Gebruikershandleiding
Nitro PDF Pro
Een PDF-bestand maken

Alternatieven voor afdrukken

Nitro Pro heeft handige sneltoetsen toegevoegd aan het dialoogvenster Afdrukken. Deze sneltoetsen vertegenwoordigen de meest gebruikte alternatieven voor afdrukken, bestaande uit: Formulier vullen, Handtekening toevoegen, Controle & Markup en Lezen.

 

Alternatieve acties voor afdrukken gebruiken:

1. Klik op Bestand - Afdrukken

2. Selecteer een gewenste actie uit een aantal opties:

  • Formulieren vullen - Navigeert naar het tabblad Formulieren
  • Handtekening toevoegen - Gebruikt het laatste QuickSign profiel, of start het aanmaken van de handtekening.
  • Beoordelen en markeren - Navigeert naar het tabblad Beoordelen
  • Lezen - Navigeert naar het tabblad Home
Afdrukken Alt.png

3. Elk van deze acties sluit het dialoogvenster Afdrukken en opent een bijbehorend tabblad van het Nitro Pro-lint.

Alternatieven voor afdrukken.gif

De afdrukfunctionaliteit is ongewijzigd gebleven als u papieren kopieën nodig hebt voor verdere verwerking of distributie, zie het artikel PDF-documenten afdrukken .

Tags
Nitro PDF Pro