenster Koppen beheren & Voetteksten verschijnt.
  HF lint.png
 2. Zie het gedeelte Profiel selecteren voor een lijst met kop- en voetprofielen. Doe een van de volgende dingen:
  1. Om een profiel een andere naam te geven, dubbelklikt u erop en voert u een nieuwe naam in.
  2. Om een nieuw profiel aan te maken, klikt u op Nieuw profiel. Een nieuw profiel verschijnt onderaan de lijst Selecteer profiel. Voer een naam in voor het profiel.
  3. De volgorde van deze lijst bepaalt de volgorde van de profielen in het menu Toepassen op document. Wanneer u een nieuw kop- & voetprofiel toevoegt, wordt het onderaan de lijst Profiel selecteren toegevoegd, en bovenaan het menu Toepassen op document ingevoegd.
  4. Om een kop- en voettekstprofiel te verwijderen, selecteert u een profiel en klikt u op Verwijderen.
   HF Toepassen.png
 3. Om een kop- & voettekstprofiel op uw PDF-document toe te passen en het dialoogvenster Koppen beheren & Voetteksten te sluiten, selecteert u een profiel en klikt u op Toepassen.

 

Een nieuwe kop- of voettekst toevoegen aan een profiel

 1. In het tabblad Pagina-indeling , in de groep Paginamarkeringen klikt u op Koptekst & Voettekst. Het dialoogvenster Koppen beheren & Voetteksten verschijnt.
  HF lint.png
 2. Selecteer een profiel in de lijst Selecteer profiel en klik op Toevoegen. Selecteer een type kop- of voettekst:
  1. Tekst: voer tekst in voor uw koptekst of voettekst.
  2. Afbeelding: gebruik een afbeelding om te gebruiken als kop- of voettekst voor uw pagina's.
  3. PDF: importeer een PDF-bestand om te gebruiken als kop- of voettekst.
  HF Element toevoegen.png

 3. Configureer eigenschappen voor uw koptekst of voettekst:
  1. In het veld Header/Footer name voert u een naam in die Nitro Pro in lijsten en menu's gebruikt. Deze naam kan verschillen van de tekst die in een kop- of voettekst in uw PDF-document staat.
  2. Geef aan of het een Overlay is (bovenop enige inhoud, zoals tekst) of Underlay (op de achtergrond, achter enige inhoud).
  3. Andere opties voor de kleur, achtergrond en plaatsing van de koptekst of voettekst.
   HF Tekst toevoegen.png
 4. Klik op Opslaan om de nieuwe kop- of voettekst toe te voegen aan het geselecteerde profiel.

Tip: U voegt meerdere kop- en voetteksten toe aan een profiel.

 

Om een kop- of voetprofiel te importeren of te exporteren:

 1. Op het tabblad Pagina-indeling , in de groep Paginamarkeringen klikt u op Koptekst & Voettekst. Het dialoogvenster Koppen beheren & Voetteksten verschijnt.
 2. Doe een van de volgende dingen:
  1. Om een kop- of voetprofiel te exporteren, selecteert u een profiel in de lijst Selecteer profiel en klikt u op Exporteren. Sla de profielen op als een .nxp bestand.
  2. Om een kop- of voetprofiel te importeren, klikt u op Import. Wanneer u een .nxp bestand importeert, wordt het nieuwe profiel toegevoegd aan het einde van de lijst met profielen.
   HF ImportExport.png

Tip: Afbeeldingen gekoppeld aan een profiel Headers & Footers worden alleen gerefereerd, en niet geëxporteerd.

 

Om een kop- of voettekst in uw PDF-document in te voegen:

 1. Op het tabblad Pagina-indeling, in de groep Paginamarkeringen klikt u op de pijl onder Koptekst & Voettekst en selecteert u Toepassen op document.
 2. Een menu toont alle kop- of voetprofielen. Selecteer een profiel uit de lijst om het toe te passen op uw PDF-document
  HF Toepassen 2.png

Opmerking: Als u een kop- of voettekst invoegt, wordt deze mogelijk niet goed weergegeven als de ontvanger niet hetzelfde lettertype op zijn systeem heeft geïnstalleerd. Als u niet zeker weet welke lettertypen uw ontvangers gebruiken, gebruik dan standaardlettertypen, zoals Times-Roman, Courier, Helvetica of Symbol. Zie voor meer informatie Embedded fonts.

Om alle kop- en voetteksten uit een document te verwijderen:

 1. Op het tabblad Page Layout, in de groep Page Marks klikt u op de pijl onder Header & Footer en selecteert u Remove Headers & Footers.
 2. Er verschijnt een dialoogvenster waarin u wordt gevraagd te bevestigen dat u alle kop- en voetteksten wilt verwijderen. Klik op OK.
  HF verwijderen.png

Tip: Om een bepaalde kop- of voettekst uit een document te verwijderen, selecteert u deze met het gereedschap Bewerken, klikt u er vervolgens met de rechtermuisknop op en kiest u Verwijderen uit het menu.