Gebruikershandleiding
Nitro PDF Pro
Een PDF-bestand maken

PDF maken van een bestand

Met Nitro Pro kunt u van meer dan 300 verschillende bestandstypen PDF-documenten maken. PDF's kunnen gemakkelijk binnen en buiten Nitro Pro worden gemaakt, en zonder dat de oorspronkelijke toepassing van het bestand (die op uw systeem moet zijn geïnstalleerd) hoeft te worden geopend. Wanneer Nitro Pro wordt geïnstalleerd, wordt automatisch Nitro PDF Creator ingesteld, een virtuele printer waarmee u PDF's kunt maken in alle software die kan afdrukken.

Zie Afdrukken naar Nitro PDF Creatorvoor meer informatie.

 

Om een PDF-document te maken:

Zie voor het maken van een portfolio het gedeelte Een PDF-portfolio maken van deze gids.

  1. Op het tabblad Home, in het paneel Maken klikt u op PDF > Van bestand. Het dialoogvenster PDF-bestanden maken verschijnt.
  2. Klik op Bestanden toevoegen , zoek de bestanden die u wilt converteren en klik op Openen.
  3. Klik en versleep de bestanden om visueel de volgorde te bepalen waarin ze worden omgezet
  4. Klik op de knop Instellingen en selecteer een van de volgende opties in het menu PDF-bestanden maken :
  5. Klik op de knop Instellingen en selecteer een van de volgende opties in het menu Map :
  6. Controleer PDF/A-1b compliance om een archiveringsstandaard PDF-bestand te maken
  7. Als u de nieuwe PDF automatisch wilt openen nadat deze is aangemaakt, vinkt u het selectievakje PDF-bestanden openen na aanmaak aan.
  8. Klik op Maken
PDF maken.gif

 

Aangepaste instellingen voor het maken van PDF-bestanden

Wanneer u een PDF-document maakt met het dialoogvenster PDF-bestanden maken , klikt u op Instellingen en vervolgens op het menu PDF-bestanden maken . Klik op Aangepast en klik vervolgens op de knop Opties om de kwaliteit en compressie te regelen. Het dialoogvenster Aangepaste instellingen verschijnt:

  • Tabblad Afbeeldingen: Specificeer aangepaste instellingen voor beeldoptimalisatie, afhankelijk van de soorten afbeeldingen in uw document:
  • Tabblad Pagina's: Geef aangepaste paginaformaten en oriëntatie op:
PDF aangepast maken.png

TIP: Om de oorspronkelijke instellingen van het PDF-bestand te gebruiken, klikt u op Reset.

Tags
Nitro PDF Pro